• Žiadny návrh
Udržateľnosť

Ponúkame najviac možností investovania do zelených fondov

Vo VÚB veríme, že zodpovedné správanie prináša skutočne šancu na zelenšiu budúcnosť. Jedna z oblastí, kde vieme využiť naše know-how ako banka a zároveň byť aktívni ruka v ruke s našimi klientmi, je zodpovedné investovanie. A máme aj konkrétne riešenie, ako na to.

22/09/2021

Dnešná doba je o živote na dlh. Nie je to len o Slovákoch, ktorí sa rekordne zadlžujú, ale aj o celkovom čerpaní zdrojov našej planéty, ktoré využívame nad rámec ich obnoviteľnosti. Na druhej strane majú Slováci v porovnaní s inými Európanmi nízke rezervy, prípadne ich majú nevhodne uložené na bežných účtoch či termínovaných vkladoch, z ktorých v posledných mesiacoch výrazne ukrajuje inflácia. Sporiť by sme mali tak, aby naše peniaze mali šancu byť zaujímavo zhodnotené.  Paradoxom je, že zmenou svojho myslenia o sporení môžeme spoločne zmeniť náš svet.

Budúcnosť investovania je zelená

Existujú možnosti, ktoré váš majetok môžu zhodnotiť - investovanie. Najvýraznejší rast objemu investícií zaznamenávajú takzvané ESG fondy, ktorých popularita závratne stúpa, pretože ťažia z aktuálnych trendov aj podpôr vlád či medzinárodných inštitúcií. Predstavujú tak do budúcnosti potenciálne zaujímavé zhodnotenie. Investovaním do týchto fondov môže zároveň každý z nás ovplyvniť rozhodovanie firiem, ktoré majú dôvod navyše správať sa zodpovedne.

Čo sa skrýva za skratkou ESG?

Najbližšia vám bude prvá časť názvu, ktorou je “environment”, teda životné prostredie. “Skúmame vplyv firiem na životné prostredie, sledujeme či znižujú svoju uhlíkovú stopu, spotrebu vody vo výrobnom procese alebo ako sa stavajú k redukcii či recyklácii odpadu,” vysvetľuje generálny riaditeľ Eurizon Asset Management Slovakia, Marian Matušovič. Časť “social” sa zameriava na to, ako firmy riadia svoje vzťahy so zamestnancami, klientmi. “Ochrana zamestnancov sa netýka len bezpečnosti pri práci, je to pomerne široká škála, ktorá sa sleduje napríklad aj dodržiavanie rovnosti pri odmene za prácu medzi mužmi a ženami,” hovorí Marian Matušovič. Poslednú časť tvorí “governance”, kde odborníci sledujú transparentnosť pri riadení firmy či boj proti korupcii.

Zelené fondy vo VÚB banke

VÚB banka má v ponuke najširšie portfólio ESG fondov medzi slovenskými bankami. Nájdu sa medzi nimi aj fondy, ktoré investujú do technológií budúcnosti či obnoviteľných zdrojov, “Klienti, ktorí si kupujú ESG fondy, sú väčšinou mladí ľudia vo veku 20 - 40 rokov z väčších miest  s vysokoškolským vzdelaním, ktorým čoraz viac záleží na tom v akom prostredí žijú,“ dodáva Marian Matušovič. Pridať sa k nim môžete aj vy. Viac informácií o zelených fondoch nájdete tu.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.