Kontakt Internet banking IB Search ×

Vypočítajte si výšku svojej splátky

Koľko si chcete požičať?

VÚB Pôžička

už od  203,76  / mes.

  • bez dokladovania účelu
  • peniaze k dispozícii hneď po podpise zmluvy
  • 7 000 € len za 99 € mesačne*
  • 50% zľava z poplatku za poskytnutie pri ONLINE vybavení

Upravte si VÚB Pôžičku na mieru

Zvoľte si výšku pôžičky
  €  

od 500 €do 25 000 €

Nastavte si dĺžku splácania
mesiacov

od 13 mes.do 96 mes.

 

Vďaka odmene ušetríte až

 

Vaša mesačná splátka

 

*Reprezentatívny príklad: Mesačná anuitná splátka VÚB Pôžičky s odmenou – zľavou z úrokovej sadzby, vo výške   € s úrokovou sadzbou   % p. a. a so splatnosťou   mesiacov predstavuje   €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje   % p. a., počet splátok  . Výška poplatku za poskytnutie pôžičky je   €. Celková čiastka, ktorú musí klient zaplatiť, predstavuje   €.

**Reprezentatívny príklad: Mesačná anuitná splátka VÚB Pôžičky bez odmeny – zľavy z úrokovej sadzby, vo výške   € s úrokovou sadzbou   % p. a. a so splatnosťou   mesiacov predstavuje   €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje   % p. a., počet splátok  . Výška poplatku za poskytnutie pôžičky je   €. Celková čiastka, ktorú musí klient zaplatiť, predstavuje   €.

Požičať online

Vyplnenie žiadosti vám nezaberie viac ako 15 minút.

Zanechajte nám kontakt a my vám zavoláme späť.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.      

Aj cez Internet banking,
Mobil Banking alebo
službu Kontakt

Vybavíte rýchlo
a jednoducho

Bez zbytočných dokladov

Peniaze môžete
použiť na čokoľvek

Úver splácate pravidelnými mesačnými splátkami, v rovnakej výške počas celej splatnosti úveru. Rodinný rozpočet si tak môžete naplánovať na celú dobu splatnosti. Splácanie si navyše uľahčíte nastavením inkasa.

25 000 €

maximálna výška úveru

96 mesiacov

maximálna doba splácania

18 – 73 rokov

pre klientov vo tomto
vekovom rozpätí

Všetky úrokové sadzby súvisiace s VÚB Pôžičkou nájdete v časti úrokové sadzby.

Najčastejšie kladené otázky

 

Čo potrebujem na vybavenie pôžičky s odmenou?

Na vybavenie pôžičky s odmenou Vám bude stačiť jeden doklad totožnosti, v prípade refinancovania Vašich úverov odporúčame priniesť si so sebou aj úverové zmluvy k vyplácaným úverom.

Čo môžem financovať z pôžičky s odmenou?

Pôžičkou s odmenou môžete financovať čokoľvek, po čom práve túžite či potrebujete. Rovnako ňou môžete vyplatiť spotrebné úvery v iných bankách a nebankových spoločnostiach, kreditné karty, či povolené prečerpania.

Kedy získam odmenu k pôžičke?

Odmenu v podobe zľavy 2% z úrokovej sadzby získate ihneď pri čerpaní Vašej pôžičky, čo znamená, že od začiatku splácania budete platiť nižšiu splátku.

Čo musím urobiť pre ponechanie odmeny?

Pre ponechanie zvýhodnenej úrokovej sadzby je potrebné pôžičku riadne splácať, poukazovať na bežný účet pre splácanie vo VÚB sumu aspoň vo výške 2 – násobku mesačnej splátky úveru a realizovať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti len za nasledovných podmienok:
- pri dĺžke splatnosti 13 - 36 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená počas celého jej trvania
- pri dĺžke splatnosti 37 - 96 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená do polovice doby splatnosti a súčasne po dobu minimálne 3 rokov.

Zľava z úrokovej sadzby zaniká tiež v prípade, ak:
- sa dlžník dostane do omeškania so splácaním s dvomi a viac po sebe nasledujúcimi anuitnými splátkami alebo inými peňažnými záväzkami z úverovej zmluvy
- nebude splnená požiadavka minimálnej výšky mesačného kreditného obratu na účte minimálne 3 po sebe nasledujúce mesiace.
- Viac informácii o podmienkach benefitu získate cez službu KONTAKT alebo v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.

Aké podmienky musím splniť pre vrátenie poplatku za poskytnutie úveru?

Na to, aby Vám bol po uplynutí 18 mesiacov vrátený poplatok za poskytnutie úveru stačí, aby ste si posielali na Váš účet pre splácanie úveru vo VÚB 2-násobok mesačnej splátky/ok úveru/ov, ak máte viacero úverov s týmto benefitom.