• Žiadny návrh

Havarijné poistenie KASKO

Havarijné poistenie KASKO

je poistenie motorových alebo prípojných vozidiel, jeho častí, príslušenstvo tvoriace štandardnú a povinnú výbavu. Kryje poškodenie alebo zničenie motorového vozidla a jeho výbavy náhodnou poistnou udalosťou následkom havárie, živelných udalostí, krádeže, lúpeže a vandalizmu. Územná platnosť sa dojednáva individuálne, štandardne pre geografické územie Európy.

Výber poisťovne a uzavretie havarijného poistenia je zmluvnou povinnosťou a zodpovednosťou klienta. K rozhodujúcim parametrom výberu KASKO poistenia patria najmä poistené riziko, výška spoluúčasti, územná platnosť poistenia, ponuka asistenčných služieb, rýchlosť a kvalita likvidácie poistných udalostí a tiež požiadavky lízingovej spoločnosti.

Ku KASKO je možné dojednať rôzne druhy pripoistení podľa špecifických ponúk jednotlivých poisťovní (poistenie spoluúčasti čelného skla, poistenie schopnosti splácať lízingové/úverové splátky, poistenie nadštandardnej výbavy vozidla, batožiny alebo vecí osobnej potreby, osôb prepravovaných poisteným motorovým vozidlom, nákladov na náhradné vozidlo, asistenčné služby či právnu asistenciu).

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.