• Žiadny návrh

PZP

Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)

Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)

motorových vozidiel (PZP, zákonné poistenie) je finančná ochrana držiteľa alebo majiteľa motorového alebo prípojného vozidla pre prípad vznesenia nároku poškodeného na náhradu. Poistné plnenie sa vždy vypláca priamo poškodenému, nikdy nie poistenému. PZP vozidlasa riadi zákonom o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. PZP musí mať uzavreté každé vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla. Povinnosť uzavretia PZP vzniká dňom jeho zápisu do evidencie vozidiel. Povinnosťou pri poistní PZP je bezodkladne vydanie bielej a zelenej karty. Biela karta je potvrdenie o platnosti PZP na území SR, zelená karta je potvrdenie o platnosti PZP pri ceste do zahraničia.

Zákon o PZP stanovuje minimálne limity poistného plnenia, ktoré musia byť dojednané v poistnej zmluve od 1. januára 2012:

  • 5 000 000 € pre škodu na zdraví alebo náklady pri usmrtení pri jednej poistnej udalosti, bez ohľadu na počet poškodených
  • 1 000 000 € v prípade vecnej škody, nákladov na právne zastupovanie a škody na ušlom zisku
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.