• Žiadny návrh

Starobné dôchodkové sporenie

II. PILIER VÚB GENERALI DSS

Ako funguje II. dôchodkový pilier?

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) má spolu s dôchodkovým poistením (I. pilierom) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a rovnako aj pozostalým po sporiteľovi v prípade jeho úmrtia.

Ak vstúpite do II. piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie ktoré dnes platíte Socialnej poisťovni v celkovej výške 18 % sa rozdelia na dve časti:

14,00 %

4,00 %

Sociálna poisťovňa

DSS

 

 

 

 

 • Úspory sú vlastným majetkom sporiteľa, evidované na osobnom dôchodkovom účte
 • Úspory sa počas fázy sporenia a aj počas prvých 7 rokov výplaty doživotného dôchodku môžu dediť - táto možnosť nie je v 1. pilieri
 • DSS peniaze sporiteľov zhodnocuje, aby bol dôchodok čo najvyšší
 • Možnosť voľby investičnej stratégie, buď v garantovanom dôchodkovom fonde, alebo v niektorom z 3 negarantovaných fondoch


A prečo práve MY?
S nami si nasporte na slušný dôchodok.

 • Nebudete platiť nič navyše
 • Výborné výsledky dôchodkových fondov
 • Spravujeme 4 dôchodkové fondy
 • Zvyšujeme svoj trhový podiel
 • Kvalitná mobilná aplikácia k II. dôchodkovému pilieru
 • Elektronický prístup na svoj osobný dôchodkový účet
 • Najširšia poradenská sieť

Zmeny možné realizovať na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky a Generali Poisťovne.

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.