• No suggestion

Štátna pomoc s úvermi na bývanie

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa vláda rozhodla pripraviť schému pomoci, prostredníctvom ktorej bude štát kompenzovať občanom zvýšené splátky.
Mimoriadny daňový bonus na zvýšenú splátku

Mimoriadny daňový bonus na zvýšenú splátku

Za rok 2023 má mimoriadny daňový bonus k hypotékam na starosti Ministerstvo financií SR. Všetky informácie o podmienkach pomoci nájdete na stránke: https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/pomoc-hypotekami-od-dnes-si-mozu-ludia-ziadat-aj-statny-prispevok.html

Ide o jednorázovú pomoc, pri ktorej štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do výšky 1 800 eur ročne (150 € mesačne).

Ako postupovať

Ako postupovať

Podkladom pre uplatnenie daňového bonusu je potvrdenie, ktoré Vám bezplatne na požiadanie vystavíme na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.

Klientom so službami Nonstopbanking je potvrdenie zasielané elektronicky priamo do Internetbankingu. Nájdete ho v časti Prehľad prijatých správ - SPRÁVY, kde si ho môžete pohodlne stiahnuť.

Nárok na mimoriadny daňový bonus za rok 2023 si môžete uplatniť na príslušnom daňovom úrade v rámci daňového priznania alebo v ročnom zúčtovaní dane prostredníctvom zamestnávateľa za ukončený kalendárny rok.

Klientom so službami nonstopbanking je potvrdenie zasielané elektronicky priamo do IB.

Príspevok na zvýšenú splátku

Príspevok na zvýšenú splátku

Zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Všetky informácie o podmienkach pomoci získate primárne na pracoviskách alebo internetových stránkach Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR): https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/prispevok-na-zvysenu-splatku-uveru-na-byvanie.html?page_id=1321127


Za schvaľovane nároku na príspevok je zodpovedný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ako postupovať

Ako postupovať

Pre účely žiadosti o príspevok na zvýšenú splátku nepotrebujete žiadne potvrdenie od svojej banky.

Nárok na príspevok si uplatníte podaním písomnej žiadosti na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyplnenú a podpísanú žiadosť predlžíte úradu, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt. Žiadosť je možné podať osobne alebo poštou na adresu úradu podľa miesta pobytu.

Povinnou prílohou žiadosti o príspevok je kópia zmluvy o úvere na bývanie. V prípade ak z nejakého dôvodu nedisponujete úverovou zmluvou (úveroch na bývanie), môžete sa v tejto veci obrátiť na svoju pobočku banky.

Štátnu pomoc s úvermi je možné čerpať aj pri refinančných hypotékach. Jednou z podmienok je, aby v novej úverovej zmluve bol okrem splatenia skôr poskytnutého úveru uvedený aspoň jeden z účelov a to: nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, výstavba alebo rekonštrukcia/údržba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Needs our help?

We will answer to all your questions.