• Žiadny návrh
Udržateľnosť

Oceňujeme tých, ktorí namiesto popierania klimatických zmien podopierajú prírodu

Sme radi, že môžeme napredovať v našej dobre rozbehnutej iniciatíve, ktorou upierame náš pohľad do budúcnosti. Envirocenou Atlas opäť vyzdvihujeme zásadnú snahu ľudí, ktorí svojou neľahkou a vytrvalou prácou pomáhajú chrániť prírodu a našu planétu.

25/04/2024

Tento rok sme už po 4. krát spojili neziskové organizácie, samosprávy, aktívne školy či firmy, ktoré zanechávajú pozitívnu stopu v záchrane biodiverzity, ochrane životného prostredia, enviro vzdelávaní či rozvoji zelenej ekonomiky. Ku Dňu Zeme sme spomedzi 119 nominovaných projektov naprieč celým Slovenskom vybrali v spolupráci s odborníkmi víťazov 5 kategórií ceny Atlas. Navyše, spomedzi všetkých nominácií naprieč kategóriami sa rozhodla porota osobitne vyzdvihnúť výnimočnosť ešte jedného projektu.

Na udržanie a rozvoj všetkých 6 ocenených projektov sme z Nadácie VÚB poslali každému držiteľovi grant vo výške 10-tisíc eur. Príbehy víťazov aj ostatných finalistov približujeme už tradične špeciálnym dokumentom. Pozrieť si ho môžete tu:

Víťazi cien Atlas za rok 2023

  1. V kategórii Ochrana prírody Slovenska si cenu odnáša organizácia SOS/BirdLife Slovensko za projekt obnovy biotopov na lúke Ostrovik, ktorá je súčasťou jednej z najvýznamnejších ornitologických lokalít u nás – Senianskych rybníkov. Vďaka úsiliu ochranárov sa tu darí vytvárať podmienky pre návrat vzácnych druhov vtákov.
  2. Spomedzi projektov v kategórii Zlepšovanie životného prostredia putuje cena Atlas do OZ Zachráňme hrady. Toto združenie, ktoré spája iniciatívy pôsobiace na 36 slovenských hradoch, prišlo s inovatívnym konceptom obnovy hradných ruín. Ten popri konzervácii múrov hradnej zrúcaniny zachováva v maximálnej možnej miere aj biodiverzitu.
  3. V kategórii Osveta zvíťazila nezisková organizácia Za našu vodu, ktorá spája komunity, rodiny, verejnú správu a firmy tak, aby spoločne smerovali k jednému - ochrane pitnej vody na Žitnom ostrove. Organizácia ide príkladom, ktorým sa dá inšpirovať aj v ostatných regiónoch na celom Slovensku.
  4. V kategórii Eko startupy získal ocenenie púchovský startup Repetito. Ten prináša na Slovensko znovupoužiteľné vratné obaly pre online predaj a nakupovanie, ktoré výrazne redukujú uhlíkovú stopu a množstvo odpadu na jedno použitie, ktoré toto odvetvie obchodu ročne produkuje.
  5. Cenu za Zelené podnikanie získala Stredná odborná škola Pribeník. Inštitúcia v obci v okrese Trebišov, ktorá vychováva žiakov pre prax v agrotechnických odboroch prišla s projektom, ktorý vytvára funkčný model vzorovej bio farmy pri využití systému agrokruh – t.j. rozdelenia plochy pôdy na obrábané kruhové parcely, medzi ktorými sú ekostabilizačné neobrábané zóny.
  6. Špeciálnu Cenu poroty získava projekt Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya v Kremnici. Ten v sebe nesie zrejme ten najdôležitejší odkaz - poznanie, ako veľmi je zdravie a šťastie človeka spojené so zdravím prírody. Aké dôležité je neoddeľovať človeka od životného prostredia, pretože sme jeho súčasťou.

Zdroj foto: SOS/BirdLife Slovensko

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.