• Žiadny návrh
ČLÁNOK

Pokračujeme v diskusiách o udržateľnej budúcnosti

V novembri 2023 sme sa podujali zorganizovať ďalšie odborné diskusie, ktoré zastrešujeme našim konceptom Atlas Talks. Tentokrát sme otvorili rovnakú tému na oboch koncoch našej krajiny. Diskusné panely zložené z expertov z oblasti energetických služieb a zástupcov firiem či samospráv, ktoré sú lídrami v ESG riešeniach na Slovensku priniesli desiatkam našich klientov užitočnú inšpiráciu.

24/11/2023

Klimatická kríza a riziká predstavujú pre firmy potenciálne ekonomické straty. Na druhej strane, zelená transformácia prináša potenciálne príležitosti na zlepšenie biznisu. Zhodli sa na tom zástupcovia oboch diskusii, ktoré sa konali 7. novembra v Bratislave a 14. novembra v Košiciach.  

„Firmy na Slovensku sa zelenej transformácie skôr obávajú. Za príležitosť to považuje len 13 % z nich, pričom priemer EÚ je až 29 %. Do zvyšovania energetickej efektívnosti investuje len tretina firiem u nás,“ uviedol ekonomický analytik VÚB banky Andrej Arady. Za týmto účelom išla za ostatný rok len menej ako osmina celkových investícií domáceho firemného sektora.

ESG nie je otázka či ale kedy

Podľa expertov je viditeľný trend podnikania podľa princípov ESG v zásade len v korporáciách so zahraničnou účasťou. Nábeh menších domácich firiem je zatiaľ pozvoľný. Zhodli sa však, že ide o nevyhnutný smer, ktorý je len otázkou času. Najväčším problémom je však nedostatočné vzdelávanie. Slabé povedomie o tom, aké zlepšenia realizovať a čo prinášajú, sa prejavuje reaktívnym správaním a neefektívnymi ad hoc investíciami.

„Je treba myslieť na to, ako urobiť prevádzky a budovy zelenšie a energeticky efektívnejšie na ďalších ideálne 20 rokov. Aj v porovnaní so zahraničím objektívne vnímame, že toto know-how je na trhu roztrieštené. Pre firmy je veľká výzva rozhodnúť sa dnes v rámci transformácie správne, aby o pár rokov neľutovali, že majú veľké zdroje energie, ktoré nepotrebujú, prípadne sú stále nedostačujúce, alebo sú ich riešenia nastavené na zdroje energií, ktoré už nebudú v budúcnosti k dispozícii,“ povedal v Bratislave Stanislav Pagáč, CEO spoločnosti CTP Slovakia.

Kľúčová je predinvestičná príprava

Odborníci zdôraznili, že je treba začať koncepčnou analýzou, na základe ktorej sa vypracuje presný postup transformácie prispôsobený lokálnym podmienkam a potrebám firmy. „Úplne prvá investícia firmy musí byť do dekarbonizačnej stratégie vychádzajúcej z reálnych dát. Najhoršie riešenie je robiť náhodné opatrenia v reakcii na nejaké konkrétne výzvy, schémy, či odhadov, aké riešenie sa v danom momente oplatí. Každá budova či podnik má iné optimálne riešenie s použitím iných technológií, čo vyplynie vždy z prvotnej analýzy,“ zdôraznil Marcel Lauko z organizácie Energetické centrum Bratislava a predseda správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb.

Prvý krok môže byť fotovoltaika

Podľa Jozefa Orlovského, zástupcu jednej z najväčších slovenských firiem zo segmentu realizácie energetických služieb, môžu firmy prakticky začať napr. fotovoltaikou. Dôležité je však v budovách realizovať merania, na základe čoho je potom možné navrhovať ďalšie opatrenia. „Fotovoltaika pokrýva tak 10-15 % toho, čo sa dá v budovách dlhodobo dosahovať. Ale začnime ňou, vyriešme aspoň toto, začnime sa sústrediť na meranie a potom hľadajme ďalšie riešenia,“ povedal počas diskusie v Košiciach Ján Orlovský zo spoločnosti KOOR. Firmy by podľa neho mali ísť na limity, ktoré sa dajú opatreniami získať. Po realizácii inštalácie je preto potrebné dbať aj o následnú starostlivosť a systémovú prevádzku, a venovať pozornosť aj ľuďom, ktorí majú túto agendu vo firme na starosti. 

Komunikácia s bankou čím skôr

Nedostatky v strategickej príprave vidno aj v procese, keď firmy žiadajú o financovanie svojich projektov v banke. „Klienti za nami často prichádzajú, keď už rozbehli investičnú fázu, majú pripravený projekt. A to je už neskoro, treba sa hlásiť v predinvestičnej fáze. Vieme klientom poradiť, akými krokmi dokážu dosiahnuť úsporu, aké zvýhodnené produkty na to môžu od banky získať. Čím skôr sa klient otvorene rozpráva s bankou, čo by chcel svojou investíciou dosiahnuť, tým efektívnejšie sa vieme zariadiť,“ odporúča Andrej Viceník, vrchný riaditeľ úseku firemného bankovníctva VÚB. Podľa skúseností a konkrétnych príkladov banky dokážu dosahovať takto plánované projekty vysokú návratnosť a vo výsledku znížiť spotrebu energií až o 70 %. Z celkovej produkcie nových úverov tento rok má zelené financovanie podiel 8 %, možno však očakávať výrazný nárast.

Nové trendy vo výrobe elektriny v mieste spotreby

Do diskusie v Bratislave sa zapojil aj Emil Izakovič zo spoločnosti ESM-Yzamer. Firmy a prevádzky by podľa neho mali brať do úvahy kombináciu obnoviteľných nestabilných zdrojov so stabilnými zdrojmi energie. „Vhodným riešením je zamerať sa na výrobu vlastnej elektrickej energie a jej prebytok využiť buď na chladenie alebo vykurovanie. Tým pádom sa firmy dostávajú do nižšej hodnoty regulovaného príkonu elektrickej rezervovanej kapacity a v tom prípade im vyjde aj ekonomika,“ odporúča zástupca sektora, ktorý sa zaoberá poskytovaním energetických služieb a monitoringu. Môže ísť pritom o kombináciu fotovoltaiky so stabilným zdrojom, napr. nízko emisnými mikroturbínami. „Veľmi zaujímavo tu vychádza trigenerácia, ktorá sa stáva trendom. Ide o zariadenie, ktoré vyrobí z odpadového tepla v mieste spotreby s vysokou účinnosťou elektrinu, teplo aj chlad,“ upresnil Izakovič.

Zelený manažment ako benefit pre samosprávy a ľudí

Mesto Bardejov patrí medzi samosprávy, ktoré idú príkladom v dlhodobom strategickom ESG myslení a opatreniach v prospech obyvateľov aj prírody. Dôkazom je aktuálny stav zateplenia objektov v správe mesta, šesť kompletne opravených, bezúdržbových zelených striech, ktoré zachytávajú dažďovú vodu na rozlohe do tisíc m2. „Parkoviská, ktoré svietili v mapách tepelných ostrovov, sme premenili a fungujú dnes ako klimatizačné jednotky. Každé zachytí 700 metrov kubických vody,“ priblížil počas diskusie Atlas Talks v Košiciach Ján Novotný, vedúci odboru rozvoja mesta Bardejov.

„Smer je jednoznačne v zelených a modrých opatreniach. Dnes sa to v živote obce prejavuje už napr. aj pri obnove pamiatok. Aj tu je dôležitý udržateľný spôsob, ktorý zahŕňa prvok environmentálny ale tiež prvok udržateľnosti v zmysle schopnosti ho dlhodobo spravovať a prinášať hodnotu pre ľudí. Nie každý projekt má vyslovene dopad ekonomický, musíme sledovať dopad na kvalitu života, bývania, verejných priestranstiev. Dnes už nemôžeme realizovať nič, čo by nemalo prvok ESG – v tejto skratke je zahrnuté všetko,“ uzatvoril Ján Novotný z vedenia mesta Bardejov.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.