• Žiadny návrh

Prémiový vklad

Prémiový vklad prináša garanciu základného úroku a k nej možnosť získania bonusového úroku.

Limitovaná možnosť otvorenia Prémiového vkladu

Prémiový vklad XVII. si môžete zriadiť počas počiatočnej doby od 1.3.2024 do 31.3.2024 alebo do vypredania emisie, t. j. do dosiahnutia celkového limitu vkladov v objeme 30 miliónov EUR.

Predchádzajúce emisie (Prémiový vklad I. až Prémiový vklad XVI.) už nie je možné zriadiť. Bližšie informácie pre Prémiové vklady sú uvedené v Špeciálnych obchodných podmienkach vkladového účtu Prémiový vklad*, platných pre konkrétnu emisiu.

Upozornenie

*Produkt je určený na držbu až do určeného dátumu splatnosti, t.j. do 28. 02. 2025. Produkt je možné ukončiť aj predčasne, ale len v celej sume vkladu a k 20. dňu v kalendárnom mesiaci. Klient v takom prípade stráca nárok na vyplatenie základného úroku a bonusového úroku, ktoré sa ešte nestali splatnými. Dodatočne k tomu pri predčasnom ukončení znáša klient náklady vo výške 4 % z objemu vkladu (pokuta za predčasný výber).

Úroková sadzba

Úroková sadzba

Okrem garantovaného základného úroku 3,30 % p.a. za celé obdobie trvania viazanosti Prémiového vkladu XVII. môžete navyše získať aj bonusový* úrok 1,00 % p. a., spolu do výšky: 4,30 % p.a.

Nárok na získanie bonusového úroku

*Nárok na získanie bonusového úroku závisí od vývoja výmenného kurzu menového páru EUR/USD. V prípade splnenia podmienok na bonusový úrok v zmysle Špeciálnych obchodných podmienok vkladového účtu pre Prémiový vklad XVII. bude bonusový úrok vyplatený kvartálne, tzn. celkovo môže klient získať 1,075 % (základný 0,825 % a bonusový 0,250 %, ak podmienky budú splnené) každý kvartál počas doby viazanosti Prémiového vkladu XVII.

Minimálna celková investícia už od 5000 €

Minimálna celková investícia už od 5000 €

Vkladaná suma môže byť iba v násobkoch celých 10 EUR a zároveň vklad musí byť na účet vložený iba v deň zriadenia Prémiového vkladu.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

  • Štruktúrovaný vklad so štandardnou dobou viazanosti  od 01. 03. 2024 do 28. 02. 2025.
  • Úročenie vkladu už od dátumu zriadenia (t. j. počas uvádzacej doby viazanosti) Prémiového vkladu.
  • Garancia vyplatenia celého vkladu a garantovaného úroku v prípade dodržania doby viazanosti.
  • Možnosť zriadenia viacerých Prémiových vkladov.
  • Vstupný poplatok vo výške 0,40 % z celkového vkladu je hradený samostatne.
  • Poplatok za predčasné zrušenie je 4 % z objemu vkladu a odúčtuje sa z vyplateného vkladu, zároveň pri výbere pred splatnosťou strácate nárok na úroky, ktoré ešte neboli vyplatené. Zrušenie účtu je možné iba v 20. deň v kalendárnom mesiaci a len v celej sume vkladu, nie je možné vybrať len časť vkladu.
  • Vklad je chránený Fondom ochrany vkladov.
  • Po uplynutí celkovej doby viazanosti sa Prémiový vklad automaticky stáva vkladovým účtom s 1-mesačnou viazanosťou.
  • Na Prémiový vklad nie je možné vykonávať dodatočné vklady.

Užitočné odkazy

Úrokové sadzby

Zistiť viac

Cenník

Zistiť

Všeobecné obchodné podmienky

Zistiť viac

Fond ochrany vkladov

Zistiť viac

Ochrana investora

Zistiť viac
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.