• Žiadny návrh
Udržatelnosť

Držíme spolu s obcami a mestami Slovenska

Sme radi, že sa môžeme aj naďalej podieľať na udržateľnom rozvoji samospráv na Slovensku. VÚB banka už po siedmy raz podpísala zmluvu o spolupráci a partnerstve so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

24/08/2022

Užšia spolupráca so samosprávami a jej rozšírenie pri financovaní a poskytovaní ďalších bankových služieb pre mestá, obce, vyššie územné celky, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a ich obchodné spoločnosti je jednou z dôležitých oblastí pôsobenia našej banky. Sme hrdí na to, že medzi klientov VÚB dnes patrí viac ako 2000 samospráv Slovenska.

ZMOS združuje 2791 miest, obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc, teda okolo 96 % všetkých samospráv na Slovensku. Väčšina z nich v rôznom rozsahu a intenzite už s VÚB spolupracuje.

„Ak sa pozrieme dlhé roky dozadu, potom musíme konštatovať, že spolupráca s VÚB bankou je užitočná a všeobecne prínosná. Práve podpisom zmluvy vstupujeme do ďalšej etapy v ktorej spájame sily na to, aby samosprávy cítili, že VÚB je ich partnerom a banka, že komunál je jej naklonený,“ hovorí predseda ZMOS Branislav Tréger.

„So ZMOS sme za tie roky zažili množstvo výziev, rovnako aj v súčasnosti je veľmi potrebné mať silné partnerstvá. Keďže máme veľmi dobrú dlhodobú spoluprácu, rozhodli sme sa v tom ďalej pokračovať a naďalej byť súčasťou najdôležitejších aktivít združenia. Taktiež veľmi oceňujeme, ako sa naše samosprávy popasovali s pandémiou, migračnou krízou po začiatku vojny na Ukrajine a budeme im nápomocní aj pri rovnako zložitých obdobiach, ktoré sa dajú očakávať,“ uviedol Andrej Viceník, vrchný riaditeľ firemného bankovníctva a člen predstavenstva VÚB banky.

Jedným z dôležitých cieľov spolupráce je práve hľadanie partnerských finančných riešení pre obce a mestá na ich ceste k energetickej sebestačnosti a udržateľnosti. O výsledkoch konkrétnych zelených riešení v praxi sme mali možnosť so zástupcami samospráv hovoriť aj na našom májovom podujatí VÚB Atlas Fórum, ktoré sme zorganizovali v partnerskej spolupráci so ZMOS.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.