• Žiadny návrh
Udržateľnosť

V Novej Cvernovke sme „zasadili“ náš Zelený manifest

Drobný symbolický počin, ktorý je však predzvesťou veľkého zeleného rastu. Aj tak by sa dala opísať naša návšteva bratislavskej Novej Cvernovky počas už tradičného prvomájového podujatia v jej kalendári. Náš verejný záväzok konať v prospech prírody, ku ktorému sme sa prihlásili v decembri vo forme Zeleného manifestu VÚB, sa symbolicky spojil so zemou nového ekologického Suťoparku.

19/05/2021

Náš zámer sa cieľavedome, aktívne a dlhodobo zasadzovať o ochranu životného prostredia a rozvoj zelenej ekonomiky sme koncom minulého roka ucelene sformulovali a zverejnili práve na tejto stránke. Stali sme sa tak prvou zelenou bankou, ktorá prišla s rozhodnutím vštepiť princípy ekológie a udržateľnosti do samotnej DNA svojho podnikania a ktorá predstavila plán, ako chce v tejto oblasti postupovať.

Zelený manifest VÚB, v rámci ktorého deklarujeme našu snahu spájať sa pri zelených riešeniach a iniciatívach s našimi klientmi, obchodnými partnermi, kolegami a tiež neziskovým sektorom, sme zhmotnili aj do podoby špeciálnej listiny. Naše záväzky sme zhrnuli na biologicky rozložiteľnom papieri, obsahujúcom semienka rastlín. Urobili sme tak už v decembri, kedy sme k tomuto verejnému sľubu prizvali aj priateľov z Novej Cvernovky, pri ktorých stojíme dlhoročne prostredníctvom podpory z našej Nadácie VÚB. Spoločne sme sa tiež dohodli, že na jar toto stretnutie zopakujeme a náš manifest symbolicky uložíme do zeme a necháme ho doslova vyklíčiť.

A práve 1. máj a celodenné podujatie Deň zatvorených ateliérov sa stalo na túto udalosť ideálnou príležitosťou. V areáli Novej Cvernovky na Račianskej ulici v Bratislave vyrástol medzičasom unikátnym ekologickým spracovaním stavebnej sute nový verejný Suťopark. Jeho vybudovanie sme priamo podporili aj my, a to dodatočnými prostriedkami vo výške 30-tisíc eur z našej nadácie. Kde inde ako práve na tomto mieste počas príjemného sobotňajšieho dopoludnia sme teda dali za témou predstavenia Zeleného manifestu pomyselnú bodku. Za náš tím sa rýľov chopili PR managerka banky Lucia Luptáková a koordinátorka Nadácie VÚB Lucia Macková. Asistovala im pritom Simona Papšová z Novej Cvernovky.

Tešíme sa z nového zeleného parku v rámci najväčšieho kultúrno-kreatívneho centra v hlavnom meste. Sme hrdí na konkrétne výsledky, ktoré sa nám podarilo za prvé mesiace tohto roka vo sfére podpory ochrany prírody zrealizovať – predovšetkým úspešné odštartovanie nového enviro ocenenia Atlas. A sme pripravení ísť ďalej – presne tak, ako to máme v našom Zelenom manifeste vytýčené.   

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.