• Žiadny návrh

Finančné správy

Finančné správy v zmysle § 34 a § 35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze CP a v zmysle § 77 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.