• Žiadny návrh

Životné poistenie La Vita

Životné poistenie La Vita predstavuje unikátne poistenie, ktoré sa dokonale prispôsobí Vašim potrebám. Vyberte si, pred akými nástrahami sa chcete chrániť a tiež, či svoje úspory chcete aj zhodnotiť.

Poistenie

Poistenie viac ako 15 typov rizík

Výber

Investičný alebo rizikový variant

Deti

Poistenie aj pre deti

Životné poistenie slúži k zabezpečeniu životného štandardu rodiny alebo jednotlivca v prípade nepriaznivých životných situácií.

Výhody životného poistenia La Vita

Možnosť výberu typu poistenia:

 • Rizikový variant
  Krytie rizika (úmrtie, invalidita, úraz či choroba).
 • Investičný variant
  Krytie rizika (úmrtie, invalidita, úraz či choroba) a vytvorenie finančnej rezervy do budúcnosti.

Rozsiahla ponuka voliteľných pripoistení

Možnosť poistiť až 6 osôb na jednu zmluvu

Špeciálna ponuka poistení pre vybrané skupiny klientov: aktívnych seniorov, dobrodružných študentov, malých levíkov, počítačových mágov, energických manažérov a právnikov, ochrancov zdravia, profesionálnych vodičov či tých, ktorí pracujú v administratíve

Úrazové poistenie pre deti

Úrazové poistenie pre deti

Po prázdninách sa deti opäť vracajú do školských lavíc. Keďže v škole trávia väčšinu dňa, pripravili sme pre ne bonus, a to plnenie navyše, ak sa počas školského vyučovania stane úraz.

Za vyučovanie sa považuje aj škola v prírode, lyžiarsky/plavecký výcvik, odborná prax, výlet či krúžok organizovaný školou.

Plnenie navyše sa poskytuje z poistení:

 • Poistenie zlomenín kostí, popálenín a poranení po napadnutí zvieraťom – plnenie navyše vo výške 50 % z poistného plnenia.
 • Poistenie hospitalizácia s progresívnym plnením – plnenie navyše vo výške 1 násobku dohodnutej dennej dávky.

Bonus získava automaticky a zadarmo každé dieťa vo veku 0 až 18 rokov, ktoré si uzatvorí alebo dopoistí poistenie Zlomenín kostí, popálenín a poranení po napadnutí zvieraťom a/alebo poistenie hospitalizácia s progresívnym plnením. Poistenie musí byť uzatvorené od 7. 9. 2023 do 8. 12. 2023 (vrátane). Bonus platí, kým dieťa nedovŕši 19 rokov.

K poistnej zmluve po splnení podmienok sa automaticky vygeneruje certifikát, v ktorom sú uvedené podmienky získania bonusu.

Poistenie pre dobrodružných študentov

Poistenie pre dobrodružných študentov

Vstupný vek: 15 - 25 rokov, výstupný vek: 30 rokov


Špeciálna novinka v životnom poistení, je určená mladším klientom – Študentom.
 

Poistné krytie pre tento segment zahŕňa poistenie exotických ochorení s fixnou sumou 2 000 euro, príspevok na prevenciu a bonus v prípade dojednania hospitalizácie.
 

Viac informácií nájdete TU.

Poistenie pre profesionálnych vodičov

Poistenie pre profesionálnych vodičov

Vstupný vek 18-60 rokov, poistná doba max. do 65 roku veku

Poistné krytie odráža potreby vyplývajúce z povolania „vodič“ - poistenie trvalých následkov úrazu pri dopravnej nehode (+navýšenie poistnej sumy za trvalé následky úrazu o 30 % v prípade, že dopravná nehoda nebude Vami zavinená), poistenie odobratia vodičského oprávnenia, príspevok na prevenciu.
 

Nový segment zároveň dopĺňa segmentovú ponuku v rámci životného poistenia popri už existujúcich segmentoch, ktorými sú Energický manažér a právnik, Ochranca zdravia a Počítačový mág.
 

Viac informácií nájdete TU.

Poistenie špeciálne pre ženy

Poistenie špeciálne pre ženy

Vstupný vek 15-60 rokov, poistná doba max. do 65 roku veku
 

Poistenie kryje tri situácie, ktoré môžu nastať v živote každej ženy: tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie, narodenie dieťaťa s vrodenou chybou či vážne ženské operácie a ochorenia
 

Plnenie vo výške príslušného percenta z poistnej sumy pre vybrané ochorenie, operáciu či komplikáciu, podľa tabuľky poistenia pre ženy
 

Viac informácií nájdete TU.

Poistenie rakoviny pre seniora

Poistenie rakoviny pre seniora

Vstupný vek 60-70 rokov, poistná doba max. do 85 roku veku
 

Ak Vám bude diagnostikovaná rakovina, vyplatíme Vám naraz celú poistnú sumu. Ak Vám bude diagnostikovaná rakovina in situ alebo vybrané dobre liečiteľné formy rakoviny prostaty alebo štítnej žľazy, vyplatíme Vám 10 % z poistnej sumy.
 

Viac informácií nájdete TU.

Pobočka

Pobočka

Neváhajte nás navštíviť v ktorejkoľvek pobočke.
Životné poistenie La Vita
Ďalšie informácie
 • Dostanete detailné informácie o použití každého eura.
 • Okrem štandardného krytia získate zadarmo bolestné až do 200 €.
 • Existujúci klienti môžu využiť nové VUB EURIZON investičné stratégie.
 • Životné poistenie ponúkame v spolupráci s Generali Poisťovňou, a.s.
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.