• Žiadny návrh
Udržatelnosť

Hľadáme jediných svojho druhu – naša envirocena Atlas má 21 finalistov

Porota zložená z expertov a expertiek slovenskej enviro scény vybrala zostavu tohtoročných uchádzačov o ocenenie Atlas. Najväčšia domáca iniciatíva, zameraná na verejné oceňovanie ľudí, ktorí zachraňujú prírodu, pozná svojich 21 finalistov. Sú medzi nimi tímy neziskových organizácií, osvetových iniciatív, zelených projektov obcí, eko startupov, firiem založených na cirkulárnej ekonomike a tiež tri osobnosti, ktoré nominovala verejnosť za ich dlhodobý environmentálny aktivizmus.

05/04/2022

Enviro súťaž Atlas, ktorú organizuje naša Nadácia VÚB a ktorá spája slovenský mimovládny, verejný aj súkromný sektor, pokračuje ďalšou fázou. Minulý rok zrealizované a vyhodnotené zelené projekty, ktoré mohli nominovať ich autori aj verejnosť, prešli prvým kolom hodnotenia. Výsledkom je zoznam 21 najinšpiratívnejších počinov, ktorý bol zverejnený na našej stránke tu.

Predstavujeme aj odbornú porotu

O objektívnom a nestrannom výbere troch projektov spomedzi prihlásených uchádzačov v každej z kategórii ceny Atlas rozhodla porota, zložená zo skúsených odborníkov. Jej členmi v roku 2022 sú Petra Csefalvayová, expertka na koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, Jakub Filo, novinár a autor kníh o klimatickej zmene, Zita Izakovičová, riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV, Peter Medveď, environmentalista, projektový manažér a riaditeľ Nadácie Ekopolis a Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko, pobočky jednej z najväčších celosvetových organizácií ochrany prírody.

Každý, kto sa rozhodol aktívne konať v prospech ozdravenia prírody a životného prostredia, sa chce v prvom rade dočkať plodov svojho úsilia. Nemenej dôležité je však aj vnímanie podpory zo strany spoločnosti, vďaka čomu sa ľahšie razí cesta vpred. Práve tu vidíme aj zmysel iniciatívy Atlas. Tá začala po rokoch absencie podobného formátu oceňovania na Slovensku verejne vyhľadávať a poukazovať na nasledovania hodné environmentálne projekty a vytvárať celospoločenskú diskusiu o ich nevyhnutnosti. Je potešujúce sledovať, že ponúknutá šanca získať toto prestížne ocenenie oslovila opäť množstvo organizácií, samospráv aj osvetových iniciatív,“ hovorí v mene poroty Zita Izakovičová, riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV, odborníčka na ochranu biodiverzity, krajinnú ekológiu, environmentálnu výchovu a komunikáciu.

Cenu Atlas a víťazov predstavíme cez dokument na Deň Zeme

Enviroceny Atlas udelí Nadácia VÚB za každú z kategórií - biodiverzita, životné prostredie, osveta, eko startupy, zelená ekonomika, samosprávy a hrdinovia. Zámerom je verejne vyzdvihnúť celé tímy, ktoré participovali na víťazných enviro projektoch. Posledná z kategórií je tohtoročnou novinkou s cieľom nájsť aj konkrétnu výnimočnú osobnosť a oceniť jej systematický, dlhoročný prínos. Medzi finálových „hrdinov“ boli vybraní  ekológ, fotograf a filmár Jakub Cíbik, predseda OZ Tatry Rudolf Pado a aktivistka Magdaléna Šimková z občianskeho združenia Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

V nasledujúcich týždňoch prebehne druhé kolo hodnotenia zostaveného shortlistu. Súčasťou príprav ocenenia Atlas je opäť aj tvorba video dokumentu, ktorý priblíži verejnosti záslužnú prácu a aktivity všetkých finalistov. Dokument a v rámci neho aj víťazov jednotlivých kategórií predstavíme 22. apríla, symbolicky na Deň Zeme.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.