• Žiadny návrh
Udržateľnosť

Podporili sme online kurz o klimatických zmenách – zapojilo sa do neho 10-tisíc žiakov a učiteľov

Ako zelená banka sme veľmi hrdí na to, že sme sa počas druhej polovice tohto školského roka stali súčasťou interaktívneho vzdelávacieho projektu „Pre lepšiu budúcnosť Zeme". Deti sa prostredníctvom neho doma i v školách učia, ako sa zodpovednejšie a ekologickejšie správať v každodennom živote a tiež to, ako si budovať vzťah k prírode a starať sa o našu planétu. Iniciatíva, do ktorej sa zapojilo už 150 škôl a 10-tisíc žiakov a učiteľov, vyvrcholila v júni pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia výtvarnou súťažou.

06/07/2021

Pretrvávajúca pandémia a rozvoj dištančného vzdelávania umožnil vznik rôznych pútavých online kurzov, určených pre hravé vzdelávanie detí. Jedným z takýchto projektov v tomto čase bol aj nápad agentúry Eduvision, ktorá sa v spolupráci s odborníkmi na klímu a životné prostredie z OZ EUROARCH pustila do osvety medzi žiakov základných škôl na vysoko aktuálne témy. Projekt „Pre lepšiu budúcnosť Zeme“ vzdeláva o ochrane prírody cez hravé cvičenia či kvízy, približuje tému klimatickej krízy a vysvetľuje, ako ovplyvňuje naše životy a ako každý z nás môže pomôcť planéte. Vo VÚB banke sme ani na chvíľu nezaváhali a túto myšlienku podporili.

Kurz je navrhnutý tak, aby sa dal používať pri prezenčnej ale aj dištančnej výučbe. Je určený žiakom 4. až 7. ročníka základných škôl a môže výborne doplniť environmentálnu výchovu, hodiny prírodovedy či náuky o spoločnosti. S kurzom môžu učitelia a žiaci pracovať priamo na vyučovaní, ale aj formou individuálnych úloh na doma. Vzdelávanie pozostáva z prezentácií, videí, interaktívnych hier a kvízov. Žiaci sa môžu ponoriť nielen do problematiky klimatických zmien, ale získať aj praktické rady, ako zmierniť ich dosah. Vďaka hrám sa zase naučia, ako napr. triediť odpad alebo čo patrí do kompostéra. Veľkou výhodou je, že kurz je pre všetkých dostupný aj vďaka našej podpore bezplatne. Na online platformu sa v prvej fáze pripojilo už 10-tisíc unikátnych užívateľov – prevažne detí, ich rodičov aj učiteľov.

Bodka ku koncu školského roka

Z VÚB sme sa rozhodli našu podporu umocniť aj tým, že sme venovali ceny do sprievodnej súťaže, ktorá dala symbolickú bodku za prvou fázou tohto vzdelávacieho projektu. Deti sa v rámci nej mohli zapojiť svojimi kresbami a ukázať tak, ako vidia svojimi očami záchranu našej planéty. Na prvých troch miestach sa umiestnili žiačky a žiak z Trstenej, Starej Ľubovne a Dolného Kubína. Ich snahu zdieľať svoje nápady o tom, ako môžeme my všetci pomôcť našej Zemi, sme odmenili užitočnými cenami. Tomuto zmysluplnému projektu držíme palce aj do budúcnosti, veríme, že sa pre záchranu planéty prostredníctvom neho podarí nadchnúť ešte veľa detí. 

 

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.