• Žiadny návrh

VÚB skupina

Skupinu VÚB tvoria okrem VÚB banky aj ďalšie dcérske a pridružené spoločnosti.
Dcérske spoločnosti

Dcérske spoločnosti

VÚB Leasing

Pôvodne B.O.F. leasing, je najstaršia spoločnosť v oblasti poskytovania lízingových služieb na Slovensku. V roku 2008 bola spoločnosť začlenená do skupiny VÚB. www.vubleasing.sk

Spoločné podniky

Spoločné podniky

VÚB Generali d.s.s.

VÚB Generali d.s.s. získala licenciu na svoju činnosť v septembri 2004 na základe rozhodnutia Úradu pre finančný trh. VÚB banka a Generali Poisťovňa vytvorili spoločnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť a ponúkajú tak ideálne riešenie spojením silnej banky a spoľahlivej poisťovne. www.vubgenerali.sk

VÚB Generali d.s.s.

International Value Services

International Value Services (IVS) - je spoločnosť, ktorá zastrešuje vývoj a údržbu digitálnych technológií, od obchodnej špecifikácie po finálny produkt tak, aby prinášala inovatívne riešenia pre našich klientov aj pre skupinu samotnú. www.internationalvalueservices.com

International Value Services

Nadácia VÚB

Nadácia VÚB

Nadácia VÚB

Nadácia banky sa angažuje v oblastiach vzdelávania, záchrany a zveľaďovania kultúrneho dedičstva a charity. Okrem toho nadácia prostredníctvom zamestnaneckých grantov pomáha podporiť nápady a projekty, ktoré zamestnanci VÚB banky považujú za zmysluplné a užitočné. www.nadaciavub.sk

Nadácia VÚB

Zahraničné pobočky

Zahraničné pobočky

Pobočka VÚB banky Praha

V súčasnosti má VÚB jednu zahraničnú pobočku v Prahe, ktorá poskytuje služby tradičným českým a slovenským zákazníkom a takisto medzinárodným a nadnárodným klientom Banca Intesa. Popri štandardných službách v oblasti firemného bankovníctva a Treasury, sa výraznejšie profiluje ako banka pre štruktúrované financovanie a pre podporu vzájomného obchodu medzi Českou a Slovenskou republikou.

Adresa: Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika
Telefón: +420 2 2186 5111
Fax: +420 2 2186 5555
E-mail: infovub@vub.cz
Internet: www.vub.cz

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.