• Žiadny návrh

Čo je úver, aké druhy úverov existujú?

ÚVERY

Čo je úver, aké druhy úverov existujú a ako si vybrať ten správny?

Ako sa vyznať v tom množstve dostupných úverov, hypoték a pôžičiek? Nájdite si s nami tú svoju a zorientujte sa v základných pojmoch, ktoré sa s aktuálnymi úvermi spájajú. Zistite viac o typoch úverov, ich využití v praxi, o úverovom registri, zosplatnení úveru či o poistení úveru.

10/02/2022

Čo je to úver?

Úver je vlastne požičanie peňazí za odplatu, takzvaný úrok. V úverovom vzťahu je veriteľ, ktorý požičiava peňažné prostriedky, a dlžník, ktorý sa zaväzuje vrátiť mu ich aj s úrokmi, a to do vopred dohodnutej doby splatnosti.

Kto môže peniaze požičiavať, stanovuje Národná banka Slovenska. Veriteľom môžu byť okrem bánk aj registrované nebankové spoločnosti či súkromné osoby.

Typy úverov a ich využitie v praxi

Úvery, s ktorými sa na finančnom trhu stretnete, sa delia:

 • podľa predmetu požičania na: účelové a bezúčelové
 • podľa lehoty splatnosti na: krátkodobé, strednodobé a dlhodobé
 • podľa zaistenia na: zabezpečené úvery aj nezabezpečené úvery
 • podľa typu žiadateľa na: úvery pre zamestnaných, podnikateľov, dôchodcov...

 

Úvery podľa lehoty splatnosti začínajú pri krátkodobých, kde sa splatnosť ráta na 1 mesiac až 1 rok. Ide o spotrebný úver a pôžičku, revolvingový úver alebo povolené prečerpanie účtu (kontokorentný úver). K tejto forme požičania si peňazí patrí aj lombardný úver.

Čo je to revolvingový úver?

Krátkodobý spotrebný úver sa využíva najmä na nákup spotrebných tovarov a služieb. Jasným príkladom je revolvingový úver a rovnako tak aj nákup na splátky. V prípade, že je klient dlhodobo disciplinovaný, dokáže úver splácať a má stabilný príjem, môže sa banka rozhodnúť poskytnúť mu revolvingový úver. Princíp tohto úveru je v tom, že pravidelným splácaním sa neustále dopĺňa cieľová suma úverového rámca. Klient tak nemusí čakať na jeho úplné splatenie, ale môže opätovne čerpať úver zo sumy, ktorú má k dispozícii.

Revolvingový úver sa zvyčajne spája s kreditnými kartami. Oplatí sa ho využívať pri nečakaných finančných výdavkoch alebo pri rekonštrukciách či dovolenkách. Splátkový úver na nákup tovaru môže klientovi ponúknuť finančná inštitúcia alebo samotný obchodník. Zjednodušuje sa tým celý proces vybavenia a čerpania úveru. Zárukou pre veriteľa sa stáva zakúpený tovar. Splátkový predaj má svoje pozitíva: podnecuje ekonomickú aktivitu a obchodné transakcie a rozširuje dostupnosť aktuálnych tovarov a služieb.

 • Výhodami revolvingového úveru a nákupu na splátky sú rýchle vybavenie a okamžité čerpanie bez veľkých „papierovačiek“. Revolvingový úver umožňuje klientovi čerpať financie opakovane, a to aj bez opätovnej žiadosti o úver. Za zmienku stojí aj to, že pri tomto type úveru sa nedokladuje jeho účel.
 • Nevýhodou revolvingového úveru, resp. kreditnej karty sú vyššie úroky a vysoké sankčné poplatky – úroky z omeškania splatenia a prípadný ročný poplatok za kreditnú kartu.

 

Čo je to kontokorentný úver?

Kontokorentný úver je druh požičania peňazí bankou prostredníctvom bežného účtu klienta. A to aj v prípade, že mu na účte chýba dostatočná hotovosť na splácanie. Banka klientovi požičia peniaze, čím sa klient dostáva do mínusu (do povoleného prečerpania) a spláca vtedy, keď mu na  účet pribudnú financie.

Bežný účet s vopred dohodnutým kontokorentom sa označuje za kontokorentný účet, ktorý je „mixom“ vkladového a úverového účtu. Hlavnými parametrami, ktoré si treba pri vybavovaní tohto úveru všímať, je úverový limit (maximálna požičaná suma) a úroková sadzba či poplatok za poskytnutie.

 • Výhodou kontokorentného úveru je, že dokáže pomôcť preklenúť náročnejšie obdobie podnikateľom aj fyzickým osobám. Peniaze získa klient rýchlo a len si ich jednoducho vyberie z osobného účtu. Výhodou je aj to, že klient zaplatí len úroky z vyčerpanej čiastky, a tiež absencia dokladovania účelu.
 • Nevýhodou kontokorentného úveru môžu byť vyššie úroky.

 

Od krátkodobých sa dostávame k strednodobým úverom.

Strednodobé úvery sú také, ktorých lehota na splatenie sa pohybuje v rozmedzí 1 až 4 roky. Z praxe sem patrí strednodobý spotrebný úver alebo pôžička bez účelu, a tiež niektorý zo splátkových úverov, ktorý má dlhšiu dobu splatnosti ako 1 rok.

Čo je to spotrebný úver?

Spotrebný úver je určený pre klienta na nepodnikateľské účely. Zvyčajne sa využíva na nákup spotrebného tovaru – auta alebo zaradenia do domácnosti či na financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti.

 • Výhodou spotrebného úveru je vyššia požičaná suma a dlhšia doba splatnosti, kedy sa požičaná suma rozloží na menej zaťažujúce mesačné splácanie. Za výhodu považujeme aj fakt, že každý mesiac ide o rovnakú splátku a klient teda presne vie, s čím v rozpočte počítať.
 • Nevýhodami spotrebného úveru môžu byť prípadnýpoplatok za poskytnutie a dokladovanie príjmu.

 

O aké ďalšie úvery môžete požiadať?

Dlhodobé úvery so splatnosťou viac ako 5 rokov majú na trhu s finančnými produktmi svoje pevné miesto. Radia sa sem napríklad hypotekárne úvery alebo hypotéky pre mladých, účelový úver na auto či komunálny úver, ktorý má verejnoprospešný účel.

Čo je to hypotéka?

Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 a najviac 30 rokov. Je zabezpečený, a to tuzemskou nehnuteľnosťou, ktorá sa s hypotékou viaže. Hypotekárny úver sa poskytuje nakúpu nehnuteľnosti alebo jej časti, na výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb, či na údržbu nehnuteľnosti. Vypočítať výšku hypotéky si môžete jednoducho pomocou hypotekárnej kalkulačky.

Hypotekárny úver pre mladých je určený osobám vo veku 18 až 35 rokov. Výhodou je, že im pri ňom štát umožňuje uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky – najviac 50 % zo zaplatených úrokov, do maximálnej výšky 400 eur mesačne počas 5 rokov. Pri hypotéke pre mladých treba myslieť na to, že daňový bonus sa môže uplatniť maximálne do sumy 50 000 eur. Nespornou výhodou tejto hypotéky je tiež to , že ju môžete predčasne splatiť bez pokuty ku koncu fixácie úrokovej sadzby.

 • Aká je výhoda hypotekárneho úveru? Nehnuteľnosť je pre banku dobrou zálohou, a preto bývajú hypotéky výhodné a majú nízke (dostupné) úrokové sadzby.

 

Čo by ste o úvere ešte mali vedieť

Úverová kalkulačka

Úverová kalkulačka je pojem, s ktorým sa dnes stretnete takmer všade. Viete, prečo je dobré využiť ju? Poskytne vám online prepočet úveru a vy si môžete jednoducho vypočítať vaše mesačné náklady. To vám umožní vytvoriť si obraz o jeho dostupnosti.

Mimoriadne splátky

Mimoriadne splátky počas fixácie úrokovej sadzby sú skvelou možnosťou, ako vyplatiť úver rýchlejšie a bez ďalšieho finančného zaťaženia. Ide o parameter, ktorý sa líši od banky k banke, ale aj od úveru k úveru, no zvyčajne sú mimoriadne splátky povolené 1-krát ročne alebo k výročiu fixácie. Pri vybavovaní úveru sa na mimoriadne splátky nezabudnite opýtať.

Úverový register

Úverový register je spoločný register bankových informácií. Bankám umožňuje nahliadnuť na úverovú históriu klienta – žiadateľa o pôžičku. Účelom je, aby sa mohli vyhnúť rizikovým klientom – neplatiteľom alebo tým, ktorí so splátkami pravidelne meškajú. Za rovnakým účelom existuje aj nebankový register klientskych informácií, kde sa zapisujú informácie o leasingoch a splátkovom predaji.

Aj preto je disciplinované splácanie hypotéky alebo nákupu na splátky veľmi dôležité.

Zosplatnenie úveru

Zosplatnenie úveru je právo, ktoré má každý veriteľ, a ktoré môže využiť v prípade, že dlžník dlhodobo nespláca úverový záväzok alebo neplní iné dohodnuté podmienky zmluvy. Banka alebo iná finančná inštitúcia môže žiadať po dlžníkovi jednorazové splatenie zostávajúcej dlžnej sumy. Musí však o tom dlžníka vopred informovať.

Poistenie úveru

Poistenie úveru je inými slovami poistenie schopnosti splácať úver, keď nastanú neočakávané životné udalosti. Možnosťou je bankoúver alebo komplexné životné poistenie. Bankoúver ponúkajú banky priamo pri komunikácii, ktorá sa týka úveru. Často sú s podpísaním pripoistenia spojené výhodnejšie úverové podmienky. Komplexné životné poistenie chráni klienta z každej strany – počas dlhodobej PN-ky, vážneho úrazu a hospitalizácie, ochorenia, invalidity či smrti.

Poistenie úveru je pre ľudí, ktorí majú hypotéku či inú pôžičku veľmi dôležité.

Tipy od VÚB: Ako si vybrať úver správne?

 1. Vždy vyberajte minimálne z 3 ponúk.
 2. Dobre si premyslite, koľko môžete mesačne splácať a akú dlhú dobu. Rozhodnite sa v prospech podmienok úveru, ktoré vám budú sedieť.
 3. Informujte sa o mimoriadnych splátkach počas fixácie úrokovej sadzby.
 4. Pri ponukách úverov pozerajte nielen na to, koľko a za koľko si požičiavate, ale aj od koho. Vyberte si dobrú banku alebo, ak si požičiavate od nebankovej inštitúcie, tak od takej, ktorá má na trhu stabilné miesto.
 5. Ponuku úveru si dobre preštudujte – najlepšie v papierovej forme.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.