Balík, ktorý poháňa
cirkulárnu ekonomiku

Publikované: 20.2.2021

V stratégii našej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo patrí medzi najvyššie priority rozvoj cirkulárnej ekonomiky. Globálna banka s centrálou v Taliansku tento svoj záväzok potvrdila aj tým, že už od roku 2018 ponúka fond v hodnote 5 miliárd EUR, ktorý je určený len na projekty v oblasti cirkulárnej ekonomiky.

O tomto veľkom projekte hovorí aj hlavný ekonóm Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, v rámci podcastu Intesa Sanpaolo Talks, publikovaného na našej medzinárodnej stránke. Niekoľko myšlienok z rozhovoru vyberáme aj tu.

Expert tvrdí, že cirkulárna ekonomika dnes výrazne mení pravidlá hry na trhu, pretože pozmenila definíciu konceptu rastu. „Toto nové nastavenie si vyžaduje prechod od tzv. koncepcie nevyhnutnosti ku koncepcii príležitosti. Inými slovami, je treba sa riadiť cyklom, ktorý začína efektívnym využívaním zdrojov a racionálnym nakladaním s odpadom a končí prepracovaním výrobkov s cieľom regenerovať zdroje,“ vysvetľuje Gregorio De Felice a dodáva: „To znamená, že to, čo sa dnes považuje za odpad, sa môže stať zdrojom pre nový výrobný cyklus.“ Odborník pritom zdôrazňuje, že cirkulárna ekonomika by sa nemala chápať ako vytváranie nákladov navyše, ale niečo, čo dokáže vytvárať obrovské, lukratívne a transformačné príležitosti. „Úloha finančných inštitúcií by nemala spočívať len v poskytovaní úverov. Môžu sa stať aktérmi zmeny, ktorí stimulujú inovácie a podporujú osvetu,“ vyjadruje v rozhovore.

Medzi prvými významnými investíciami skupiny Intesa Sanpaolo z peňazí špeciálneho fondu bola dohoda o financovaní vo výške 200 miliónov EUR, uzatvorená s najväčšou britskou vodárenskou spoločnosťou Thames Water. Tá reaguje na globálnu, výsostnú potrebu chrániť vodné zdroje a hľadať spôsoby opätovného využitia vody. „Vďaka týmto zdrojom dokáže spoločnosť Thames Water zabezpečovať čistenie vody v súčasnosti, ale umožní jej tiež poskytovať čistejšiu a kvalitnejšiu vodu pre ľudí v budúcnosti,“ vyjadril sa zástupca Intesa Sanpaolo.

Nadšenie našej bankovej skupiny v oblasti cirkulárnej ekonomiky zdieľa aj talianske veľvyslanectvo v Londýne, ktoré sa podujalo realizovať vlastný zero-waste projekt. Veľvyslankyňa Raffaele Trombetta ho zverila do rúk Catii Bastioli, talianskej expertke na inovatívne biologické a biologicky odbúrateľné plasty a Sabrine Corbo , zakladateľke spoločnosti Green Network Energy, ktorá sa stala dodávateľom zelenej nízkouhlíkovej energie pre veľvyslanectvo.

Gregorio De Felice v našom rozhovore zdôraznil, že je veľmi dôležité sústrediť sa na to, aby boli projekty realistické a dosiahnuteľné. „Naším najvyšším cieľom je vytvárať hodnoty pre akcionárov a zákazníkov a zároveň prispievať k udržateľnému rastu. Uvedomujeme si, že máme veľkú zodpovednosť. Môžeme hrať kľúčovú úlohu v tom, ako sa bude ďalej vyvíjať globálna ekonomika aj celá spoločnosť.“

Čo ešte sa nám podarilo

Zelená tlačiareň

150 ton papiera

Znižovaním spotreby papiera a digitalizáciou služieb zachránime ročne až 2 500 stromov.

Viac

Zelená turbína

230 000 Eur

Zelené projekty podporujeme cez program Envirogranty Nadácie VÚBCenu Atlas.

Viac

Strom

10 000 stromov

V Bratislave sa zapájame do výsadby v rámci iniciatívy 10 000 stromov.

Viac

Strom

1. miesto

Získali sme prestížne ocenenie Sustainable Finance Award 2022 za udržateľné financovanie.

Viac

Myslíme to vážne

logo
logo2

Tieto stránky využívajú Cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť ich nastavenia, nájdete v Zásadách spracúvania cookies - viac možností.

Súhlasím