• Žiadny návrh
STARMUS

Na festivale STARMUS sme pripravili verejný program pre školy

Májový festival STARMUS, aký nemal dovtedy na Slovensku obdobu, priniesol okrem fenomenálnej konferenčnej časti za účasti svetových vedeckých špičiek aj bohatý program pre žiakov a študentov. Sme hrdí na to, že ako partner tejto udalosti sme prispeli do celkového diania aj prípravou vlastnej verejnej diskusie na bratislavskom Hlavnom námestí Atlas Talks.

10/06/2024

Enviro experti sa podelili s mladými ľuďmi o nápady, ktoré sa im zídu nielen v budúcom zamestnaní. Rozprávali tiež o tom, ako mladú generáciu povzbudzovať a vytvárať jej podmienky, aby prevzala iniciatívu a išla príkladom v každodennom udržateľnom správaní pre ostatných.

Ako si nájsť „zelené zamestnanie“

V diskusii Atlas Talks sa na pódiu prepojili zástupcovia z rôznych oblastí neziskového, firemného aj vzdelávacieho sektora. Tento výber bol zámerný. Cieľom programu bolo totiž ukázať, že správanie ohľaduplné voči prírode a planéte, ktoré kladie na prvé miesto trvalú udržateľnosť, sa už dnes stáva nevyhnutnou súčasťou vo všetkých oblastiach. A práve mladí ľudia to začínajú už prirodzene vnímať a s týmto trendom do budúcnosti rátajú.

Jednou zo sfér, v ktorej sa budú čím ďalej tým viac stretávať s princípmi udržateľnosti, je aj ich budúce zamestnanie. „Takzvané zelené pracovné pozície boli päť rokov dozadu ešte len v rovine pridanej hodnoty pre firmy. Dnes sa už pre mnohé firmy stáva táto agenda súčasťou všetkého, čo robia. Zelené pozície už nájdete všade, kam sa pohnete,“ povedala počas diskusie Petra Csefalvayová z organizácie Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Ako zástupkyňa neziskovej sféry, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti udržateľných riešení, dodala, že klimatická zmena sa podľa ostatných analýz už stáva aj globálnym ekonomickým trendom. „Firmám, ktoré niečo predávajú alebo ponúkajú služby, už nestačí len tvrdiť, že je niečo prospešnejšie pre životné prostredie. Už musia byť schopné podávať dôkazy o tom, že oni sami vedia fungovať udržateľnejšie alebo sú súčasťou riešenia toho problému. Zákazníci si už nechcú kupovať len lepšie produkty. Tým, čo si kupujú, chcú prispievať k zlepšeniu tejto situácie.

Odborníčku z neziskového sektora v diskusii doplnila aj ESG expertka z VÚB banky Laura Martonová: „Green jobs už dnes nie sú len o environmentálnej udržateľnosti, ale o udržateľnosti celospoločenskej. Je potrebné, aby sa firmy a korporácie, akou je aj naša banka, správali v súlade s prírodou. Rovnako tak ale treba brať ohľad na to, ako sa správame ku komunitám, k ľuďom na druhej strane planéty. A tiež na to, ako sa správame v rámci agendy vlastného riadenia ako firma. Preto dnes korporácie v konečnom dôsledku vítajú všetkých, ktorí chcú do nich prinášať vlastné nadšenie a nápady na podporu udržateľnosti vo všetkých oblastiach.

Inšpiráciou pre budúcnosť môže byť aj vlastné podnikanie, ktoré ponúka úplne nové inovatívne riešenie. Príkladom je aj startup Repetito z Púchova, ktorý sa tento rok stal najlepším eko startupom na základe ocenenia Atlas. Na Slovensko prináša znovu použiteľné vratné obaly pre online predaj a nakupovanie. Tie výrazne redukujú uhlíkovú stopu a množstvo odpadu na jedno použitie, ktoré toto odvetvie obchodu ročne produkuje.

Enviro vzdelávanie a pozitívna motivácia tu a teraz je základ

Absolútne originálny koncept, ako viesť deti v škole k hodnotám a ochrane prírody, funguje už niekoľko rokov v Štiavnických Baniach. „Naša škola je prvou základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje predmet sokoliarstvo. Učíme deti starať sa o dravce, ochraňovať ich, aj ich vypúšťať do voľnej prírody. Na druhej strane je naša škola zameraná aj na vzdelávanie o klimatickej zmene,“ povedal počas diskusie Pavel Michal, riaditeľ ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach.

Deti z iných škôl sa tešia na prázdniny a víkendy. Naopak, žiaci tejto školy sú podľa riaditeľa po dňoch voľna radi, keď môžu ísť znovu do školy. „Je rarita, aby mestské dieťa chodilo na dedinskú školu. Vážime si, že naša škola sa stala dôvodom, pre ktorý sa do nášho regiónu prisťahovali rodiny s deťmi aj z iných častí Slovenska. Sme radi, že to, čo sa u nás deti naučia, dostávajú ďalej medzi dospelých“ dodal riaditeľ. Škola ide príkladom pre ostatné školy, domácnosti či firmy aj svojím prístupom k vodozádržným opatreniam. Nájdete tu aj prvú prvú vertikálnu exteriérovú záhradu vysadenú na múre školy.

Odborníčka z neziskového sektora Petra Csefalvayová počas diskusie odkázala mladým ľuďom najmä to, aby sa zaujímali o dianie okolo seba a boli aktívni. „Mladí ľudia dnes už nepotrebujú ani tak veľmi vysvetľovať, prečo separovať odpad a prečo chodiť viac MHD, to sú logické kroky. Potrebujú povzbudzovať, aby sa zaujímali o to, čo je overiteľné a založené na dátach. Je dôležité nájsť si niečo v oblasti podpory udržateľnosti, k čomu budú sami inklinovať.“ 

Verejné podujatie 13. mája počas festivalu STARMUS nadviazalo sme zorganizovali v rámci nášho vlastného konceptu diskusií Atlas Talks. Tie vytvárajú priestor na zdieľanie inšpirácie medzi odbornou aj širokou verejnosťou o praktických udržateľných riešeniach pre život aj biznis.

Zdielať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.