• Žiadny návrh

Poistenie kreditných kariet

Poistenie schopnosti splácať kreditnú kartu ochráni Vás a Vašich blízkych pred vznikom nepredvídaných životných situácií, akými sú smrť, PN, alebo trvalá invalidita.

Hlavné výhody poistenia kreditných kariet

Poistná ochrana

Poistná ochrana počas celej doby splatnosti kreditnej karty

Platba poistného

Klient platí poistné len v prípade čerpania z kreditnej karty

Uzatvorenie poistného

Jednoduché uzatvorenie priamo na žiadosti o kreditnú kartu

Poistenie schopnosti splácať kreditnú kartu ochráni Vás a Vašich blízkych pred vznikom nepredvídaných životných situácií, akými sú smrť, PN, alebo trvalá invalidita.

Hlavné výhody poistenia kreditných kariet:

  • poistná ochrana počas celej doby splatnosti kreditnej karty
  • jednoduché uzatvorenie priamo na žiadosti o kreditnú kartu
  • klient platí poistné len v prípade čerpania z kreditnej karty
  • v prípade vzniku poistnej udalosti, Váš záväzok splatiť dlh na kartovom účte preberie za Vás poisťovňa

Ako si môžete poistiť Vašu kreditnú kartu?

  • priamo na žiadosti o kreditnú kartu
  • k uzatvoreniu poistenia stačí len Váš podpis na žiadosti
  • poistné je vyúčtované spolu s minimálnou mesačnou splátkou

Ponúkame Vám súbor poistenia:

  •  riziko smrti, trvalej invalidity, práceneschopnosti

 

HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.