• No suggestion

Travel insurance

Feel safe on the road.
Our comfortable insurance protects you whether you’re abroad or in the Slovak mountains. Choose according to how often you travel or the purpose of your trip.

Family insurance

Family insurance for up to 4 people

A wide scope

A wide scope of coverage

All over the world

All over the world

Learn more

Short term insurance

Get insured for just a certain number of days. This is ideal if you only travel from time to time.

Insurance for an indefinite period

Insurance with an annual tariff and an auto-renewal option (unless a request for termination is filed 6 weeks before the annual date). Suitable for those who travel a lot.

Insurance for the mountains

It protects you in the Slovak mountains. You can insure yourself for a certain number of days or for a whole year.

Travel insurance abroad

Travel insurance abroad

Basic coverage range

 • Insurance for medical expenses abroad and assistance services
 • Liability insurance
 • Legal assistance and security deposit insurance
 • Accident insurance
 • Insurance of luggage and travel documents

Supplementary insurance

 • Insurance for the cost of calling a caretaker
 • Travel cancellation insurance
 • Travel interruption insurance
 • Insurance for technical assistance abroad
 • Insurance for flight delays and luggage delays during air transport
Insurance for the Slovak mountains

Insurance for the Slovak mountains

Scope of coverage

 • Costs for the intervention of the mountain rescue service up to €10,000
 • Launching a search, extrication, carrying or transport using technical means
 • Option of insurance for a year or for an exact number of days
Prices of insurance

Prices of insurance

Cestovné poistenie základ Poistná suma Ročné poistné SVET Ročné poistné EURÓPA
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb do 200 000€       40 €              25 €
  Stomatologické ošetrenie do 300 €    
Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví do 35 000€    
  na majetku do 7 000€    
Poistenie právnej pomoci a kaucie do 5000€    
Poistenie pre prípad úrazu do 15 000€    
Poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu 20€ denne    
Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby do 1 000€ (batožina a osobné veci)    
  jeden ks batožiny do 500 €    
  jedna vec do 200 €    
Poistenie straty alebo odcudzenia cestovných dokladov do 350€    
Cestovné poistenie ku kreditným kartám

Cestovné poistenie ku kreditným kartám

Cestovné poistenie ku kartám

Cestovné poistenie ku kreditným kartám sa vzťahuje až na 5 spolucestujúcich, ktorí nemusia byť rodinnými príslušníkmi

V ponuke sú dva balíky cestovného poistenia:  

 • Balík Standard (pre Mastercard Standard a Šikovnú kartu)
 • Balík Exclusive (pre Mastercard World)

Dovoľujeme si Vás informovať o rozšírení Balíka poistenia ku kreditným kartám (Cestovné poistenie, Poistenie ochrany tovaru a Poistenie predĺženej záruky) o riziko Poistenie pátrania a záchrany, ktoré je súčasťou cestovného poistenia a tiež o rozšírení  predaja Balíka poistenia pre Šikovnú kartu v spolupráci s Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Needs our help?

We will answer to all your questions.