• Žiadny návrh
Granty

Pomáhame ochranárom z WWF Slovensko starať sa o opeľovače a motýlie lúky

Sme poctení, že už dva roky funguje silné partnerské puto medzi našou nadáciou a jednou z najuznávanejších neziskových organizácií v oblasti ochrany prírody na svete. Medzi kľúčové oblasti, do ktorých putuje náš grant v rámci práce organizácie WWF Slovensko (Svetový fond na ochranu prírody), patrí starostlivosť o najmenšie, ale o to užitočnejšie živočíchy – opeľovače, od ktorých závisí aj život nás ľudí.

10/09/2023

Opeľovanie rastlín hmyzom je v prírode ničím nenahraditeľný proces. Opeľovače však ubúdajú – nielen v európskom priestore bol za ostatné dekády zaznamenaný ich výrazný pokles. Podľa tzv. Krefeldskej štúdie vydanej v roku 2017 vyplýva, že za necelé tri dekády kleslo množstvo lietajúceho hmyzu o zhruba tri štvrtiny. Čo sa týka opeľovačov – včiel a motýľov, v Európe hrozí vyhynutie asi 9 % ich druhov. Početnosť populácií klesá až pri tretine druhov týchto živočíchov. Tento stav však môže byť ešte kritickejší, pretože k až polovici druhov včiel v európskom priestore chýbajú dostatočné dáta.

 

Aspoň postupne sa našťastie rozvíjajú aktivity na podporu tejto skupiny živočíchov. Svoj priestor tu vidí aj organizácia WWF Slovensko, ktorá ostatné dva roky rozvíja vo viacerých regiónoch Slovenska vďaka grantu od Nadácie VÚB konkrétne zlepšenia, aby mali tieto vzácne živočíchy lepšie podmienky pre život.

Existuje až 650 druhov včiel

Nie akýkoľvek hmyz, ktorý si sadne na kvet, automaticky patrí do skupiny opeľovačov. Za opeľovače sú považované len tie druhy, ktoré sa zúčastňujú prenosu peľu z kvetu daného druhu na iný kvet a zabezpečia jeho opelenie.  „Okrem včely medonosnej žije na Slovensku veľké množstvo ďalších druhov včiel - zhruba 650. Medzi ďalšie dôležité skupiny opeľovačov patria denné aj nočné motýle, dvojkrídlovce, napríklad pestrice a chlpačky. Opeľujú však aj rôzne osy, chrobáky a tiež zástupcovia niektorých ďalších druhov hmyzu. Pre prírodu je dôležitá pestrosť opeľovačov v prostredí,“ vysvetľuje expert Štefan Jančo z organizácie WWF Slovensko.

Opeľovanie rastlín hmyzom je funkcia úplne nevyhnutná pre zachovanie väčšiny pozemských ekosystémov – úbytok opeľovačov so sebou prináša riziko rozpadu prírodných ekosystémov a s tým súvisiace potenciálne drastické zmeny. Okrem toho sú opeľovače nesmierne dôležité aj pre produkciu poľnohospodárskych plodín. „Naša strava by bola bez opeľovačov podstatne chudobnejšia, chýbali by rôzne potraviny, ktoré sú významným zdrojom vitamínov, minerálov a ďalších dôležitých látok, teda mnohé druhy ovocia a zeleniny, prípadne by boli veľmi drahé a málo dostupné. Asi tri štvrtiny druhov plodín, ktoré pestujeme, sú aspoň čiastočne závislé od opelenia,“ uvádza Štefan Jančo.

Ako prebieha ochrana opeľovačov na Slovensku?

Zvrátenie trendov, ktoré spôsobujú úbytok opeľovačov, si vyžaduje veľké systémové zmeny. Veľa užitočného sa však dá urobiť aj v menšom meradle. „Môžeme vhodne udržiavať biotopy bohaté na kvety – druhovo bohaté kosné lúky a pasienky. V blízkom prostredí okolo nás môžeme dopĺňať či udržiavať vhodné rastliny, tými najvhodnejšími sú naše pôvodné druhy. Viac kvetov môže rásť na mestských lúkach, v kvetnatých zónach v parkoch a záhradách, biopásoch na poliach, pozdĺž ciest, môžeme tiež vysádzať viac ovocných stromov a krov a podobne,“ odporúča expert.

WWF Slovensko sa vďaka podpore z Nadácie VÚB do takejto práce v prospech včiel, motýľov, pestríc a ďalších druhov opeľovačov pustilo. V spolupráci s ďalšími partnermi v rôznych častiach Slovenska a v navzájom odlišných prostrediach tak spoločnými silami realizujeme rôzne aktivity s cieľom ochrany opeľovačov. Dôležitá je pritom pestrosť riešení. Snažíme sa vytvárať ukážky – modelové príklady – ktorých cieľom je inšpirovať ďalších k ochrane opeľovačov v obciach a komunitách. V rámci projektu „Prepojená krajina“, ktorý aktívne rozvíjame s miestnymi OZ vo viacerých regiónoch Slovenska, robíme aj osvetu o téme motýlích lúk – teda lúk bohatých na kvety pre opeľovače, ktoré je potrebné buď udržiavať ako lúčne ekosystémy vo voľnej prírode, alebo ich nanovo vysádzať v intravilánoch sídiel, napríklad v parkoch a záhradách.

„Naša práca spočíva aj v širšej osvete. O význame a kráse motýľov, včiel či kvetov čo najviac informujeme, či už prostredníctvom webu a sociálnych sietí, ale tiež formou prezentácií na stretnutiach. Pripravujeme aj rôzne materiály a konkrétne spolupráce, ktoré budú môcť využiť rôzne skupiny profesionálov aj širšia verejnosť, vrátane záhradkárov a firiem s pozemkami. Zameriame sa viac aj na využitie balkónov a iných malých plôch – tému chceme priblížiť naozaj všetkým, ktorých zaujíma,“ uzatvára Štefan Jančo z WWF.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.