• Žiadny návrh

Informácie o činnosti banky

Informácie zverejnené podľa Opatrenia NBS 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami v zmysle § 37 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a podľa európskej smernice pre kapitálovú primeranosť bánk Basel 2 Pilier 3 o zverejňovaní informácií bankami.

Najnovšie informácie o činnosti

Archív informácii o činnosti

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.