• Žiadny návrh
Udržateľnosť

Udržateľné firmy a samosprávy posúvame vpred novými úvermi

Ako banka sa chceme stále zlepšovať v našom záväzku uľahčovať slovenským firmám a samosprávam prechod na zelenšie a zodpovednejšie podnikanie a riadenie. Všetky pozitívne zmeny si vyžadujú počiatočnú investíciu a k tej sa dá dnes už ľahšie dostať aj s pomocou našich bankových produktov VÚB TERRA so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

01/03/2023

Deje sa tak vďaka fondu, ktorý za týmto účelom vytvorila naša materská banka Intesa Sanpaolo. Poskytnutím zvýhodnených úverov VÚB TERRA sa chceme aktívne podieľať na zlepšeniach našich partnerov v ochrane životného prostredia (TERRA ENVIRO), sociálnej podpore a službách (TERRA SOCIAL) a tiež transparentnom a férovom riadení (TERRA GOVERNANCE).

Firmy a samosprávy, ktoré majú zámer posilniť svoje aktivity v oblasti rozvoja cirkulárnej ekonomiky a zelených projektov v prospech životného prostredia, môžu po splnení kritérií získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu cez účelový VÚB ENVIRO úver. Ak sa so žiadosťou o financovanie zaviažu dosiahnuť špecifické ciele ESG, ako napríklad zavedenie politiky zeleného obstarávania, dosiahnutie uhlíkovej neutrality, redukciu spotreby vody, udržateľné riadenie prírodných zdrojov či zvýšenie energetickej efektívnosti, môžu získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu prostredníctvom produktu S-LOAN udržateľné financovanie. Ten je zároveň zameraný na zlepšenie profilu udržateľnosti danej firmy.

Naše finančné riešenie S-LOAN je tu aj pre tých firemných klientov, ktorí sa podujmú využiť financie so zvýhodneným úrokom na realizáciu a propagáciu dobročinných aktivít pre celú spoločnosť. Môže ísť napríklad o dobrovoľnícku prácu, charitatívne dary pre neziskové organizácie či podporu miestnych OZ. V neposlednom rade, tento zdroj financovania ponúkame aj subjektom, ktoré majú cieľ vytvoriť napr. fond na rozvoj programov prínosných pre svojich zamestnancov.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.