Kontakt Internet banking IB Search ×

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Peniaze máte k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni

Môžete ísť na účte do mínusu

ikona percenta

Úroky platíte iba z čerpanej sumy

Splácate iba vtedy, keď vám to vyhovuje

Povolené prečerpanie splácate tak rýchlo a v takej výške, ako to vyhovuje vám. Každý vklad, pripísaný na váš účet, automaticky znižuje výšku sumy čerpaného debetu, ktorú ste vyčerpali a peniaze tak môžete znovu použiť.

300 €

minimálna výška povoleného prečerpania je závislá od výšky poplatku na bežnom účte

3 400 €

maximálna výška povoleného prečerpania

24/7

peniaze máte k dispozícii kedykoľvek

Flexidebet

- + 300 € 3 400 €

Vaša mesačná splátka úroku
0,00 €

Uvedený výpočet je len informatívny. Kalkulačka platí pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2022

Najčastejšie otázky

Čo je povolené prečerpanie od VÚB?

Ide o povolené prečerpanie peňažných prostriedkov na vašom účte. Poslúži vám na pokrytie výdavkov, na ktoré práve na účte nemáte dostatok peňazí.

Ako si nastaviť prečerpanie?

O prečerpanie môžete požiadať na ktorejkoľvek pobočke.

Ako sa spláca?

Úplne jednoducho. Každá suma, ktorá vám na účet príde, automaticky znižuje výšku vašej požičanej sumy.

Čo znamená ponuka na zvýšenie povoleného prečerpania?

Len toľko, že vám môžeme zvýšiť limit a budete mať k dispozícii viac prostriedkov. Neznamená to, že budete platiť viac na úrokoch, pretože tie platíte len zo sumy, ktorú ste v rámci povoleného prečerpania skutočne použili a len za dni, kedy ste túto sumu čerpali.

Kedy je splatný úrok z čerpanej sumy?

Úroky sa platia za obdobie kalendárneho mesiaca vždy v posledný deň kalendárneho mesiaca automatickým zúčtovaním splatnej čiastky úrokov z bežného účtu, na ktorom sa poskytuje povolené prečerpanie.

Dokumenty