• Žiadny návrh

Povinné zmluvné poistenie

Byť pripraveným na všetky situácie na cestách Vám pomôže povinné zmluvné poistenie (PZP) - Automatik.

Klient si môže vybrať z troch balíkov PZP:

Balík M: poistné krytie 1 mil. € pri materiálnych škodách a 5 mil. € pri škodách na zdraví/usmrtení; asistenčné služby KLASIK

Balík L: rozširuje základný balík poistenia M o havarijné poistenia - úraz dopravovaných osôb, výtlk, živel a hlodavec; poistné krytie 6 mil. € pri materiálnych škodách a 6 mil. € pri škodách na zdraví/usmrtení

Balík XL: rozširuje balík poistenia L o havarijné poistenia - stret so zverou, pneumatiky, asistenčné služby PREMIUM; poistné krytie 10 mil. € pri materiálnych škodách a 10 mil. € pri škodách na zdraví/usmrtení

 

Ku každému balíku poistného krytia (M, L, XL) je možné dojednať doplnkové pripoistenia:

 • Poistenie čelného skla - spoluúčasť 10%, výber z limitov poistného plnenia, oprava čelného skla bez spoluúčasti,
 • Poistenie krádeže - spoluúčasť 5% (min. 100€), limit poistného plnenia 4 000€.

AUTOMAX - Havarijné poistenie

Havarijné poistenie motorových vozidiel AUTOMAX ochraňuje Vaše vozidlo pred poškodením alebo zničením následkom náhodnej a nepredvídateľnej havárie.

Následne je možné dojednať ďalšie riziká:

 • Živelnej udalosti a vandalizmu,

 • Pre prípad zmocnenia sa vozidla, alebo jeho časti krádežou, lúpežou alebo neoprávneným užívaním, vandalizmu,

 • Pre prípad finančnej straty (GAP), ku ktorej príde v dôsledku totálnej škody na vozidle alebo jeho zmocnením.

Havarijné poistenie AUTOMAX Vám ponúka jednotlivé kombinácie rozsahu krytia:

 • Extra – Havária, Živel a Vandalizmus, Zmocnenie, GAP

 • Komfort - Havária, Živel a Vandalizmus, Zmocnenie

 • Plus - Havária, Živel a Vandalizmus

 • Basic – Havária

DOPLNKOVÉ PRIPOISTENIA

K havarijnému poisteniu je možné dojednať viacero pripoistení:

 • Poistenie batérie vozidla na elektrický alebo plug-in hybridný pohon (elektro)
 • Poistenie nadštandardnej výbavy motorového vozidla

 • Poistenie skiel na motorovom vozidle

 • Poistenie úrazu dopravovaných osôb

 • Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

 • Poistenie náhradného vozidla

 • Poistenie asistenčných služieb – platí len pre vozidlá do 3 500 kg vrátane

 • Poistenie činnosti vozidla ako pracovného stroja

 • Poistenie SOS Partner - Windscreen

 

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.