• Žiadny návrh
Cirkulárna ekonomika

Z Envirograntov podporujeme týchto 9 organizácií a obcí

Úplne nový grantový program pre zelené iniciatívy, s ktorým prišla tento rok naša nadácia, mal veľký úspech. Šanca získať financie na projekty, ktoré riešia narastajúci problém straty životne dôležitej biodiverzity v prírode a chcú rozvíjať projekty zelenej ekonomiky v regiónoch, oslovila až 132 neziskových organizácií a obcí.

17/12/2020

Vybrať z nich víťazov mala za úloha nezávislá komisia zložená z najväčších expertov v ochrane životného prostredia na Slovensku. „Vnímame veľmi pozitívne, s akými návrhmi neziskové organizácie prichádzajú. Je potešujúce sledovať, že agenda udržateľného a ekologického správania sa môže stať v budúcnosti mainstreamom. Vypovedá to o tom, koľko záujmu a prospešnej energie dokáže téma ochrany životného prostredia v spoločnosti pritiahnuť, keď sa naskytne takáto možnosť podpory,“ zhodnotil Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis, ktorý sa stal na základe oslovenia Nadácie VÚB hlavným odborným garantom programu Envirogranty.

Spolu s ním naše pozvanie podieľať sa na hodnotení projektov prijali aj Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu, angažujúci sa v oblasti ochrany klímy, Erik Baláž, významný slovenský ekológ a jeden z hlavných organizátorov občianskej iniciatívy My sme les a Zuzana Hudekováexpertka Únie miest SR pre oblasť životné prostredie.

Zelenú na svoju realizáciu a podporu celkovo viac ako 100-tisíc eur dostali:

  • OZ Vysoký vrch (okres Revúca) sa postará o ochranu biodiverzity horských lúk a mokradí na území NP Muránska planina vďaka tradičnému, prírode blízkemu hospodáreniu s využitím ohrozeného druhu koňa hucul
  • Obec Čierne Pole (okres Michalovce) vysadí a vybuduje komplexnú Oázu biodiverzity pre množstvo živočíchov a rastlín, ktorá bude plniť aj výchovno-vzdelávaciu funkciu
  • OZ Brána do Narnie (okres Bratislava - Petržalkaprinesie na sídlisko ekopedagogickú plochu v podobe motýlej lúky na mieste suťoviska
  • Obec Vinosady (okres Pezinok) vysadí alej 200 ovocných stromov pozdĺž cyklotrasy Vinosady – Modra – tie sa stanú „rodovými“ stromami, o ktoré sa budú starať miestne rodiny
  • Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica (okres Zvolen) rozšíri prvý prírodný cintorín na Slovensku, Záhradu spomienok, s dôrazom na zachovanie biodiverzity
  • PRALES, o.z. (Podskalie, okres Považská Bystrica) obohatí krajinu výsadbou stromoradí ako súčasti poľnohospodárskej pôdy, ktoré budú zvyšovať prírodnú stabilitu krajiny
  • Nadácia Integra (okres Bratislava - Staré Mesto) bude rozvíjať koncept bezodpadovej kávy vo svojej pražiarni a bude robiť osvetu o zodpovednom pití kávy, zohľadňujúcom certifikáciu ekológie a spravodlivého „fairtrade“ obchodu
  • Občianske združenie kRaj (okres Poltár) vybuduje sociálnu a zelenú dielňu Voštinári, ktorá bude prírode blízkym spôsobom rozvíjať zaniknutú sklársku tradíciu, včelárenie a tradičné gemerské remeslo výroby vosku - voštinárstvo
  • OZ MYesto (okres Žiar nad Hronom) zrealizuje ekologickú obnovu nevyužitého objektu v centre mesta a vytvorí tú komunitnú dielňu zameranú na upcykláciu a boj proti pandemickej a klimatickej kríze

Jednotlivé projekty získali z Nadácie VÚB podporu až do výšky 12-tisíc eur a realizovať sa budú počas ďalšieho roka. O tom, aké výsledky prinesú, vás budeme určite informovať.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.