• No suggestion

Beneficial Junior Accounts

Savings that grow alongside your child

Financial literacy

Your child will learn the fundamentals of financial literacy

Overview

You'll get an overview of savings and movements in child's account

Saving

Secure savings in small parts or larger amounts

Other benefits:

Maintaining a child account for free

The child account is completely free up to 15 years of age and can be used without a monthly fee until the age of 30.

Moreover, with a VÚB Account, the VÚB Junior Banking app and a Card for Young People, your child can now receive a reward of up to €30. All information can be found at Juniorbanking.

If your child is between 0 and 7 years old (including), they will now receive a €10 reward from us when you open a VÚB Junior Account for them. All information can be found in our public pledge.

Payment card

A debit card for the child account is issued for free. The child can use it to pay in stores or on the internet, and to withdraw money from VÚB ATMs free of charge.

Payments and withdrawals with mobile phone

It is possible to use Apple Pay, Google Pay, Viamo, or SEPA instant payments and pay with a smartwatch or mobile phone.

Savings accounts with favourable interest rate

You can open a savings scheme for the VÚB child account and get a preferential bonus interest rate.

Pocket money in the child account

Send pocket money directly to your child’s account – it is safer than cash! Automatic transfer of funds can be set up as you need, e.g. weekly or monthly.

Payment card for the child account

Your child can pay in stores using a Card for Young People or withdraw money from our ATMs free of charge. Children can also use their card to make purchases over the internet. You can keep control of all payments and set up spending limits.

 • Payment card to the account for children from 8 years of age
 • Free withdrawals and payments on the internet
 • Parental controls and setting of limits

Does your child already have a mobile phone? If you want them to get used to new technologies, you can also set up Google Pay or Apple Pay for them.

Teach your child to manage their money and always keep their account under your control

While some parents use the child account primarily for savings, others let their child learn how to use a payment card and manage their own pocket money as soon as possible.

You can have card payment notifications sent to your phone to keep track of every payment your child makes. You can also monitor your child’s account in your Internet Banking and VÚB Mobile Banking.

 • Payment notifications
 • Setting of limits for payments and ATM withdrawals
 • Temporary deactivation or activation of the card
 • Clear monthly statements 

VÚB Junior Banking

With the new VÚB Junior Banking app, you will introduce your child to the world of finance and teach them a responsible approach to money. Your child can monitor their pocket money balance or ask for a top-up via the app.

By having all their finances in one place, children know exactly how much they can spend and when to restrain themselves.

 • Attractive and playful design – it’s possible to customise the app’s appearance (dark mode), upload a photo, set a name for the payment card, etc.
 • Modern pocket money on the mobile phone – your child can easily ask you or other family members for a top-up
 • Simple and secure card payments on the internet – your child can pay by card securely on the internet by creating a one-time virtual card
 • Fast confirmation of payments on the internet – with the app it’s easy to carry out additional verification of card payments on the internet secured by 3D Secure
 • Rewards for completed tasks – when your child completes a task you gave them, they will receive an agreed financial reward
 • Cash withdrawal from VÚB ATMs via the mobile phone – simply and without card, by entering the generated code into the ATM
 • Overview of card payments – detailed overview of all card payments made, with search functionality
 • Even more security – the card can be temporarily deactivated in case of loss or theft

In addition, if your child opens a VÚB Child Account, installs the VÚB Junior Banking app and pays with the Card for Young People, they can receive a reward of up to €30.

All information about the reward and the VÚB Junior Banking app can be found at www.vub.sk/juniorbanking.

Savings account for juniors

Teach children to manage money from early on. Make regular payments to a savings account for them or set a savings goal which they must reach themselves.  Good financial habits start in childhood. With a savings account, you can regularly save even in small amounts. Why not inspire your child to put aside part of their pocket money every month?

With regular savings, you can get a preferential bonus interest rate, up to 0.20% p.a. For more information on how to get the bonus interest rate click HERE.

Naučte dieťa hospodáriť

Naučte dieťa hospodáriť

Naučte dieťa hospodáriť
a majte detský účet vždy pod kontrolou

Niektorí rodičia používajú detský účet predovšetkým na sporenie pre deti, iní nechajú svoje dieťa, aby sa naučilo čo najskôr používať platobnú kartu a hospodáriť s vlastným vreckovým.

Notifikácie o platbách kartou si môžete nechať posielať na svoj telefón a mať tak prehľad o každej platbe vášho juniora. Detský účet môžete tiež sledovať vo svojom Internet bankingu a VÚB Mobil Bankingu.

 • Notifikácie o platbách
 • Nastavenie limitov pre platby a výbery z bankomatov
 • Dočasná deaktivácia alebo aktivácia karty
 • Prehľadné mesačné výpisy

 

Platobná karta k účtu dieťaťa

Platobná karta k účtu dieťaťa

Dieťa môže platiť v obchodoch Kartou pre mladých alebo si môže peniaze vyberať z našich bankomatov bez poplatku. Karta deťom umožní napríklad aj nákupy cez internet. Všetky tieto platby máte pod kontrolou a môžete ich nastaviť alebo obmedziť tak, že dieťaťu stanovíte limity na karte.

 • Platobná karta k účtu pre deti už od 8 rokov
 • Bezplatné výbery a platby na internete
 • Rodičovská kontrola a nastavenie limitov

Má už Vaše dieťa mobilný telefón? Ak si želáte, aby si zvykalo na nové technológie, môžete mu nastaviť aj platby cez Google Pay alebo Apple Pay.

VÚB Junior banking

VÚB Junior banking

S novou aplikáciou VÚB Junior banking  uvediete svoje deti do sveta financií a naučíte ich zodpovednému prístupu. Vaše dieťa si môže sledovať zostatok svojho vreckového alebo môže o neho cez aplikáciu požiadať.

Tým, že dieťa má všetky svoje financie na jednom mieste, vie presne, koľko môže minúť a kedy sa treba uskromniť.

 • Atraktívny a hravý dizajn – možnosť prispôsobenia vzhľadu aplikácie (dark mode), nahratie vlastnej fotky, pomenovanie platobnej karty a pod.
 • Moderné vreckové v mobile – vaše dieťa vie jednoducho cez appku požiadať o vreckové Vás – rodiča, alebo aj niekoho iného
 • Jednoduché a bezpečné platby kartou na internete – dieťa zaplatí kartou bezpečne na internete vytvorením jednorazovej virtuálnej karty
 • Rýchle potvrdzovanie platieb na internete – v appke je jednoduché potvrdiť aj dodatočné overenie platby kartou na internete zabezpečené 3D Secure
 • Odmena za splnené úlohy – po splnení zadanej úlohy od rodiča čaká dieťa dohodnutá finančná odmena
 • Výber z bankomatov VÚB cez mobil – jednoducho a bez karty, zadaním vygenerovaného kódu do bankomatu
 • Prehľad o platbách kartou – detailný prehľad o všetkých zrealizovaných platbách kartou, aj s možnosťou vyhľadávania
 • Ešte väčšia bezpečnosť – možnosť dočasnej deaktivácie karty v prípade straty alebo krádeže karty

Všetky informácie ohľadom  aplikácie VÚB Junior bankingu nájdete na https://www.vub.sk/kampan/juniorbanking/.

Môže vás tiež zaujímať

Sporiaci účet pre juniorov

Naučte deti hospodáriť s peniazmi už od malička.

Zistiť viac

Investičné sporenie SK

Pravidelným investovaním sa otvárajú možnosti k veľkým cestám a plánom pre Vaše dieťa.

Zistiť viac
Needs our help?

We will answer to all your questions.