• Žiadny návrh
Udržateľnosť

Medzi nápady, ktoré pomáhajú prírode, rozdelíme tisíce eur

Ak sa nejakou formou angažujete v zelených mimovládkach, alebo sympatizujete s iniciatívami tohto druhu vo svojom okolí, zrejme sa vám táto informácia zíde. Jednoduchú cestu, akou môžu organizácie získať koncom roka nenávratné financie na ochranu prírody zamerané nápady, prináša druhý ročník nášho programu Envirogranty.

07/10/2021

Pre neziskové organizácie, ktoré sa cieľavedome venujú zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy, máme v Nadácii VÚB pripravený ďalší balík podpory vo výške 50-tisíc eur. Systém programu Envirogranty bol nastavený v spolupráci s expertmi, ktorí patria v problematike udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia k domácim lídrom a ktorí sa postarajú aj o nezávislý výber najefektívnejších riešení.

Záchrana biotopov či sociálne podnikanie odľahčujúce prírodu

O grant môžu požiadať mimovládne organizácie s projektami reagujúcimi na aktuálne výrazne narastajúcu stratu biodiverzity okolo nás, ako aj životaschopné modely udržateľného rozvoja v regiónoch Slovenska, postavené na princípoch zelenej ekonomiky.

Konkrétne môže ísť napr. o záchranu biotopov v blízkosti priemyselných areálov, lokalít výstavby alebo ťažby. Uchádzači o grant sa môžu prihlásiť aj projektami podporujúcimi zachovanie domácich pralesov či reagujúcimi na šírenie invazívnych druhov a znečisťovanie prostredia. V druhej oblasti program podporí napr. návrhy rozvoja prírodného turizmu, sociálneho podnikania s environmentálnym dosahom či ekologické biznis plány zamerané na recykláciu alebo upcykláciu pri produkcii.

Až 7-tisíc eur pre každý víťazný návrh

Na základe významu a rozsahu očakávanej „zelenej stopy“ predložených žiadostí vyberie komisia z tento rok prijatých žiadostí 7 až 8 projektov, pričom každý víťazný návrh môže rátať s podporou od Nadácie VÚB až do výšky 7-tisíc eur. Vypracované plány projektov môžu podať mimovládne organizácie do 20. októbra cez elektronický formulár na stránke našej nadácie. Výsledky budú známe v polovici decembra.

Aj takto sa to dá

O zmysle podpory domáceho tretieho sektora cez program Envirogranty svedčia aj tieto príklady originálnych námetov, ktorých autori sa zapojili minulý rok a uspeli. Možno vám poslúžia aj ako aktuálna inšpirácia.

Vo Vinosadoch pod karpatskými kopcami medzi Pezinkom a Modrou sa vďaka získanému grantu pustili do výsadby špeciálnych alejí. Ich stromčeky si môžu domáci adoptovať a stávajú sa akýmisi „rodovými“ stromami. Význam tohto počinu pre budúcnosť spočíva aj v tom, že nová zeleň bude nielen zvlhčovať a ochladzovať ovzdušie, ale aj chrániť domy obyvateľov pred nárazovým vetrom aj povodňami. V neposlednom rade sa aleje ovocných stromov odvďačia aj bohatou domácou úrodou.

V obci Utekáč v poltárskom okrese vznikol priestor, v ktorom dávajú prácu dlhodobo nezamestnaným. Aktivisti z OZ kRaj spojili chov včiel, sklárstvo a tradičné gemerské remeslo, tzv. voštinárstvo. Pri projekte Voštinári sa snúbi sociálne podnikanie s ekológiou - včelí vosk tu plnia do brúsených nádob z recyklovaného skla. Aj táto originálna dielňa žije tento rok vďaka podpore z Envirograntov.

Záhrada spomienok vo Zvolene je miesto, kde sa konajú netradičné posledné rozlúčky a prírodný spôsob pochovávania. O tento unikátny projekt sa stará nezisková organizácia Živica, ktorá sa zapojila úspešne do prvého ročníka programu Envirogranty. Z Nadácie VÚB tak získala financie na rozšírenie plochy cintorína, a to vytvorením novej kvitnúcej lúky. Na mieste tak ožíva bohatý biotop pre mnoho organizmov a pokojné zátišie pre pozostalých.

Celé príbehy podporených projektov prináša náš magazín Srdcovky.

Zdroj foto: Magdaléna Tomalová, Nikola Kňažková, archív CEEV Živica

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.