• Žiadny návrh

Cestovné poistenie

Cíťte sa na cestách bezpečne
Naše komfortné poistenie vás chráni v zahraničí, ale aj na slovenských horách. Vyberte si podľa toho, ako často cestujete alebo podľa účelu vašej cesty.

Rodinné poistenie

Rodinné poistenie pre 4 osoby

Rozsah krytia

Široký rozsah krytia

Po celom svete

Poistite sa do celého sveta

Ďalšie informácie

Krátkodobé poistenie

Poistíte sa len na určitý počet dní. Je ideálne, ak cestujete len z času na čas.

Poistenie na dobu neurčitú

Poistenie s ročnou tarifou a možnosťou automatickej prolongácie (pokiaľ nie je podaná žiadosť o vypovedanie 6 týždňov pred výročným dňom). Vhodné pre tých čo cestujú veľa.

Poistenie na hory

Chráni vás na slovenských horách. Poistiť sa môžete na určitý počet dní alebo aj na celý rok.

Žiadosť o cestovné poistenie

Cestovné poistenie do zahraničia

Cestovné poistenie do zahraničia

Základný rozsah krytia

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a asistenčných služieb
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie právnej pomoci a kaucie
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie batožiny a cestovných dokladov

Doplnkové pripoistenia

 • Poistenie nákladov na privolanie opatrovníka
 • Poistenie storna zájazdu
 • Poistenie prerušenia zájazdu
 • Poistenie technickej pomoci v zahraničí
 • Poistenie oneskorenia letu a omeškania batožiny počas leteckej prepravy

Všeobecné poistné podmienky pre Individuálne CP aktuálne platné

Informačný dokument o poistnom produkte - Cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky  pre cestovné poistenie

Informačný dokument o poistnom produkte

Poistenie na slovenské hory

Poistenie na slovenské hory

Rozsah krytia

 • Náklady na zásah Horskej služby až do výšky 10 000 €
 • Pátranie, vyslobodzovanie, znášanie, resp. preprava s použitím technických prostriedkov
 • Možnosť poistenia na rok alebo na presný počet dní

Všeobecné poistné podmienky pre individuálne poistenie záchrany v horách v SR

Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie záchrany v horách SR

 

Ceny poistenia

Ceny poistenia

Cestovné poistenie základ Poistná suma Ročné poistné SVET Ročné poistné EURÓPA
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb do 200 000€       40 €              25 €
  Stomatologické ošetrenie do 300 €    
Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví do 35 000€    
  na majetku do 7 000€    
Poistenie právnej pomoci a kaucie do 5000€    
Poistenie pre prípad úrazu do 15 000€    
Poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu 20€ denne    
Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby do 1 000€ (batožina a osobné veci)    
  jeden ks batožiny do 500 €    
  jedna vec do 200 €    
Poistenie straty alebo odcudzenia cestovných dokladov do 350€    
Cestovné poistenie ku kreditným kartám

Cestovné poistenie ku kreditným kartám

Cestovné poistenie ku kartám

Cestovné poistenie ku kreditným kartám sa vzťahuje až na 5 spolucestujúcich, ktorí nemusia byť rodinnými príslušníkmi

V ponuke sú dva balíky cestovného poistenia:  

 • Balík Standard (pre Mastercard Standard a Šikovnú kartu)
 • Balík Exclusive (pre Mastercard World)

Dovoľujeme si Vás informovať o rozšírení Balíka poistenia ku kreditným kartám (Cestovné poistenie, Poistenie ochrany tovaru a Poistenie predĺženej záruky) o riziko Poistenie pátrania a záchrany, ktoré je súčasťou cestovného poistenia a tiež o rozšírení  predaja Balíka poistenia pre Šikovnú kartu v spolupráci s Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.