• Žiadny návrh
Udržateľnosť

Priniesli sme TV diskusiu o budúcnosti života na planéte

Deň Zeme 2021 sa vo VÚB banke niesol v znamení predstavenia výsledkov 1. ročníka našej enviroceny Atlas. V spojitosti s touto udalosťou sme však nielen oceňovali ale aj diskutovali. Podporili sme interaktívny diskusný formát Vizionári a v spolupráci s moderátorkou Zlaticou Puškárovou, porotcami ceny Atlas a ministrom životného prostredia SR Jánom Budajom sme priblížili ľuďom pálčivé témy dneška cez live prenos na webe TV Markíza.

28/04/2021

Deň Zeme si nestačí len pripomínať, treba aj konať, začať sa systematicky starať o prírodu a krajinu. Strata biodiverzity a klimatické zmeny patria medzi najväčšie hrozby, ktorým bude musieť ľudstvo v budúcnosti čeliť. Udržateľný rozvoj a princípy zelenej ekonomiky by sa podľa vedcov mali stať základným princípom politík, ako aj opatrení v rámci celej spoločnosti. Zmena si vyžaduje vzájomnú spoluprácu všetkých oblastí a úrovní – od vedenia štátu, cez občianske iniciatívy, podporu firiem a komunít.

 

Práve v duchu tejto myšlienky sa niesla živá panelová diskusia Vizionári – Deň Zeme 2021.

Hosťami moderátorky Zlatice Puškárovej boli zástupcovia z rôznych oblastí environmentálnej problematiky, ktorí prispeli informáciami a know-how zo svojej denno-dennej praxe. Pozvanie prijali minister životného prostredia Ján Budaj, popredný ochranár prírody a dokumentarista Erik Baláž, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky Petra Csefalvayová a greenfluencer a klimatický aktivista Michal Sabo. Päticu hostí dopĺňala aj Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej komunikácie vo VÚB. Tá vniesla do debaty aj potrebný pohľad firiem, ktoré chcú byť súčasťou nevyhnutnej zelenej zmeny.

Korporácie reagujú presne na to isté, ako všetci ostatní ľudia. Aj firmy vedú ľudia a pracujú v nich ľudia, ktorí cítia klimatické zmeny ako svoj problém. Udržateľné správanie - v zmysle ako, napríklad, firmy hospodária s papierom, nakladajú s odpadom, koľko energie spotrebujú, akú uhlíkovú stopu po sebe zanechávajú - sa stane už čoskoro v biznise nevyhnutný, regulárny mainstream,“ povedala počas diskusie Martina Hrivnákova a dodala: „Dôležité bude, s akými projektami navyše budú firmy prichádzať. Pre nás ako banku je to aj o tom, aké podnikateľské modely budeme dlhodobo financovať. Projekty založené na cirkulárnej ekonomike sú jednoznačne budúcnosť, ktorej chceme byť súčasťou. Ekologický rozmer pôjde, prirodzene, aj naďalej ruka v ruke s tým ekonomickým. Už teraz však môžeme povedať, že do budúcna budú prinášať najväčšiu hodnotu projekty, ktoré budú čo najviac prispievať k udržateľnosti.“

Hostia diskusie sa zhodli, že najväčšiu časť zodpovednosti za budúcnosť planéty majú politici. Ich úlohou je vytvoriť prostredie, ktoré by jednotlivcov motivovalo zmeniť svoj konzumný spôsob života. Podľa ministra ŽP Jána Budaja sme aj na Slovensku svedkom toho, že prichádza silná generácia, ktorá sa začala viac zaujímať o životné prostredie. Ide podľa neho o základný inštinkt doby, podobne, ako bola túžba po slobode v časoch socialistického Československa.

Záznam z celej diskusie, ktorá bola prenášaná naživo 22. apríla popoludní prostredníctvom webu www.tvnoviny.sk, si môžete pozrieť tu:

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.