• Žiadny návrh
Udržateľnosť

Intesa Sanpaolo pracuje za záchranu prírodných zdrojov

Podľa prognóz Svetovej banky vyprodukujú mestá po celom svete v roku 2025 až 2,2 miliardy ton odpadu. To je o miliardu viac než pred 10 rokmi. Je preto nanajvýš aktuálne hľadať riešenia, ako sa dá zastaviť toto mrhanie zdrojmi našej planéty.

20/01/2021

Britská jachtárka Ellen MacArthur, ktorej udelila kráľovná Alžbeta II čestný titul dáma, bola jednou z kľúčových osobností, ktorá výrazne podporila myšlienku nevyhnutnej revolúcie v ekonomickom správaní s cieľom šetriť prírodné zdroje. Pretože v minulosti zaužívaný lineárny model, založený na postupe „vyťažiť, vyrobiť a zlikvidovať“ je už ďalej neúnosný. Svetová ekonomika sa musí zmeniť na cirkulárnu ekonomiku – teda ekonomický systém, v ktorom sa pri dizajnovaní, výrobe, využívaní a likvidácií produktov dbá o to, aby sa maximálne obmedzilo plytvanie zdrojmi a materiálmi. Cirkulárna ekonomika sa dá teda chápať ako alternatíva ekonomického správania, ktorá dokáže viesť k regenerácii planéty.

Ellen MacArthur sa podarilo jej víziu presadiť a založila nadáciu, ktorá je dnes vedúcou svetovou inštitúciou v tejto oblasti. Nadácia Ellen MacArthur má za cieľ podporovať a urýchľovať prechod svetových ekonomík na princípy cirkulárnej ekonomiky. S týmto zámerom spolupracuje v globálnom meradle s biznis sektorom, akademikmi, vedeckými inštitúciami a tiež politikmi.

A práve tu vidí svoje poslanie aj skupina Intesa Sanpaolo, ktorej súčasťou je aj VÚB banka. Bola to práve naša banková skupina, ktorá ako prvá korporácia z oblasti finančníctva spojila už v roku 2015 sily s Nadáciou Ellen MacArthur a stala sa jej kľúčovým partnerom. Tým pádom sa Intesa Sanpaolo stala prvou bankou na svete podporujúcou prechod na cirkulárnu ekonomiku. Medzi firmy, s ktorými skupina spolupracuje pri prechode z ich doterajších lineárnych modelov, patria napr. Google, Unilever či Philips.

Očakáva sa, že do roku 2025 by sa malo v Európe preinvestovať celkovo takmer 900 miliárd eur s cieľom urýchliť prechod na cirkulárnu ekonomiku. Naša banková skupina v tejto oblasti aktuálne postupuje podľa strategického biznis plánu vytýčeného od roku 2018 do roku 2021. Projekty súkromného a verejného sektora zamerané na cirkulárnu ekonomiku financuje zo špeciálneho investičného fondu a cielenej úverovej služby.

Massimiano Tellini, hlavný expert na cirkulárnu ekonomiku v Intesa Sanpaolo tvrdí, že tento nový ekonomický model je kľúčový preto, aby sme dokázali pochopiť, ako bude vyzerať budúcnosť a ako ju dokážeme ovplyvniť: „Je to o tom, aby sa svet biznisu a spoločnosť nanovo prepojili. Ako? Starostlivosťou o ekonomický, prírodný a sociálny kapitál v rámci modelu reálnej ekonomiky, ktorý dokáže priniesť obnovu vďaka inováciám a systematickému posunu v myslení.“

Viac o tejto téme si môžete prečítať v online magazíne World Intesa Sanpaolo.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.