• Žiadny návrh

Starostlivosť o klientov

Aktívnym počúvaním sa snažíme lepšie porozumieť Vašim potrebám a očakávaniam v oblasti bankových produktov a služieb, zlepšovať ich a neustále zvyšovať Vašu spokojnosť.

Chceme byť najlepšou bankou v spokojnosti klientov na Slovensku.

Pre zlepšenie kvality našich služieb a spoločné budovanie pevného vzťahu s našimi klientmi založeného na vzájomnej dôvere, sme vytvorili program „Počúvame vás na 100 %“. Program "Počúvame vás na 100 %" je súčasťou firemnej kultúry celej skupiny Intesa Sanpaolo.

Váš názor je pre nás dôležitý
Napíšte nám svoj podnet

Napíšte nám svoj podnet

Pri napĺňaní nášho poslania, stať sa najlepšou bankou v spokojnosti klientov, vychádzame najmä zo spätnej väzby, ktorú ako banka od klienta dostávame vo forme rôznych podnetov.

Uvedomujeme si, že naša práca má význam len vtedy, keď sú klienti s našimi produktami a službami spokojní. Sme Vám vďační za to, že úprimne a konštruktívne poukážete na naše pozitíva a nedostatky, a tým nám umožníte hľadať cestu k zvyšovaniu kvality poskytovaných produktov a služieb.

Kontaktujte nás kedykoľvek:

Emailom na kontakt@vub.sk
Telefonicky 0850 123 000
Prostredníctvom kontaktného formulára
Osobne na pobočke

Viac informácií nájdete:
INFORMÁCIA O PRÁVACH SPOTREBITEĽA A RIEŠENÍ SPOROV

Zrealizované zlepšenia

Na základe získanej spätnej väzby sa nám podarilo zaviesť napríklad tieto zlepšenia:

  • Rýchle a jednoduché prihlasovanie do mobilnej aplikácie VÚB Mobil Banking pomocou odtlačku prsta
  • Mapa pobočiek a bankomatov dostupná v aplikácii VÚB Mobil Banking
  • Možnosť zriadiť si úverové poistenie ku kreditnej karte cez Internet banking
  • Menová kalkulačka a aktuálny kurzový lístok v aplikácii VÚB Mobil Banking

Ročne vyriešime 13 718  klientskych podnetov

Štatistiky:

  • Osobne na pobočkách: 1 957
  • Telefonicky cez Kontaktné centrum: 9 247
  • Písomne na ústredí: 2 514

 

Prieskumy spokojnosti

Prieskumy spokojnosti

Aj prostredníctvom prieskumov spokojnosti sa snažíme zisťovať potreby našich klientov a hľadať konkrétne zlepšenia v súvislosti s ich spokojnosťou.

Interné prieskumy spokojnosti

V prípade prieskumov, ktoré si VÚB banka realizuje interne, prostredníctvom vlastných zamestnancov, môže byť klient oslovený telefonicky, mailom alebo osobne. Prieskumy sa uskutočňujú prostredníctvom náhodne vybranej vzorky našich klientov. Do tejto vzorky môžete byť zaradený i Vy, resp. Vaša spoločnosť.

Pravidelný prieskum spokojnosti našich klientov s návštevou pobočky prebieha počas celého roka a realizujeme ho prostredníctvom VÚB Kontaktného centra.

Veríme, že sa rozhodnete venovať nám krátky čas a pozornosť. Váš názor bude cenným príspevkom k tomu, aby sme dokázali splniť náš cieľ: zlepšovať kvalitu našich produktov a ponúkaných služieb.

Prieskumy spokojnosti realizované externe

Prieskumy spokojnosti našich klientov, ktoré zabezpečujú špecializované spoločnosti, prieskumné agentúry, sa realizujú s výslovným súhlasom VÚB banky. Pracovník agentúry Vás môže telefonicky kontaktovať a požiadať o vyjadrenie názoru na VÚB banku, kvalitu jej služieb či produktov. Údaje poskytované agentúre sú v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Získané odpovede sa považujú za prísne dôverné a spracovávajú sa štatisticky. V žiadnom prípade nebudete požiadaný o poskytnutie konkrétnych informácií týkajúcich sa napr. kreditných kariet alebo čísiel bežného účtu, výšky alebo druhu investícií, úverov a pôžičiek, prístupových kódov alebo hesiel a pod.

V rámci projektu Počúvame Vás na 100 % realizujeme tiež medzibankový prieskum úrovne spokojnosti klientov so službami bánk zahrnutých do prieskumu (Všeobecná úverová banka, a.s., Tatra banka, a.s., Československá obchodná banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Prima banka, a.s.). Otázky v tomto prieskume sú zamerané na spokojnosť s viacerými oblasťami (napr. imidž, popredajný servis, vzťah s personálom, internet a mobile banking a ďalšie). Respondent je oslovený náhodne a jeho odpovede sú vyhodnocované štatisticky.

Veríme, že sa rozhodnete venovať nám krátky čas a pozornosť. Váš názor bude cenným príspevkom k tomu, aby sme dokázali splniť náš cieľ: zlepšovať kvalitu našich produktov a ponúkaných služieb.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.