• Žiadny návrh

Životné poistenie La Vita

Životné poistenie La Vita predstavuje unikátne poistenie, ktoré sa dokonale prispôsobí Vašim potrebám. Vyberte si, pred akými nástrahami sa chcete chrániť a tiež, či svoje úspory chcete aj zhodnotiť.

Poistenie

Poistenie viac ako 15 typov rizík

Výber

Investičný alebo rizikový variant

Deti

Poistenie aj pre deti

Životné poistenie slúži k zabezpečeniu životného štandardu rodiny alebo jednotlivca v prípade nepriaznivých životných situácií.

Výhody životného poistenia La Vita

Možnosť výberu typu poistenia:

 • Rizikový variant
  Krytie rizika (úmrtie, invalidita, úraz či choroba).
 • Investičný variant
  Krytie rizika (úmrtie, invalidita, úraz či choroba) a vytvorenie finančnej rezervy do budúcnosti.

Rozsiahla ponuka voliteľných pripoistení

Možnosť poistiť až 6 osôb na jednu zmluvu

Špeciálna ponuka poistení pre vybrané skupiny klientov: aktívnych seniorov, dobrodružných študentov, malých levíkov, počítačových mágov, energických manažérov a právnikov, ochrancov zdravia, profesionálnych vodičov či tých, ktorí pracujú v administratíve

Novinky v Životnom poistení

Novinky v Životnom poistení

Novinky v životnom poistení

 • Nové vylepšenie pravidlá poistenia pracovnej neschopnosti
 • Plnenie už aj pre klientov pracujúcich v rámci Európy*
 • Zvýšenie limitu pre dokladovanie príjmu z podnikania pre SZČO / SRO z 30% na 50% z obratu

* členské štáty EU, Veľká Británia a Severné Írsko, Švajčiarsko, Nórsko, Island, Čierna hora, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Macedónska , Andorrské kniežatstvo, Lichtenštajnsko, Monako, Sanmaríno, Vatikán

Kampaň pre ženy

 • Bonusové plnenie z rizika Chirurgický zákrok a Hospitalizácia s progresívnym plnením, ak žena podstúpi chirurgický zákrok alebo bude hospitalizovaná v dôsledku rakoviny krčka maternice, tela maternice, vaječníkov alebo prsníkov.

Podmienka získania bonusu = žena vo veku 15 – 60 rokov má uzatvorené poistenie závažných ochorení + poistenie hospitalizácia s progresívnym plnením a / alebo poistenie chirurgický zákrok.

Predĺženie výstupného veku klienta

 • Predĺženie výstupného veku klienta sa týka nových aj existujúcich poistných zmlúv, t.j. dopoistenia.

Takmer všetky riziká s poistnou dobou do 75 rokov!

Úrazové poistenie pre deti

Úrazové poistenie pre deti

Životné poistenie pre deti poskytuje deťom a ich rodičom pomocnú ruku v prípade menších poranení (napríklad zlomeniny, podvrtnutia a podobne), ale aj v prípade vážnejších úrazov či ochorení. Je navrhnuté tak, aby umožnilo vyskladať poistenie podľa potrieb rodičov a detí, a krylo všetky nástrahy, ktoré počas nezbedných detských čias môžu nastať.

 • Minimálny vskutný vek už od 2 týždňov do 14 rokov.

Zohľadnenie športovej aktivity

Pri deťoch so vstupným vekom do 14 rokov (vrátane) sa neuplatňuje prirážka za vykonávaný druh športu ani spôsob jeho výkonu. Prirážka sa aplikuje až vo výročný deň poistenia v roku, kedy poistené dieťa dovŕši 18 rokov. Do tohto času má dieťa riadne kryté svoje športové aktivity či už na tréningu alebo na zápase, a to bez prirážky.

Extrémne, bojové a motoristické športy

Na poistné udalosti, ktoré sa stanú poistenému dieťaťu do dovŕšenia 18 rokov sa neuplatňuje výluka  na extrémne, bojové a motoristické športy.

Znamená to, že dieťa je aj pri týchto športoch riadne kryté na všetky riziká, ktoré má vo svojej zmluve dojednané. Dané sa však nevzťahuje na poistné udalosti z poistenia denných dávok za liečenie úrazu.

Poistenie pre dobrodružných študentov

Poistenie pre dobrodružných študentov

Vstupný vek: 15 - 25 rokov, výstupný vek: 30 rokov

Špeciálna novinka v životnom poistení, je určená mladším klientom – Študentom.

Poistné krytie pre tento segment zahŕňa poistenie exotických ochorení s fixnou sumou 2 000 euro, príspevok na prevenciu a bonus v prípade dojednania hospitalizácie.

Viac informácií nájdete TU.

Poistenie pre profesionálnych vodičov

Poistenie pre profesionálnych vodičov

Vstupný vek 18-60 rokov, poistná doba max. do 65 roku veku

Poistné krytie odráža potreby vyplývajúce z povolania „vodič“ - poistenie trvalých následkov úrazu pri dopravnej nehode (+navýšenie poistnej sumy za trvalé následky úrazu o 30 % v prípade, že dopravná nehoda nebude Vami zavinená), poistenie odobratia vodičského oprávnenia, príspevok na prevenciu.

Nový segment zároveň dopĺňa segmentovú ponuku v rámci životného poistenia popri už existujúcich segmentoch, ktorými sú Energický manažér a právnik, Ochranca zdravia a Počítačový mág.

Viac informácií nájdete TU.

Poistenie rakoviny pre seniora

Poistenie rakoviny pre seniora

Vstupný vek 60-70 rokov, poistná doba max. do 85 roku veku
 

Ak Vám bude diagnostikovaná rakovina, vyplatíme Vám naraz celú poistnú sumu. Ak Vám bude diagnostikovaná rakovina in situ alebo vybrané dobre liečiteľné formy rakoviny prostaty alebo štítnej žľazy, vyplatíme Vám 10 % z poistnej sumy.
 

Viac informácií nájdete TU.

Poistenie špeciálne pre ženy

Poistenie špeciálne pre ženy

Vstupný vek 15-60 rokov, poistná doba max. do 65 roku veku

Poistenie kryje tri situácie, ktoré môžu nastať v živote každej ženy: tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie, narodenie dieťaťa s vrodenou chybou či vážne ženské operácie a ochorenia

Plnenie vo výške príslušného percenta z poistnej sumy pre vybrané ochorenie, operáciu či komplikáciu, podľa tabuľky poistenia pre ženy

Viac informácií nájdete TU.

Pobočka

Pobočka

Neváhajte nás navštíviť v ktorejkoľvek pobočke.
Životné poistenie La Vita
Ďalšie informácie
 • Dostanete detailné informácie o použití každého eura.
 • Okrem štandardného krytia získate zadarmo bolestné až do 200 €.
 • Existujúci klienti môžu využiť nové VUB EURIZON investičné stratégie.
 • Životné poistenie ponúkame v spolupráci s Generali Poisťovňou, a.s.
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.