• Žiadny návrh
Udržateľnosť

Opäť oceníme tých, ktorí nesú osud planéty na svojich pleciach

Sme hrdí na to, že naša envirocena Atlas sa stáva najvýraznejšou iniciatívou, ktorá na Slovensku zastrešuje verejné oceňovanie za výnimočné činy pre ochranu prírody. V aktuálnom, už treťom ročníku bude porota enviro expertov hodnotiť prihlásené projekty v siedmich kategóriách. Po prvýkrát udelíme cenu za Detský enviročin a novinkou je aj Cena verejnosti, o ktorej bude môcť svojím hlasom rozhodnúť každý. Okrem verejného uznania naša Nadácia VÚB venuje na rozvoj víťazných projektov 50-tisíc eur.

02/03/2023

Naším ocenením chceme nájsť a dať do pozornosti celej spoločnosti konkrétne aktivity prispievajúce s merateľnými výsledkami k ochrane životného prostredia. Neziskové organizácie s dlhodobým enviro poslaním, samosprávy, školy, firmy ale aj jednotlivci či kolektívy mohli v priebehu februára svoje projekt z roku 2022 nominovať do jednej z kategórií: Biodiverzita, Životné prostredie, Osveta, Eko startupy, Sociálno-ekologické podnikanie, Zelené podnikanie a Detský enviročin.

Popri cenách Atlas pre víťazov v každej kategórii si odnesie ôsme ocenenie aj jeden z projektov, ktorý získa najväčšiu podporu v online hlasovaní. Cena verejnosti za výnimočnú myšlienku a prínos v ochrane prírody či podpore zelenej ekonomiky poputuje vybranému subjektu spomedzi 21 projektov, ktoré sa dostanú do finále. Výber finalistov, o ktorý sa spomedzi prihlášok postarajú uznávané osobnosti vo sfére environmentalistiky, bude zverejnený do konca marca. Všetci víťazi budú známi na Deň Zeme - 22. apríla. Symboliku ocenenia Atlas umocňuje aj víťazná trofej, ktorú si laureáti odnesú – ide o fragment dreveného kruhu, ktorý pri zdvihnutí nad hlavu predstavuje spodnú časť Zeme a jej držitelia tak pripomínajú mýtického obra Atlasa.

Je pre nás cťou, že garanciu objektívneho výberu ocenených subjektov a celospoločenskú váhu ocenenia dodávajú popri nezávislých expertoch v porote aj inštitúcie verejnej správy, pod ktorých záštitou Atlas organizujeme. Myšlienku vyzdvihovania zelených iniciatív už po druhýkrát partnersky zdieľajú Ministerstvo životného prostredia SR a Združenie miest a obcí Slovenska.

Naša nadácia predstavila pilotný ročník enviroceny Atlas v roku 2021. Doteraz sa nám v rámci nej podarilo prostredníctvom médií, vlastných videodokumentov a stránky ocenenia zviditeľniť už 43 inšpiratívnych príbehov finalistov a oceniť spolu 14 laureátov. Z hľadiska zelenej grantovej podpory tretieho sektora prerozdelila Nadácia VÚB za prvé dva ročníky ceny Atlas a tiež tri ročníky svojho programu Envirogranty sumu už 280-tisíc eur.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.