• Žiadny návrh
Udržateľnosť

V Košiciach sme si adoptovali 55 nových stromov

Parkové a medziblokové priestory na košickom sídlisku Luník VIII sa už budúcu jar zazelenajú vďaka novým stromom, ktoré tu boli vysadené koncom novembra. Spolu až 55 vzrastlých javorov, dubov, jaseňov, jarabín a borovíc pribudlo vďaka iniciatíve Košická stromová adopcia (KESA), ktorú realizuje Správa mestskej zelene v Košiciach. Symbolickým adoptívnym rodičom stromov sa stala naša banka. Vo frekventovanej lokalite Košičanov sme pokryli sumou 22-tisíc eur popri komplexných sadových úpravách a výsadbe novej stromovej aleje aj starostlivosť o stromy na najbližšie 3 roky.

30/11/2021

Projekt KESA ponúka už od roku 2012 jednotlivcom aj firmám možnosť osvojiť si novo-vysadený strom na území mesta. Vďaka príspevkom adoptívnych rodičov sa tak mnohé časti mesta postupne menia na zelené ostrovy prinášajúce osoh celej komunite. „V rámci našej iniciatívy zapustilo v Košiciach korene už 250 nových stromov. Projekt KESA má vopred vybrané lokality, ale umožňuje záujemcom participovať aj na výzore okolia, kde bývajú a pôsobia,“ približuje myšlienku adopcie stromov Peter Sasák, referent pre styk s verejnosťou zo Správy mestskej zelene v Košiciach.

Ako zelená banka sme hrdí, že najnovším, silným partnerom tejto myšlienky v metropole východného Slovenska sme sa stali práve my. „Uvedomujeme si, že zodpovednosť za životné prostredie v našom meste nesie každý z nás. Ako inštitúcia, ktorá sa hlási k myšlienke udržateľnosti a ochrany prírody, sme veľmi radi podporili projekt, ktorý robí systematicky a dlhodobo Košice zelenším a zdravším miestom pre život. Nielen, že ich skrášľuje, ale predovšetkým prospieva aj celkovej biodiverzite a klíme v meste, a tým aj nám samotným. Tak, ako VÚB banka pomáha svojim klientom, snaží sa pomáhať aj životnému prostrediu,“ povedal Peter Mitro, riaditeľ firemnej obchodnej siete VÚB. 

Nové stromy majú „predplatenú“ starostlivosť na 3 roky

Pre ujatie a život stromu sú prvé tri roky najkritickejšie, počas tejto doby zakoreňuje a adaptuje sa na zmenené prostredie oproti škôlke, v ktorej dovtedy rástol. V tomto období je potrebná zvýšená starostlivosť a opatera. „Venovaný finančný príspevok na výsadbu vzrastlých stromov pokrýva už aj náklady na trojročnú starostlivosť o ne. Ide o zálievku, strih, prípadné iné ošetrenia, aby sa strom udržal v dobrom zdravotnom stave,“ vysvetľuje Peter Sasák. Všetky tieto služby dokáže Správa mestskej zelene v Košiciach pokryť vlastnými kapacitami, keďže vlastní potrebné technické vybavenie a zamestnáva odborníkov v oblasti údržby stromov a správy zelene. „Výsadbou náš záujem o lokalitu nekončí. Snažíme sa o to, aby pozitívna zmena, ktorú prinesú nové stromy obyvateľom, nezanikla popri iných problémoch. Vykonáme drobné úpravy a naštartujeme procesy, aby sme využili potenciál novej zelene v lokalite a vytvorili reprezentatívny priestor,“ doplnil Sasák.

Popri realizácii aktuálnej výsadby na sídlisku Luník VIII (uliciach Mikovíniho, Petzvalova, Hellova a Jedlíková) sa tento rok v rámci projektu KESA podarilo projekčne pripraviť aj zanedbanú plochu na Postupimskej ulici obklopujúcu detské ihrisko na sídlisku Dargovských hrdinov, kde sa už týči osem nových stromov, zelený ostrovček pri Ružovej ulici v mestskej časti Západ a tiež lokalitu v Starom Meste pri Dome odborovkde rovnako pribudli nové stromy. „VÚB banku vnímame ako silne ekologicky zmýšľajúcu inštitúciu, preto sme vďační, že sa stala naším partnerom, spolupracujúcim na urýchlení transformácie Košíc na zelenšie mesto. Budeme radi, keď sa jej príklad stane inšpiráciou aj pre ďalších adoptívnych rodičov spomedzi firiem aj rodín či jednotlivcov. Každý rok revitalizujeme v meste ďalšie a ďalšie plochy, sme však presvedčení, že obyvatelia mesta by si zaslúžili takýchto lokalít viac,“ uzatvára Peter Sasák.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.