• Žiadny návrh
Udržatelnosť

Naša materská banka predstavila strategický plán obrovskej podpory udržateľnosti

Vedenie bankovej skupiny Intesa Sanpaolo (ISP) predstavilo schválený biznis plán na roky 2022 - 2025. Ten je založený na pilieroch silnej a udržateľnej tvorby a prerozdeľovania hodnoty pre stakeholderov, upevnenia svojej kapitálovej pozície a tiež výrazného, bezprecedentného záväzku vo sfére ESG.

14/02/2022

Naša banková skupina ISP patrí medzi svetových lídrov medzi spoločnosťami, ktoré povýšili dôsledné dodržiavanie tzv. ESG princípov na nový, jediný udržateľný štandard podnikania v 21. storočí. Táto skratka v sebe zahŕňa našu snahu maximalizovať pozitívny dopad na životné prostredie a spoločnosť a dodržiavať pritom zásady čo najviac transparentného a etického riadenia. Ambícia podporovať prechod na zelenú ekonomiku, ochranu biodiverzity a bojovať za udržateľnosť je v novom štvorročnom pláne výrazná ako nikdy predtým.

Plán počíta s prefinancovaním celkovo 88 mld. EUR v rámci podpory celosvetového prechodu na zelenú ekonomiku a obehového hospodárstvo, pričom ráta s udržateľným úverovaním nových biznis modelov veľkých korporácií, malých a stredných podnikov aj retailových klientov, prechádzajúcich na obnoviteľné zdroje energie. Výrazný nárast plánuje aj v oblasti podpory ESG investícií. V spolupráci s celosvetovou skupinou asset manažmentu Eurizon možno očakávať v roku 2025 objem investícií do ESG fondov na úrovni až 156 mld. EUR (v porovnaní so 110 mld. EUR v roku 2021), pričom vzrastie aj samotný podiel ESG fondov, a to až na úroveň 60 % spomedzi všetkých spravovaných fondov (oproti dnešným 46 %).

Banka ISP rozpracovala taktiež svoj cieľ smerujúci k čistým nulovým emisiám z vlastnej činnosti, ktorý chce dosiahnuť do roku 2030. To vyplýva aj zo záväzku ISP, ktorý prijala koncom roku 2021 vstupom do celosvetovej bankovej aliancie NetZero (NetZero Banking Alliance). Naša materská skupina sa v neposlednom rade podujala zanechať aj konkrétnu, obrovskú stopu v prírode. Má v pláne prijať špecifickú politiku podpory biodiverzity a v horizonte štyroch rokov pomôže vysadiť 100 miliónov stromov. Urobí tak cez vlastné projekty podpory alebo prostredníctvom účelového financovania klientov. ISP v tomto zmysle postupne zverejní konkrétne kroky, ktoré sa budú týkať aj práce našej banky na Slovensku. 

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.