• Žiadny návrh
GRANTY

Z Envirograntov v roku 2024 porastie 11 zelených projektov

Nasadenie pre ochranu prírody v občianskych združeniach po celom Slovensku je z roka na rok zreteľnejšie. Dokazuje to aj náš obľúbený grantový program Envirogranty, venovaný podpore zelených iniciatív. Ten sa stretol vo svojom 4. ročníku s rekordným záujmom. O zdroje pre svoje projekty, prispievajúce k ochrane prírody a osvete v enviro témach, sa koncom minulého roka uchádzalo až 192 organizácií.

05/04/2024

Keď sme videli toto množstvo nápadov a žiadostí o grant, ktoré prišli tentokrát, boli sme veľmi milo prekvapení. Aj preto sme v Nadácii VÚB bez váhania navýšili pôvodnú sumu a poslali svoje envirogranty až 11 uchádzačom, ktoré vybrala nezávislá odborná komisia. Na tieto projekty, ktoré sú postupne realizované v priebehu roka 2024, sme tak poskytli podporu vo výške 70-tisíc eur.

Tešíme sa, že tak dávame šancu napredovať a dlhodobo udržať svoju zmysluplnú prácu ešte väčšiemu počtu organizácií. Na tomto mieste vám ich chceme v skratke predstaviť:

 • Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie (Bratislava) – Rodiny s deťmi s budú môcť zúčastňovať pravidelne raz za mesiac bezplatného projektu Ekovýchovy na Kamzíku. Postarajú sa o ňu vždy dvaja lektori s cieľom viesť záujemcov k interaktívnemu bádaniu prírody – drobných lesných bezstavovcov, prírodnín, bylín, drevín – a to s rôznymi zaujímavými pomôckami.
 • Gréckokatolícka charita (Prešov) – Cieľom projektu je realizovať workshopy a vzdelávať dobrovoľníkov vzájomne v spolupráci s klientmi sociálnych služieb vo vlastnoručnej výrobe včelobalu – ekologického a znovupoužiteľného obalu na potraviny, ktorý ich udrží dlhšie čerstvé a má antibakteriálne vlastnosti.
 • Regionálna rozvojová agentúra Šamorín (Šamorín) – Hlavným cieľom projektu je budovať dažďové záhrady v Šamoríne. Správne navrhnutá dažďová záhrada spomalí odtok vody z prostredia a zvýši šancu, že vsiakne do pôdy tam, kde prirodzene padla formou zrážok.
 • OZ Dymáka kruh (Piešťany) – Zámerom podporeného nápadu je vytvoriť nový vzdelávací podcast, ktorý sa bude venovať téme významu opeľovačov – nielen včiel, ale aj čmeliakov, pestríc a ďalšieho užitočného hmyzu. Bude prinášať pre širokú verejnosť od žiakov až po seniorov praktické tipy, ako im v prírode pomôcť a chrániť ich.
 • FEBA – ECO, s,r.o., r.s.p. (okres Sabinov) – Projekt sa bude venovať obnove zanikajúcich pasienkov v okolí Hanigovského hradu. Sociálny podnik vytvorí pracovné miesto správcu hradu, ktorý sa bude starať o stádo kôz, s cieľom udržiavať vzácne biotopy na hradnom brale a lúkach. Pre deti z rómskej osady bude zorganizovaný poznávací pobyt na hradnej farme s ukážkami pastierstva.
 • Trnavská arcidiecézna charita (Trnava) – Tím ľudí z charity a začínajúcich dizajnérov rozbiehajú stolársku dielňu spolu s ľuďmi bez domova. Zámerom Nábytkovej banky v Trnave je hľadať na ulici vyhodený starý nábytok a dávať mu druhú šancu na princípe cirkulárnej ekonomiky a rovnako tak dávať novú pracovnú príležitosť aj ľuďom v núdzi.
 • Rybársky klub Kraken (Bratislava) – Zámerom projektu je pomôcť prírode spamätať sa po ekologických haváriách, pričom bude zapájať obyvateľov a deti do svojpomocného vypúšťania rýb do Malého Dunaja pod dohľadom odborníkov. Najdôležitejším aspektom je priame a nenútené priblíženie prírody ľuďom kontaktom s rybami, súčasťou sú aj diskusie a krátke prednášky.
 • Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (Bratislava - Slovensko) – Ornitologická akadémia je projekt, ktorého hlavným účelom je edukácia, pozorovanie a aktívna ochrana vtákov, pričom ide o prvú iniciatívu tohto druhu na Slovensku. Počas terénnych stretnutí získajú záujemcovia cenné skúsenosti a inšpiráciu k praktickej ochrane vtáctva.
 • OZ Návrat do divočiny (okres Malacky) – Projekt záchrannej stanice pomôže vybudovať veľkú rozlietavaciu voliéru, čo zlepší podmienky rehabilitácie prevažne vzácnych a ohrozených druhov dravcov. Tie sa tak dokážu po zranení pripraviť na vypustenie do svojho prirodzeného prostredia, kam patria.
 • OZ Odvážne (Prešov) - Odpadová odvykačka je pilotným projektom zameraným na komplexné nazeranie na problém odpadu. Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Prešove uvítala, že projekt je navrhnutý s dôrazom na participatívnosť školskej komunity, kde sú hlavnými hybateľmi žiaci tvoriaci akčný tím envirolídrov.
 • Lesný klub Waldkind. (Bratislava) – Hlavnou myšlienkou projektu je nadchnúť deti a učiteľov materských škôlok v Bratislave pre pobyt a výučbu v prírode – a to formou expedícií do lesov na Kamzíku. Súčasťou projektu je ej ekovýchovy zameraná na učiteľky, ktoré sa naučia ako vzdelávať deti o prírode priamo v exteriéri.

O napredovaní týchto projektov a výsledkoch, ktoré sa im darí dosahovať v prospech našej planéty, vás budeme určite priebežne informovať – či už tu, alebo v našom online magazíne Srdcovky.  

 

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.