• Žiadny návrh

Poistenie do hôr

Výhody poistenia do hôr

Bez horného vekového limitu

Naše poistenie do hôr nemá stanovený horný vekový limit.

Podľa vašej potreby

Na kratšie obdobie, napr. niekoľko dní alebo mesiacov, resp. celoročne

Vybavenie kdekoľvek

Naše poistenie vybavíte aj jednoducho online z pohodlia domova.

Chystáte sa do hôr?

Milujete turistiku alebo športové aktivity v prostredí slovenských hôr? Využite naše poistenie do hôr, ktoré vám zaručí ochranu v prípade núdze. Nemusíte mať obavy z vysokých nákladov na záchrannú činnosť, poskytnutie prvej pomoci a prepravu do zdravotníckeho zariadenia. Uzatvorenie poistenia na slovenské hory je rýchle a jednoduché, a to najmä cez online platformu.  

Potrebujete Jednorazové alebo ročné poistenie?

Jednorazové poistenie do hôr 

Je vhodné pre turistov s kratšou dobou výjazdu na slovenské hory na menej ako 1 rok. Poistenie je platné počas celej poistnej doby. Poistné sa platí jednorazovo, najneskôr v deň začiatku poistenia, pričom poistné je zaplatené dňom pripísania platby na účet poisťovne.

Ročné poistenie do hôr

Je určené pre turistov, ktorí navštevujú slovenské hory často, aj niekoľkokrát v roku. Poistným obdobím je 1 rok, získate teda poistenie na neobmedzený počet výjazdov počas celého roka. Po uplynutí 1 roka sa poistenie automaticky predlžuje na ďalšie obdobie. Prvé poistné je splatné najneskôr v deň začiatku poistenia, následné poistné je splatné k začiatku ďalšieho poistného obdobia. Poistné je zaplatené dňom pripísania platby na účet poisťovateľa.

Bez limitu veku


Osoby, ktoré nedovŕšili 18 rokov a majú hradené zdravotné poistenie v SR a trvalý pobyt v SR, nemusia uzatvárať poistenie.  Inak platí, že pre poistenie pátrania a záchrany v SR nie je určený horný vekový limit. Neplnoletí cudzí štátni príslušníci nemajú poistenie pátrania a záchrany hradené svojou zdravotnou poisťovňou a mali by sa poistiť.

Čo obsahuje naše poistenie do hôr?

Poistenie do hôr je poistenie, ktoré vám poskytuje finančnú ochranu v prípade, že sa vám stane  úraz alebo iná indispozícia pri pobyte v Slovenských horách. Poistenie do hôr hradí náklady na:

  • Náklady na záchrannú činnosť Horskej Záchrannej Služby (HZS)
  • Pátranie po poistenom, vyslobodzovanie poisteného v tiesni, znášanie alebo zvoz poisteného s použitím primeraných technických prostriedkov
  • Nevyhnutná preprava poisteného z horskej oblasti do zdravotníckeho zariadenia alebo k miestu prepravy dopravnou záchrannou službou
  • Prvá pomoc - nevyhnutné ošetrenie vykonané členmi HZS, za účelom odvrátenia nebezpečenstva ohrozenia život alebo akútnej bolesti

Výška poistného krytia pre poistenie záchrany v horách, kde záchrannú činnosť vykonáva Horská záchranná služba, na území Slovenskej republiky je 10 000 eur. Poistné krytie platí na území SR a vzťahuje sa na vaše najobľúbenejšie športy: pešia turistika – vychádzková a horská, zjazdové a bežecké lyžovanie na vyznačených tratiach a upravených terénoch, snoubording a sánkovanie na vyznačených tratiach a upravených terénoch, jazda na boboch.

Ako získať poistenie do hôr? Jednoducho!
Online
Vytvorte si poistenie na hory rýchlo a jednoducho online

Vytvoriť online
Ste klientom VÚB?
Vytvorte si poistenie do hôr jednoducho prostredníctvom aplikácie VÚB Mobile Banking.

Prejsť do aplikácie
Zavolajte nám
Zavolajte nám a pomôžeme vám vybaviť cestovné poistenie telefonicky

Zavolajte nám
Navštívte nás
Navštívte nás v najbližšej kamennej pobočke

Nájsť najbližšiu pobočku
Malé nehody vyriešite sami. Na väčšie máte nás.

Malé nehody vyriešite sami. Na väčšie máte nás.

Poistite sa jednoducho online.

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Ak vznikne poistná udalosť v horách, teda potrebujete záchranu v horskej oblasti, máte povinnosť kontaktovať Horskú záchrannú službu. Môžete tak urobiť telefonicky na čísle 18 300 alebo na čísle tiesňového volania 112, alebo prostredníctvom aplikácie Horská záchranná služba.

Ďalšie poistenia

Cestovné poistenie

Poistenie osobných vecí

Životné poistenie La Vita

Poistenie k úverom

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.