• Žiadny návrh
GRANTY

Projekty na ochranu prírody pomôžeme udržať sumou 50-tisíc eur

Pomôžeme pretaviť do reality ďalšie dobré plány organizácií, zameraných na ochranu a osvetu v enviro oblastiach. Cez už 4. ročník nášho programu Envirogranty podporíme sumou 50-tisíc eur opäť perspektívne projekty, ktoré dokážu presvedčiť svojím merateľným, pozitívnym dopadom na záchranu biodiverzity, rozvoj envirovýchovy ako aj vo sfére sociálno-ekologického podnikania.

09/10/2023

Téma ochrany prírody a podpory zelených iniciatív potrebuje stále väčšiu pozornosť nás všetkých. Vo VÚB chceme neustále pracovať na samých sebe, svojej stope, a tiež vytrvalo pokračovať v podpore ľudí, ktorí sa usilujú o záchranu toho zdanlivo najobyčajnejšieho okolo nás – hmyzu, stromov, živočíchov, čistých riek, pôdy a ovzdušia.

Za ostatné tri roky od podpisu nášho Zeleného manifestu sme podporili prácu neziskového sektora cez grantový program pre životné prostredie aj envirocenu sumou až 300-tisíc eur. Sme radi, že nový ročník programu Envirogranty ďalej pomôže podpore tejto dôležitej oblasti.

Aké projekty môžu organizácie posielať

Šancu na podporu majú projekty mimovládnych organizácií a ochranárskych združení, zamerané na ochranu biodiverzity a životného prostredia – teda iniciatívy, ktoré konajú v prospech udržania fauny a flóry v konkrétnych lokalitách, čistoty vôd, ovzdušia, úrodnosti pôdy, a ktoré prinášajú riešenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien. 

Zapojiť sa môžu aj školy a inštitúcie, ktoré prichádzajú s inovatívnymi formami vzdelávania a osvety o potrebe ochrany životného prostredia. Grant majú šancu získať iniciatívy realizované v teréne aj online, projekty zamerané na školské ekoučebne, strediská envirovýchovy či návštevnícke centrá v chránených územiach, ako aj rôzne enviro festivaly.

Podporené budú aj enviro riešenia nielen v mimovládnom ale aj podnikateľskom prostredí, ktoré prinášajú pridanú hodnotu sociálnej inklúzie. Sociálno-ekologické projekty sa môžu týkať napr. zapojenia marginalizovaných skupín do enviro podnikania, udržateľnej produkcie z recyklovaných materiálov v spolupráci so znevýhodnenými komunitami a pod.

Vypracované návrhy projektov môžu podať neziskové subjekty do 3. novembra 2023 cez elektronický formulár. Všetky žiadosti o grant bude posudzovať nezávislá komisia expertov z oblasti ochrany životného prostredia. Tá vyberie vo výsledku 7 až 8 víťazných organizácií. Každej z nich pošleme z Nadácie VÚB na realizáciu navrhovaného projektu finančnú injekciu do výšky 7 000 eur.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.