• Žiadny návrh

Mastercard Standard

Karta pre vaše každodenné nákupy, nečakané výdavky ale aj nevyhnutnosť na cestovanie.

Využite všetky výhody karty Mastercard Standard

Zľava z poplatku

Bez poplatku pri aktívnom používaní karty

Nákupy na internete

Odmena z nákupov na internete

Šetrná k prírode

Teraz aj vo verzii bez plastu

Zľavy a odmeny

Zľavy a odmeny

Odmena za platby - zľava z poplatku - pri aktívnom používaní kreditnej karty Mastercard Standard môžete dosiahnuť až 100% zľavu z mesačného poplatku. Stačí, ak v danom zúčtovacom období urobíte platby spolu v objeme aspoň 500€. Do tohto objemu sa počítajú platby hlavnou aj dodatkovou kartou. Viac info tu.

Money back – s kreditnou kartou Mastercard Standard získate 1% späť z platieb na internete. Mesačná odmena z týchto platieb môže byť vo výške max. 15€. Platí pre platby hlavnou aj dodatkovou kartou. Viac info tu.

Zľavy u obchodníkov – objavte svet výhod so svojou kartou Mastercard a využívajte exkluzívne zľavy a benefity na www.mojmastercard.sk

Dodatková karta

Dodatková karta

K hlavnej karte je možné požiadať aj o viacero dodatkových kariet pre vašich blízkych od 15 rokov. Dodatková karta zdieľa úverový limit hlavnej karty, prípadne limit, ktorý jej nastavíte (max.do výšky schváleného úverového limitu).

Platby dodatkovými kartami sa počítajú do objemu pre zľavu z poplatku a tiež do odmeny za platby.

Platby a prevody z karty

Platby a prevody z karty

Bezpečné nákupy na internete

 • Platby kartou na internete dodatočne potvrdzujete bezpečnostným prvkom 3D Secure, ktorý je súčasťou služby Nonstop banking. Viac o používaní 3D Secure.
 • Všetky údaje o karte potrebné pre platbu na internete si viete zobraziť v aplikácii VÚB Mobil banking – nepotrebujete k tomu plastovú kartu.
 • Tiež si viete jednoducho meniť limity pre internetové platby bezplatne a online cez služby Nonstop bankingu (Internet banking, VÚB Mobile banking alebo cez call centrum)
 • Viac informácií o bezpečnom nakupovaní nájdete na stránke www.bezpecnenakupy.sk

Platby mobilom

Prevod z karty

 • umožní vám previesť peniaze z kartového účtu kreditnej karty na akýkoľvek (SEPA) účet cez VÚB Internet/Mobil banking. Za prevod je účtovaný poplatok v zmysle aktuálne platného Cenníka VÚB.
Strata/zneužitie karty

Strata/zneužitie karty

Pri zneužití karty (neautorizované použitie t.z. bez použitia PIN) Vám vrátime aj straty nad rámec zákona. Reklamovať môžete tiež nedodanie online objednávky, zrušenie rezervovaného ubytovania, či rezervovaného letu. Viac na www.bezpecnenakupy.sk

Poistenia ku kreditnej karte

Poistenia ku kreditnej karte

Cestovné poistenie

K hlavnej ale aj dodatkovej kreditnej karte Mastercard Standard je možnosť dokúpenia nadštandardného cestovného poistenia do celého sveta vrátane poistenia pátrania a záchrany na horách, poistenia ochrany tovaru a predĺženej záruky kúpeného tovaru za 35€/ročne. Toto poistenie sa vzťahuje okrem vás aj na ďalších 5 spolucestujúcich.  

V rámci cestovného poistenia sa krytie liečebných nákladov vzťahuje aj na ochorenie COVID-19. 

Dokumenty k cestovnému poisteniu ku kreditným kartám

HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI

Poistenie schopnosti splácať úver

Tiež je možnosť zriadiť si poistenie schopnosti splácať úver – kreditnú kartu pre prípad pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity a smrti.

Dokumenty k poisteniu schopnosti splácať úver

Flexibilné splácanie a kalendár splátok

Flexibilné splácanie a kalendár splátok

Je na vás koľko mesačne zaplatíte, stačí ak pravidelne do dátumu splatnosti každý mesiac zaplatíte aspoň minimálnu splátku. Minimálna splátka3% z čerpanej sumy plus prípadné poplatky a úroky, minimálne však 3€. Splátku môžete uhradiť bezhotovostným prevodom, vkladom hotovosti (poplatok za službu podľa aktuálneho cenníka) alebo odporúčame zriadiť si bezplatnú službu inkaso minimálnej splátky a viete, že vždy uhradíte požadovanú minimálnu splátku načas.

Online splátka - Splátka odoslaná z VÚB účtu cez Internet/Mobile banking je na kreditnú kartu pripísaná okamžite.

Kalendár plátok pre kreditnú kartu Mastercard Standard tu.

Karta bez plastu

Karta bez plastu

Ako platiť kartou bez plastu:

 • Na POS termináli v kamenných obchodoch: jednoducho si ju cez aplikáciu VÚB Mobil banking pridáte do peňaženky Google Pay alebo Apple Pay a platíte pohodlne mobilom alebo hodinkami.
 • Na internete: v aplikácii VÚB Mobil banking si viete zobraziť všetky údaje potrebné pre platby na internete (celé číslo karty, CVC, exspirácia) stačí kliknúť na ikonku pod kartou. 

V prípade, ak zabudnete PIN kód – viete si ho zobraziť v aplikácii VÚB Mobil banking v detaile karty.

Reprezentatívny príklad

Reprezentatívny príklad

S kreditnou kartou Mastercard Standard s úverovým limitom 1 000 €, s ročnou (základnou) úrokovou sadzbou 18,90 %, bude celková zaplatená čiastka 1 284,52 €, výška mesačnej splátky 107,04 €. RPMN bude 28,45 % (Výsledok výpočtu RPMN sa vyjadruje s presnosťou na dve desatinné miesta).

Vstupné predpoklady pre Reprezentatívny príklad:

 • úverový limit 1 000 € sa poskytuje na obdobie jedného roka, bol vyčerpaný naraz jednou bezhotovostnou platbou a bude splácaný rovnakými mesačnými splátkami počas 12 mesiacov
 • mesačný poplatok za vedenie kartového účtu 3 € (t. j. 36 € za rok)
Základná produktová charakteristika

Základná produktová charakteristika

Základná produktová charakteristika k produktu Mastercard Standard tu.

Mastercard Standard
Detailné informácie
 • Úverový limit 500 – 4 000 €
 • Bezúročné obdobie 43 dní
 • Úroková sadzba 18,90 %
 • Maximálny denný limit pre výber hotovosti 1 500 €
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.