• Žiadny návrh
Udržatelnosť

V podpore odborných zelených diskusií pridávame - rozbehli sme nový menší formát VÚB Atlas Talks

Pri príležitosti ukončenia Týždňa zelených budov 2022, ktorého sme ako partner Slovenskej rady pre zelené budovy súčasťou, sme zorganizovali v našej centrále prvé zo série nových diskusných stretnutí – VÚB Atlas Talks. Odborníci na ňom sa zhodli: Máme priestor na úspory energie a v boji s energetickou a klimatickou krízou je treba spájať sily štátneho a firemného financovania.

14/10/2022

Sme hrdí na to, že našu zelenú značku Atlas rozvíjame v praxi stále viac. Riešenia vedúce k ochrane planéty a udržateľnosti chceme nielen oceňovať, ale tiež vytvárať priestor, aby sa o nich v odborných kruhoch hovorilo čoraz intenzívnejšie. Aj preto sme na jar založili novú platformu VÚB Atlas Fórum. Aby však nešlo len o jednu výročnú konferenciu, rozhodli sme pridať do kalendára našich pravidelných akcií aj menší diskusný formát VÚB Atlas Talks.

Nielen investorom, developerom, majiteľom a prevádzkovateľom budov, ktorým ide o zelenú výstavbu na Slovensku, aktuálne plány výrazne ovplyvňuje prichádzajúca energetická kríza. Hoci mieša zásadne kartami, nemala by zatieniť dlhodobé klimatické výzvy. O tom, ako v týchto časoch posilňovať energetickú nezávislosť, ale tiež ako a z akých zdrojov udržať financovanie projektov, ktoré prinášajú zelené zlepšenia a dlhodobé vyriešenie energetickej (ne)efektívnosti, na našom prvom stretnutí pod hlavičkou VÚB Atlas Talks diskutovalo viacero expertov z verejného aj súkromného sektora.

Sebestačnosť Slovenska je nereálna

V krátkodobom horizonte sa treba zamerať na merania, dáta a identifikáciu, kde energiami plytváme a dlhodobou cestou sú investície do energeticky efektívnejších zelených technológií. Práve tak by sa dalo zhrnúť posolstvo, na ktorom sa zhodli účastníci diskusie pomerne jasne. To sa týka aj dnes často skloňovanej témy energetickej sebestačnosti. „Baviť sa o tom, aby bolo Slovensko energeticky sebestačné, je dnes úplne nereálne. Hoci si dokážeme energiu sami vyrábať, nemáme na to u nás doma vstupné suroviny. Jediná cesta preto bude prirodzená diverzifikácia, zníženie závislosti od určitých typov, či už fosílnych alebo iných zdrojov, a posilňovanie tých oblastí, kde vieme byť aspoň čiastočne sebestační,“ vyjadril Andrej Viceník, vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo vo VÚB banke.

Tento postoj vyjadril popri ostatných odborníkoch v paneli aj generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Peter Blaškovitš. „Štát by mal v prvom rade zabezpečiť dostatok komodity a začať s opatreniami, ktoré povedú k dlhodobému obmedzeniu spotreby, a to sú práve obnoviteľné zdroje, ich diverzifikácia. Pre domácnosti by mal pristúpiť k regulácii, lebo sú to zraniteľné subjekty a nastaviť nielen dostatok, ale aj garantovanú cenu energie v silovej zložke. A čo sa týka firiem, ktoré nemajú žiadnu reguláciu, tam je potrebné hľadať spoločné európske riešenia, ktoré určia, či kompenzovať, stropovať alebo dočasne regulovať trh.“

Máme veľké rezervy, kde vieme ušetriť  

Podľa Milana Orlovského, CEO spoločnosti KOOR, ktorá pôsobí v oblasti energetických služieb, sa výrazný priestor na úspory ukazuje v segmente malých a stredných podnikov a tiež štátnych inštitúcií. „Je tu obrovské množstvo malých spotrebičov, ktoré je možné zefektívniť investične aj prevádzkovo. Stretávame sa s tým, že sú to z pohľadu firiem neviditeľné drobnosti, ktorým nevenujú pozornosť. A keď sa zameriame na štát a samosprávy, sme doslova slepí a hluchí. Tento segment nevie vôbec identifikovať svoje zdroje plytvania energiami. Bez merania a digitalizácie ich však nebude možné presne pomenovať a ani odstrániť,“ uviedol v diskusii. Práve tu podľa neho spočíva potenciál energetického poradenstva, ktoré sa snaží hľadať toto kvantum zdrojov čiastkových úspor energií a poskytuje pre ne presne definované parametre.

Potenciál je aj v štátnych budovách

V segmente administratívnych budov, teda budov ústredných orgánov štátnej správy, medzi ktoré nespadajú školy a samosprávy, je cieľom dosiahnuť úsporu 15 % v porovnaní s vykurovacou sezónou  v roku 2019. „ Sme zvyknutí historicky na teplo, pretože bolo lacné, čo už ale dnes neplatí. Zisťujeme, že veľmi plytváme a že musíme zefektívniť merania a hľadať rezervy. Máme veľký priestor dosiahnuť úspory bez toho, aby sa nám nejako výraznejšie znižoval štandard,“ uviedla projektová manažérka v tíme plánu obnovy na Úrade vlády Slovenskej republiky Kristína Korčeková.

Návratnosť zelených riešení sa zrýchľuje

Pozitívnou správou, na ktorej sa experti počas debaty zhodli, je, že súčasnú krízu možno chápať aj ako príležitosť pre štát, samosprávy aj korporátny sektor na to, aby vyriešili dlhodobé výzvy energetickej efektívnosti práve uvádzaním riešení vedúcich k udržateľnosti. „Máme tu obrovský potenciál na energetické úspory, je tu veľký investičný dlh, čo sa týka verejného sektoru. Dielčie opatrenia, ktoré pri rôznych analýzach v minulosti vychádzali už ako návratné, sa stávajú s rastúcou cenou energií ešte návratnejšie. Dáva ešte väčšie rácio investovať do seba, doslova niektoré opatrenia sú už samofinancovateľné. Je to však o tom, hľadať mix správneho financovania, aby sa dali dosahovať komplexné a dlhodobé riešenia,“ uviedol Marian Holúbek, ekonomický analytik a manažér projektov SLOVSEFF a MUNSEFF.

Jasným odkazom diskusie je tiež nevyhnutnosť vytvoriť symbiózu medzi firemným financovaním a štátnou dotačnou a garančnou schémou, aby sa mohli podnikatelia posúvať ďalej vo svojich zelených investíciách. Rovnako dôležitá je tiež spolupráca pri vytváraní systému, ako sa firmy môžu dostať k jasným informáciám, čo sa čerpania dotácií týka.

Viac myšlienok, ktoré odzneli v panelovej diskusii, nájdete na stránke nášho podujatia VÚB Atlas Talks.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.