• Žiadny návrh

Vo vlastnom môžete všetko

Hypotéka pre mladých, ktorí milujú slobodu, s extra zľavou z úrokovej sadzby.

Bývajte vo vlastnom vďaka týmto výhodám:

0,3 % zľava z úrokovej sadzby

Na celý prvý rok splácania

Doba splácania

Až na 30 rokov

Daňový bonus

Na zaplatené úroky

Pomôže vám zľava z úrokovej sadzby pre mladých

Ako získam nižší úrok?

Ešte pred čerpaním hypotéky podpíšete na pobočke banky bezplatný dodatok k zmluve.

Musím splniť nejaké podmienky?

Stačí, že nemáte viac ako 35 rokov, vaša hypotéka spĺňa podmienky pre získanie daňového bonusu a zvolili ste si 3-, 4- alebo 5-ročnú fixáciu.

Ako dlho zľava platí?

Nižšie úroky získate na prvý rok splácania alebo na prvých 12 splátok.

Hypotekárna kalkulačka

Zvoľte si výšku hypotéky

min 0 EUR max 0 EUR

Nastavte si dobu splatnosti hypotéky

0 - 0 -

Doba fixácie úroku

 • Vaša mesačná splátka
  EUR
  • Úroková sadzba v % p.a. - %
  • Poplatok za poskytnutie - EUR

Mesačná splátka

Nastavte si dobu splatnosti hypotéky

0 - 0 -

Doba fixácie úroku

 • Výška vašej hypotéky
  EUR
  • Úroková sadzba v % p.a. - %
  • Poplatok za poskytnutie - EUR
Ako získate daňový bonus

Ako získate daňový bonus

 1. Požiadajte o hypotéku na bývanie.
 2. O výsledku schválenia vašej žiadosti, parametroch úveru, ako aj nároku na daňový bonus a možnosti získať extra zľavu pre mladých vás budeme informovať.
 3. Po schválení hypotéky podpíšete v banke potrebnú zmluvnú dokumentáciu vrátane dodatku s extra zľavou z úrokovej sadzby pre mladých.
 4. Hypotéku môžete čerpať po splnení podmienok úverovej zmluvy.
 5. Po čerpaní vás banka informuje o termíne a výške najbližších splátok hypotéky. 
Chcem zľavu z úroku - reprezentatívny príklad

Chcem zľavu z úroku - reprezentatívny príklad

Pozrite si reprezentatívny príklad:

Výška úrokovej sadzby pri 4-ročnej fixácii je od 4,39 % p. a. Mesačná anuitná splátka hypotéky vo výške 100 000,00 € s úrokovou sadzbou 4,39 % p. a. a dobe splatnosti 30 rokov predstavuje 500,17 €. Bez poplatku za poskytnutie (za splnenia podmienok banky).

Celková čiastka, ktorú musí klient zaplatiť za celú lehotu splatnosti pri 4-ročnej fixácii, je 211 131,20 € vrátane mesačných splátok poistenia úveru vo výške 70,40 €. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) dosahuje 5,99 %, počet splátok 360. Výsledná RPMN sa zaokrúhľuje s presnosťou na 2 desatinné miesta. Poskytnutie úveru za ponúkaných podmienok podlieha schváleniu zo strany banky.

Extra zľava z úrokovej sadzby pre mladých vo výške 0,3 % na prvých 12 splátok hypotéky predstavuje ročnú úsporu vo výške 210,60 eur.

Do výpočtu RPMN a celkovej čiastky sa zohľadňujú aj nasledujúce predpokladané náklady klienta, ktoré sa môžu líšiť od reálnych nákladov: ročný náklad na poistenie predmetu zabezpečenia vo výške 50 eur, náklad na vyhotovenie znaleckého posudku k predmetu zabezpečenia vo výške 150 eur, náklad za vklad záložného práva vo výške 66 eur a mesačný náklad za vedenie účtu vo VÚB vo výške 11 eur. Pre výpočet RPMN sa predpokladá deň čerpania celej výšky úveru dňa 6. 9. 2023 a dátum prvej splátky dňa 5. 10. 2023. Výška anuitných splátok je vo výpočte rovnaká počas celej lehoty splatnosti. Zabezpečením úveru je byt.

Uľahčite si splácanie vďaka daňovému bonusu

Čo musíte spĺňať, aby ste získali nárok na daňový bonus?

 • vekový limit: vek do 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie (platí i pre ďalšieho dlžníka)
 • nárokovať si ho môžete po dobu 5 rokov
 • je možné si ho nárokovať pri kúpe bytu, domu alebo ich časti, pri výstavbe či dostavbe nehnuteľnosti, ako i zmene či údržbe nehnuteľnosti alebo aj pri kombinácii týchto účelov
 • môžete si ho uplatniť iba pre jeden úver a jednu nehnuteľnosť, ktorá slúži na bývanie a nesmiete ju prenajímať
 • dĺžka splácania úveru je od 5 do 30 rokov

Podmienky daňového bonusu na zaplatené úroky pre zmluvy uzatvorené
od 1.1.2018 do 31.12.2023

 • daňový bonus sa vzťahuje na ½ zaplatených úrokov z jedného úveru za rok, maximálne však do sumy 400€
 • príjem - priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzavrite zmluvu o úvere na bývanie nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (v prípade viacerých spolužiadateľov ide o súčin počtu a 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy)
 • maximálne zo sumy úveru 50 000€, váš úver môže byť aj vyšší, ale daňový bonus získate len z maximálne určenej sumy

Podmienky daňového bonusu na zaplatené úroky pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2024

 • daňový bonus sa vzťahuje na ½ zaplatených úrokov z jedného úveru za rok, maximálne však do sumy 1 200€
 • príjem - priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzavrite zmluvu o úvere na bývanie nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (v prípade viacerých spolužiadateľov ide o súčin počtu a 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy)
 • bez obmedzenia maximálnej výšky úveru
 • nehnuteľnosť slúži výlučne k vášmu vlastnému trvalému bývaniu alebo k vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami, tak ako ich definuje Občiansky zákonník

Tip pre vás:

Podkladom pre uplatnenie daňového bonusu je potvrdenie, ktoré Vám na požiadanie vystavíme na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.

Klientom so službami Nonstopbanking je potvrdenie zasielané elektronicky priamo do Internetbankingu. Nájdete ho v časti MOJE DOKUMENTY - ZMLUVNÁ DOKUMENTÁCIA - AKTÍVNE PRODUKTY "HYPOTÉKA" - v Dokumentoch.

Nárok na daňový bonus si uplatňujete na príslušnom daňovom úrade v rámci daňového priznania alebo v ročnom zúčtovaní dane prostredníctvom zamestnávateľa za ukončený kalendárny rok. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.