• Žiadny návrh

SPRIEVODCA BEZSTAROSTNÝM SPLÁCANÍM

Podržíme vás pri náročných životných situáciách.

Posun splátky – Odklad splátok

Znížil sa vám príjem? Odložte si splátky na neskôr.

Poistenie úveru

Zriaďte si poistenie úveru a zvládnite aj neočakávané situácie.

Predĺženie splatnosti

Potrebujete znížiť splátku? Predĺžte si dobu splatnosti na maximum.

Refinancovanie

Strácate prehľad v splácaní svojich úverov? Refinancujte ich.

Ako na bezstarostné splácanie úveru? Poistite si ho!

Zriaďte si výhodné poistenie úveru hneď pri žiadosti o VÚB Pôžičku. Vyhnete sa tak nečakaným výdavkom pri životných situáciách, akými je napríklad strata zamestnania či choroba.

Poistite si dodatočne už existujúcu VÚB Pôžičku. Môžete tak urobiť do 180 dní od čerpania. Viac info získate v ktorejkoľvek pobočke alebo cez službu Kontakt.

Prečo je dobré poistiť svoj úver? Vieme, že neočakávané udalosti môžu spôsobiť finančné ťažkosti. Splácanie úveru je v týchto situáciách náročné, preto je dobré zriadiť si poistenie, ktoré ochráni vás aj vašich blízkych.

V prípade vzniku poistnej udalosti preberá váš záväzok splácať mesačné splátky poisťovňa. Získate tým poistnú ochranu počas celej doby splatnosti úveru.

 
 

NÁŠ TIP

Predvídajte! Odložte si každý mesiac aspoň pár eur, podľa toho koľko vám dovoľuje váš finančný rozpočet. A vytvorte si tak finančnú rezervu, ktorou dokážete pokryť 1-2 splátky pri neočakávaných situáciách.

Potrebujete si odložiť alebo znížiť splátky? Rozhodnutie závisí od výpadku vášho príjmu

Príjem znížený na pár mesiacov

V tomto prípade máte možnosť využiť Štandardný odklad splátok.
 

Predĺžte si dobu splatnosti svojho úveru na maximum.

Toto riešenie môžete využiť napr. počas rodičovskej dovolenky, alebo ak ste dlhší čas PN, alebo aj v iných prípadoch, ak potrebujete znížiť mesačné výdavky. Výška vašej splátky bude nižšia a odľahčíte tak svoj rozpočet.

Viac informácií sa dozviete od svojho bankára alebo v ktorejkoľvek pobočke.


Kedy môžete požiadať o odklad?

  • Ak ste sa ocitli v neočakávanej situácii – strata zamestnania, dočasný výpadok príjmu. Podmienkou je nebyť v omeškaní so splátkami viac ako 30 na žiadnom úvere.

Čo ak ste už využili odklad LEX - KORONA?

  • Nezúfajte, stále máte k dispozícii Štandardný odklad splátok. Požiadať oň môže každý, kto ho v minulosti nevyužil viac ako raz.

Ako si odložiť splátky?

  • Štandardný odklad splátok môžete využiť až na 6 mesiacov, 2-krát počas celej doby splácania. Odbremení vás to v čase, keď je splácanie úveru náročné.
  • Odklad splátok síce neznamená ich odpustenie, pomôže vám však zvládnuť ťažšie obdobie. Úver sa bude počas neho naďalej úročiť a tieto úroky splatíte, až keď odklad uplynie, spolu so zvyšnými splátkami.
  • Informovať sa môžete v ktorejkoľvek pobočke VÚB.
Ak ste prišli o zamestnanie

Ak ste prišli o zamestnanie

Ak pracujete na Slovensku, potrebujete potvrdenie z Úradu práce. Ak pracujete v zahraničí, je potrebné dodať potvrdenie o skončení pracovného pomeru od bývalého zamestnávateľa. Pri živnostníkoch sa okrem potvrdenia z Úradu práce vyžaduje ohlásenie pozastavenia alebo zrušenia činnosti na živnostenskom úrade.

Ak ste dlhodobo PN

Ak ste dlhodobo PN

Je potrebné predložiť PN potvrdenú lekárom alebo potvrdenie zo Sociálnej poisťovne. V prípade elektronicky zadanej PN, je potrebné, predložil odpis z PN alebo potvrdenie od lekára.

Ak máte vážne rodinné dôvody

Ak máte vážne rodinné dôvody

V prípade úmrtia v rodine je potrebné predložiť kópiu úmrtného listu. V prípade výkonu trestu si nachystajte právoplatný rozsudok a potvrdenie o výkone trestu. Ak sa rozvádzate, budete potrebovať právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva.

Ak sa vám narodilo dieťa

Ak sa vám narodilo dieťa

Nachystajte si potvrdenie o poberaní materskej, resp. rodičovského príspevku.

Ak sa vám znížil príjem

Ak sa vám znížil príjem

Predložíte potvrdenie z personálneho oddelenia.

Dobre vedieť
Dobré vedieť
  • V prípade, že požiadate o odklad splátok, bude táto informácia uvedená aj v úverovom registri.
  • Po skončení odkladu je potrebné pokračovať v splácaní úveru v pravidelných mesačných splátkach v stanovenom termíne. Mesačná splátka bude obsahovať naakumulované úroky z obdobia odkladu.
  • Poistné sa nedá odložiť, iba zrušiť. Ak sa rozhodnete ponechať si poistenie, musíte platiť poistné aj počas odkladu anuitných splátok.
Nakopili sa vám úvery či strácate prehľad v splátkach? Refinancujte ich!
Spojte si viacero úverov do jedného. Stačí mať dostatočný pravidelný mesačný príjem.

Predmetom refinancovania môže byť:
Kreditná karta

Zistiť viac
Povolené prečerpanie
na bežnom účte

Zistiť viac
Spotrebný úver

Zistiť viac
Leasing

Zistiť viac
Úver získaný
z nebankového subjektu

Zistiť viac
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.