• Žiadny návrh

Právne informácie

Právne informácie

Ochrana osobných údajov

Vieme, že Vaše súkromie je pre Vás dôležité a rovnako si ho vážime a ochraňujeme aj my.

Ochrana investora

V tejto sekcii nájdete informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb zo strany VÚB.

Informácia o riešení sporov

Ak ste spotrebiteľom, týmto Vás informujeme o možnosti alternatívneho riešenia sporov.

Informácia o právach spotrebiteľa a riešení sporov

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Všeobecnej úverovej banky, a. s.

Boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.