• No suggestion

Mastercard Standard

Card to cover unexpected expenses or something extra.

Využite všetky výhody karty Mastercard Standard

Fee discount

By using the card, you can get a discount of up to 100% of the fee

Online shopping

Rewards from online purchases

Control your spending

Simple control and flexibility

Zľavy a odmeny

Zľavy a odmeny

Odmena za platby - zľava z poplatku - pri aktívnom používaní kreditnej karty Mastercard Standard môžete dosiahnuť až 100% zľavu z mesačného poplatku. Stačí, ak v danom zúčtovacom období urobíte platby spolu v objeme aspoň 500€. Do tohto objemu sa počítajú platby hlavnou aj dodatkovou kartou. Viac info tu.

Money back – s kreditnou kartou Mastercard Standard získate 1% späť z platieb na internete. Mesačná odmena z týchto platieb môže byť vo výške max. 15€. Platí pre platby hlavnou aj dodatkovou kartou. Viac info tu.

Zľavy u obchodníkov – objavte svet výhod so svojou kartou Mastercard a využívajte exkluzívne zľavy a benefity na www.mojmastercard.sk

Platby a prevody z karty

Platby a prevody z karty

Karta bez plastu

Karta bez plastu

Karta, ktorá existuje len vo vašom mobile alebo hodinkách.

Všetky informácie o kreditke bez plastu nájdete TU.

Strata/zneužitie karty

Strata/zneužitie karty

Pri zneužití karty (neautorizované použitie t.z. bez použitia PIN) Vám vrátime aj straty nad rámec zákona. Reklamovať môžete tiež nedodanie online objednávky, zrušenie rezervovaného ubytovania, či rezervovaného letu. Viac na www.bezpecnenakupy.sk

Dodatková karta

Dodatková karta

K hlavnej karte je možné požiadať aj o viacero dodatkových kariet pre vašich blízkych od 15 rokov. Dodatková karta zdieľa úverový limit hlavnej karty, prípadne limit, ktorý jej nastavíte (max.do výšky schváleného úverového limitu).

Platby dodatkovými kartami sa počítajú do objemu pre zľavu z poplatku a tiež do odmeny za platby.

Poistenia ku kreditnej karte

Poistenia ku kreditnej karte

Cestovné poistenie

K hlavnej ale aj dodatkovej kreditnej karte Mastercard Standard je možnosť dokúpenia nadštandardného cestovného poistenia do celého sveta vrátane poistenia pátrania a záchrany na horách, poistenia ochrany tovaru a predĺženej záruky kúpeného tovaru za 35€/ročne. Toto poistenie sa vzťahuje okrem vás aj na ďalších 5 spolucestujúcich.  

V rámci cestovného poistenia sa krytie liečebných nákladov vzťahuje aj na ochorenie COVID-19. 

Dokumenty k cestovnému poisteniu ku kreditným kartám

HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI

Poistenie schopnosti splácať úver

Tiež je možnosť zriadiť si poistenie schopnosti splácať úver – kreditnú kartu pre prípad pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity a smrti.

Dokumenty k poisteniu schopnosti splácať úver

Flexibilné splácanie a kalendár splátok

Flexibilné splácanie a kalendár splátok

Je na vás koľko mesačne zaplatíte, stačí ak pravidelne do dátumu splatnosti každý mesiac zaplatíte aspoň minimálnu splátku. Minimálna splátka3% z čerpanej sumy plus prípadné poplatky a úroky, minimálne však 3€. Splátku môžete uhradiť bezhotovostným prevodom, vkladom hotovosti (poplatok za službu podľa aktuálneho cenníka) alebo odporúčame zriadiť si bezplatnú službu inkaso minimálnej splátky a viete, že vždy uhradíte požadovanú minimálnu splátku načas.

Online splátka - Splátka odoslaná z VÚB účtu cez Internet/Mobile banking je na kreditnú kartu pripísaná okamžite.

Kalendár plátok pre kreditnú kartu Mastercard Standard tu.

Reprezentatívny príklad

Reprezentatívny príklad

S kreditnou kartou Mastercard Standard s úverovým limitom 1 000 €, s ročnou (základnou) úrokovou sadzbou 18,90 %, bude celková zaplatená čiastka 1 284,52 €, výška mesačnej splátky 107,04 €. RPMN bude 28,45 % (Výsledok výpočtu RPMN sa vyjadruje s presnosťou na dve desatinné miesta).

Vstupné predpoklady pre Reprezentatívny príklad:

  • úverový limit 1 000 € sa poskytuje na obdobie jedného roka, bol vyčerpaný naraz jednou bezhotovostnou platbou a bude splácaný rovnakými mesačnými splátkami počas 12 mesiacov
  • mesačný poplatok za vedenie kartového účtu 3 € (t. j. 36 € za rok)
Základná produktová charakteristika

Základná produktová charakteristika

Základná produktová charakteristika k produktu Mastercard Standard tu.

Mastercard Standard
Detail information
  • Credit limit 500 – 4 000 €
  • Interest-free period 43 days
  • Interest rate 18,90 %
  • Maximum daily limit for cash withdrawals 500 €
Needs our help?

We will answer to all your questions.