• Žiadny návrh

Poistenie

Klientom ponúkame komplexné poistné služby a poradenstvo k jednotlivým predmetom financovania.

Poistenie

Sprostredkujeme vám komplexné poistné služby a poradenstvo.

Havarijné poistenie KASKO

Poistenie motorových, prípojných vozidiel alebo jeho častí.

PZP

Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Poistenie finančnej straty (GAP)

Kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou automobilu a všeobecnou hodnotou vyplatenou v prípade totálnej škody.

Poistné udalosti

Výhody poistenia

  • individuálny prístup
  • konkurencieschopné podmienky poistenia v splátkach
  • komplexné krytie poistných rizík so širokou ponukou pripoistení – GAP, čelné sklo, náhradné vozidlo atď.
  • uzavretie poistnej zmluvy súčasne so zmluvou o financovaní
  • časová úspora pre klienta
  • garantovaná výška poistného počas celej doby trvania financovania
  • poistné zahrnuté v splátkach
  • pomoc pri riešení problémov s likvidáciou poistnej udalosti,
  • pokračovanie kontinuálneho poistenia aj po skončení financovania s výhodnými poistnými podmienkami.

Spolupracujúce poisťovne

Dlhoročne spolupracujeme s najväčšími poisťovňami na trhu.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.