• Žiadny návrh

Poistenie

Klientom ponúkame komplexné poistné služby a poradenstvo k jednotlivým predmetom financovania.

Poistenie

Klientom ponúkame komplexné poistné služby a poradenstvo k jednotlivým predmetom financovania.

Havarijné poistenie KASKO

Poistenie motorových, prípojných vozidiel alebo jeho častí.

PZP

Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Poistenie technológií, strojov a elektronických zariadení

Vzťahuje sa na všetky riziká, tzv. All Risk-ové krytie.

Poistenie nehnuteľností

Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí.

Poistenie finančnej straty (GAP)

Kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou automobilu a všeobecnou hodnotou vyplatenou v prípade totálnej škody.

Poistenie ochrany práv (DAS)

Hradí účelne vynaložené náklady pri ochrane a presadzovaní oprávnených právnych záujmov.

Poistenie schopnosti splácať (CPI)

Poistné udalosti

Výhody poistenia

  • individuálny prístup,
  • konkurencieschopné podmienky poistenia v splátkach,
  • komplexné krytie poistných rizík s širokou ponukou pripoistení – GAP, čelné sklo, náhradné vozidlo atď.,
  • uzavretie poistnej zmluvy súčasne so zmluvou o financovaní,
  • časová úspora pre klienta (benchmark poistenia na trhu, úhrada poistného, bez nutnosti dodatočného dokladovania vinkulácie),
  • garantovaná výška poistného počas celej doby trvania financovania,
  • poistné zahrnuté v splátkach s mesačnou splatnosťou bez uplatnenia prirážky za področné platenie poistného,
  • pomoc pri riešení problémov s likvidáciou PU,
  • pokračovanie kontinuálneho poistenia aj po skončení financovania s výhodnými poistnými podmienkami.

Spolupracujúce poisťovne

Dlhoročne spolupracujeme s najväčšími poisťovňami na trhu.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.