• Žiadny návrh

Poistenie k úverom

Naša banka ponúka k úverovým produktom rôzne typy poistení
za účelom ponuky čo najkomplexnejšieho produktu pre nášho klienta.

Chráni Vás a Vašich blízkych

Pred finančnými ťažkosťami pri neočakávaných životných situáciách

Ďalšie služby

Možnosť poistiť aj stratu zamestnania alebo ošetrovanie člena rodiny.

Uzatvorenie poistného

Jednoduché uzatvorenie priamo na zmluve o úvere

Poistenie k úverom si môžete zriadiť veľmi jednoducho a rýchlo

Podľa typu úveru ponúkame nasledovné poistenia:

Poistenie VÚB Pôžička

Poistenie VÚB Pôžička

Poistenie schopnosti splácať úver pre VÚB Pôžičku

Poistenie schopnosti splácať úver - VÚB Pôžičku chráni Vás a Vašu rodinu v prípade vzniku neočakávaných životných situácii, ktoré  môžu skomplikovať splácanie vášho úveru.

 

Hlavné výhody poistenia schopnosti splácať úver - VÚB Pôžičku:

 • jednoduché uzatvorenie priamo pri uzatváraní VÚB Pôžičky alebo aj dodatočne
 • máte na výber z niekoľkých poistných balíkov
 • nízke poistné
 • mesačné poistné je zahrnuté priamo vo vašej mesačnej splátke pôžičky
 • možnosť poistiť aj stratu zamestnania
 • v prípade vzniku poistnej udalosti, Váš záväzok splatiť VÚB Pôžičku, resp. platiť mesačné splátky, preberie za Vás poisťovňa
 • nové riziko „Ošetrovanie člena rodiny“ (OČR) ako súčasť Komplexného balíka poistenia

 

Ako si môžete poistiť Vašu Pôžičku?

 • poistenie si môžete uzatvoriť až do dovŕšenia 65 rokov
 • priamo v žiadosti o VÚB Pôžičku si zvolíte jeden z balíkov poistenia a zodpoviete otázky o vašom zdravotnom stave

 

Ponúkame Vám v spolupráci so spoločnosťou Generali Poisťovňa, a.s.,
3 balíky poistenia:

 • Základný balík poistenia  A82 – poistenie úveru pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70% a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní
 • Rozšírený balík poistenia A83 – poistenie úveru pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní a straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní 
 • Komplexný balík poistenia  A84 – poistenie úveru pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní, straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní a ošetrovania člena rodiny v trvaní minimálne 30 dní

 

K poisteniu môžu pristúpiť všetci klienti, ktorí spĺňajú podmienky poistenia uvedené v úverovej zmluve a vo všeobecných poistných podmienkach.

Dokumenty

Rámcové poistné zmluvy

Poistenie VÚB Hypotéka

Poistenie VÚB Hypotéka

Poistenie VÚB Hypotéka

Poistenie schopnosti splácať VÚB Hypotéka ochráni Vás a Vašich blízkych pred vznikom nepredvídaných životných situácií, akými sú smrť, strata zamestnania, pracovná neschopnosť, trvalá invalidita alebo ošetrovania člena rodiny.

Hlavné výhody poistenia VÚB Hypotéka:

 • poistná ochrana počas celej doby splatnosti úveru
 • jednoduché uzatvorenie priamo na zmluve o úvere
 • nízke poistné
 • možnosť poistiť aj stratu zamestnania
 • v prípade vzniku poistnej udalosti, Váš záväzok splatiť VÚB Hypotéku, resp. platiť mesačné splátky, preberie za Vás poisťovňa
 • nové riziko „Ošetrovanie člena rodiny“ (OČR) ako súčasť Komplexného súboru poistenia

Ako si môžete poistiť Vašu Hypotéku?

 • priamo na žiadosti VÚB Hypotéka si vyberiete jeden z ôsmych balíkov poistenia
 • k uzatvoreniu poistenia stačí len Váš podpis na úverovej zmluve
 • poistné je zahrnuté priamo v mesačnej splátke úveru
 • pridanie poistenia je umožnené do 3 rokov od 1.čerpania úveru

Ponúkame Vám v spolupráci so spoločnosťou Generali Poisťovňa, a.s., 8 balíkov poistenia:

 • Základný balík poistenia (S): Základný balík poistenia S – 100% krytie úveru pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70% a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní
 • Rozšírený balík poistenia (T) pre úvery do 75 tis.€: Rozšírený balík poistenia T – 100% krytie úveru pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní a straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní
 • Rozšírený balík poistenia (T1) pre úvery od 75 tis. €: Rozšírený balík poistenia T1 – 100% krytie úveru pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní, straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní
 • Komplexný balík poistenia (U): Komplexný balík poistenia U – 100% krytie úveru pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní, straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní a ošetrovania člena rodiny v trvaní minimálne 30 dní
 • Základný balík poistenia 75% (S75): Základný balík poistenia S75 – 75% krytie úveru pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70% a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní
 • Rozšírený balík poistenia 75% (T75): Rozšírený balík poistenia T75 – 75% krytie úveru pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní a straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní
 • Základný balík poistenia 50% (S50): Základný balík poistenia S50 – 50% krytie úveru pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70% a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní
 • Rozšírený balík poistenia 50% (T50): Rozšírený balík poistenia T50 – 50% krytie úveru pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní a straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní

K poisteniu môžu pristúpiť všetci klienti, ktorí spĺňajú podmienky poistenia uvedené v žiadosti o úver, alebo v žiadosti o zmenu zmluvných podmienok a vo všeobecných poistných podmienkach.

Dokumenty

Rámcové poistné zmluvy

Poistenie platieb k účtom

Poistenie platieb k účtom

Máte obavu zo splácania VÚB Hypotéky, ak Vás zastihnú nepredvídané životné situácie? V tomto prípade Vám ponúkame poistenie schopnosti splácať VÚB Hypotéku, ktoré Vás ochráni a v prípade vzniku poistnej udalosti poisťovňa uhradí nesplatenú časť úveru (v prípade poistnej udalosti smrť alebo invalidita), prípadne bude uhrádzať mesačné splátky úveru (v prípade pracovnej neschopnosti, straty zamestnania alebo ošetrovania člena rodiny).

Ponúkame Vám v spolupráci so spoločnosťou BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. tieto súbory poistenia:

 • Základný súbor poistenia: krytie úveru pre prípad smrti, invalidity nad 70% a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní
 • Rozšírený súbor poistenia pre úvery do sumy 75 000 EUR: krytie úveru pre prípad smrti, invalidity nad 70% a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní; straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní
 • Rozšírený súbor poistenia pre úvery od sumy 75 000 EUR vrátane: krytie úveru pre prípad smrti, invalidity nad 70% a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní; straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní
 • Komplexný súbor poistenia: krytie úveru pre prípad smrti, invalidity nad 70%, pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní, straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní a ošetrovania člena rodiny v trvaní minimálne 30 dní

Prečo je poistenie VÚB Hypotéky výhodné:

 • chráni Vás a Vašich blízkych pred finančnými ťažkosťami pri neočakávaných životných situáciách
 • možnosť poistiť dlžníka aj spoludlžníka
 • v prípade vzniku poistnej udalosti Váš záväzok splatiť VÚB Hypotéku, resp. platiť mesačné splátky preberie za Vás poisťovňa
 • uzatvoríte ho rýchlo a jednoducho priamo v banke, a to jedným podpisom úverovej zmluvy

K poisteniu môžu pristúpiť klienti, ktorí spĺňajú podmienky poistenia uvedené v úverovej zmluve, Rámcovej poistnej zmluve a vo všeobecných poistných podmienkach.

Dokumenty

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti

Ak máte záujem o poistenie Vašej domácnosti, radi Vám ju poistíme priamo v úverovej zmluve pri poskytnutí flexihypotéky. Poistíme Vám domácnosť, ktorá sa nachádza v založenej nehnuteľnosti

Poistenie poskytuje poistnú ochranu Vašej domácnosti pre prípad:

 • poškodenia, alebo krádeže hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti (vrátane peňazí, cenností, elektroniky a pod.),
 • poškodenia, alebo krádeže stavebných súčastí,
 • poškodenia, alebo krádeže hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch v tom istom mieste poistenia,
 • nákladov súvisiacich s poistnou udalosťou (odvoz, náhradné ubytovanie).

Navyše dostanete aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobami žijúcimi v poistenej domácnosti a to do výšky 16 596,96 Eur bez ohľadu na výšku poistnej sumy.

Prečo je poistenie domácnosti vo VÚB výhodné:

 • získate poistenie presne podľa Vašich požiadaviek - poistnú sumu si volí klient sám
 • poistnú zmluvu uzatvárate priamo v úverovej zmluve, jednoducho a rýchlo
 • získate nadštandardnú poistnú ochranu

Dokumenty

Rámcová zmluva

Archív

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti

Ak ešte nemáte poistenú nehnuteľnosť radi Vám ju poistíme priamo v úverovej zmluve pri poskytnutí VÚB Hypotéky. Nehnuteľnosť Vám poistíme priamo na pobočke pri podpise zmluvných dokumentov.

Rýchlo, jednoducho a výhodne poistíme Váš:

 • rodinný dom , vrátane doplnkových budov a ostatných stavieb.
 • byt vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach bytového domu.
 • rozostavaný rodinný dom, prípadne rodinný dom v celkovej rekonštrukcii, vrátane stavebného materiálu určeného k jeho výstavbe. Po kolaudácii poistenie automaticky prechádza do poistenia rodinného domu a nemusíte uzatvárať novú poistnú zmluvu.

Poistenie poskytuje poistnú ochranu Vašej nehnuteľnosti pre prípad živelných rizík (požiar, úder blesku, výbuch, voda z vodovodného potrubia, víchrica, krupobitie, pád skál, kameňov, stromov, stožiarov, tiež snehu, povodne a záplavy, zosuvy pôdy, zemetrasenie a pod.), krytie škôd na elektromotoroch, krytie nákladov súvisiacich s poistnou udalosťou (vypratanie, búranie, a pod.) a navyše získavate aj ďalšie poistné krytia a to zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti a odcudzenie stavebných súčastí.

Prečo je poistenie nehnuteľnosti vo VÚB výhodné

 • získate poistenie pripravené presne podľa Vašich potrieb a parametrov VÚB Hypotéky
 • poistnú zmluvu s Vami uzatvoríme rýchlo a jednoducho priamo na pobočke pri podpise zmluvných dokumentov k VÚB Hypotéke
 • vinkulácia poistného plnenia v prospech banky je súčasťou poistnej zmluvy
 • rozostavané rodinné domy poisťujeme už hneď od začiatku stavby

Rámcová zmluva

VPP a IPID

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.