• Žiadny návrh
Udržateľnosť

Osem organizácií môže vďaka našim Envirograntom oživiť svoje zelené projekty

S hrdosťou vám predstavujeme výsledky druhého ročníka jedinečného grantového programu našej nadácie, zacieleného čisto na podporu dlhodobých iniciatív v oblasti ochrany prírody a zelenej ekonomiky. Nadácia VÚB v rámci Envirograntov na základe výberu nezávislej poroty expertov podporuje 8 víťazných subjektov neziskového sektora v rôznych regiónoch Slovenka celkovou sumou 50-tisíc eur.

17/12/2021

Príležitosti získať zdroje pre projekty reagujúce na stále viac strácajúcu sa biodiverzitu v našej prírode či sľubné modely sociálneho podnikania, ktoré budú poháňať udržateľný rozvoj v regiónoch Slovenska, sú stále pomerne obmedzené. Práve naša grantová schéma Envirogranty umožnila neziskovým organizáciám a iniciatívam už druhý rok po sebe získať granty na svoje projekty, ktoré môžu budúci rok efektívne zužitkovať a premeniť na životaschopné aktivity.

„V našej banke a nadácii sme sa snažili nanovo pozrieť, ako môžeme byť užitoční pre našu planétu. Aj v minulosti sme jednotlivo podporovali rôzne ekologicky zamerané iniciatívy. Náš grantový program Envirogranty a ruka v ruke s ním aj naša envirocena Atlas sa však stali novým, zásadným pilierom, ktorým sa chce Nadácia VÚB profilovať a zanechávať svoje reálne stopy. Preto sa tešíme, že môžeme už po druhýkrát rozdať nami pripravené zdroje organizáciám a ľuďom v nich, ktorí majú plán a odhodlanie pracovať krok po kroku na tak veľmi potrebných zelených zmenách vo svete okolo nás,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Zelenú na svoju realizáciu dostáva osem projektov

Svojimi projektami sa do grantovej výzvy zapojilo celkovo 98 subjektov, ktoré predložili spolu 70 projektov zameraných na ochranu našej prírody a 28 návrhov prispievajúcich k rozvoju zelenej ekonomiky v krajoch Slovenska.

Nezávislá odborná komisia vybrala ako najlepšie týchto 8 organizácií, ktoré získavajú grantovú podporu:

 • Rodová Ekofarmička Irija (Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce) – Iniciátori projektu vďaka grantu vytvoria v Čiernych Kľačanoch výsadbou 300 stromov starých československých ovocných odrôd, rýchlorastúcich a divorastúcich drevín tzv. biokoridor – ten bude pomáhať nielen v raste stromov, ale aj poskytovať dostatok potravy pre hmyz a divo žijúce aj hospodárske zvieratá.

 • Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá (Zázrivá, okres Dolný Kubín) – V rámci tohto projektu bude zakúpené špeciálne vybavenie pre záchrannú stanicu voľne žijúcich zvierat – cieľom projektu je vykonávať veterinárnu diagnostiku a ošetrenie bez potreby transportu živočíchov mimo zariadenia, čo prispeje k zníženiu stresu ošetrovaných zvierat a zvýši ich vyhliadky na úspešnú liečbu a vypustenie späť do voľnej prírody.
   
 • BONA FIDE, o.z. (Košice) – Hlavnou myšlienkou tohto podporeného projektu je vybudovanie unikátnych vertikálnych záhrad a mobilnej zelene, čo priblíži priestory nezávislého kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik v Košiciach bližšie k prírode.
   
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie (Bratislava – Podunajské Biskupice) – Cieľom myšlienky je obnoviť dnes už skoro neexistujúci krajinný prvok - pastevné lesy, ktorých absenciou prichádzame o nespočetné množstvo druhov. Na obnovu pastvy v lese však chýba potrebná infraštruktúra, preto bude z tohto projektu vybudované elektrické oplotenie, napájanie pre zvieratá a na pomoc pri obnove pastevného lesa sa okrem oviec a kôz pridá aj pôvodné, voľne žijúce plemeno koní - Exmoorske pony.
   
 • Pre Úľany – Pro Fudemus, n.o. (Pusté Úľany, okres Galanta) – podstatou projektu je komunitné vysadenie vetrolamu z ovocných stromov Pustých Úľanoch s cieľom zvýšiť biodiverzitu, ochrániť oblasť pred vetrom a pôdnou eróziou, zlepšenia klimatických podmienok aj zachovanie historickej pamäte miesta.
   
 • OZ SaUvedom (Trnava) – Organizácia vytvorí flexibilnú učebňu – ZDielňu – pre stretávanie sa komunity a dobrovoľníkov a tiež na organizáciu vlastných podujatí a vzdelávania v Trnave. Vďaka tomuto priestoru budú môcť iniciátori zorganizovať približne o polovicu viac komunitných podujatí a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež prostredníctvom ponuky enviro programov.
   
 • Aevis n.o. (Národný park Poloniny) – Cieľom tohto podporeného projektu je rozvíjať v rámci podpory zelenej ekonomiky prírodný turizmus v jedinečnom NP Poloniny, vďaka ktorému bude môcť tento región s chráneným územím prosperovať a zároveň si zachovať svoje prírodné hodnoty. Projekt sa pritom zameriava na podporu sprevádzania ako kľúčovej aktivity tohto turizmu. 
   
 • Cyklokoalícia (Bratislava) – Projekt má ambíciu vytvoriť efektívnejšie fungujúcu cyklodielňu s cieľom ešte lepšej podpory cyklistiky ako prvku trvalo udržateľnej mobility. V rámci tohto priestoru bude organizácia poskytovať  poradenstvo pre verejnosť pri oprave svojich bicyklov, bude priestorom, kde sa budú rodiť zo starých dielov repasované bicykle.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.