• Žiadny návrh
Podpora inovácií

V Novej Cvernovke pomáhame meniť suť na park

Spojenie Nadácie VÚB a Novej Cvernovky je silné. Sme hrdí na to, že môžeme byť dlhodobým partnerom živej kultúry v tomto kultúrno-komunitnom hube, ktorý pod svojou strechou spája nielen umelcov a dizajnérov ale aj ďalšie osobnosti, aktívne v rámci celospoločenského života. Tím ľudí z Račianskej 78 v Bratislave ide výrazným príkladom aj v oblasti environmentálneho správania.

20/11/2020

Po úspešnom oživení budovy bývalej chemickej školy v hlavnom meste sa tím Novej Cvernovky pustil v rámci svojho areálu do budovania nového verejného parku. Aj táto úloha priniesla príležitosť ukázať, že veci sa dajú robiť inak a s nižším dopadom na životné prostredie. A tak vznikol nápad využiť v rámci parku stavebnú suť, ktorá tu ostala po rekonštrukcii budovy a ktorej odvoz a likvidácia by bola obrovskou ekologickou aj ekonomickou záťažou.

Vďaka kompletnej príprave administratívy, zapojeniu odborníkov a zabezpečeniu špeciálnych certifikovaných strojov môže prechádzať suť priamo na mieste recykláciou. Časť vytriedeného materiálu slúži na vytváranie pobytových plôch nového parku pre  verejnosť v podobe tzv. mlatu. Ide o prírode najbližšiu formu spevneného povrchu, ktorý dokáže vsakovať, odparovať a čiastočne zadržiavať vodu.

V súvislosti s týmto rozsiahlym projektom, ktorý si vyžaduje nemalé náklady, prišla Nová Cvernovka aj s výzvou „Suť na park“. Realizuje ňou verejný fundraising, ktorý vznikol v našej spolupráci a ktorého priamou súčasťou sme ako zelená banka aj my. Zo zdrojov našej nadácie, vyčlenených presne na tento ekologický účel, sme sa rozhodli znásobovať príspevky individuálnych darcov formou matchingu.

Aktuálne je touto formou spevnená približne polovica plochy parku a hotové je kompletné vytriedenie a recyklácia pôvodného stavebného odpadu. Práce a verejná zbierka pokračujú ďalej. Ak chodíte radi do Novej Cvernovky a chcete prispieť k tomuto dielu aj vy, urobiť tak môžete cez stránku www.sutnapark.sk.

autor fotografie: Michal Líner

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.