Podielové fondy

Ponúkame Vám možnosť výhodne investovať Vaše finančné prostriedky do podielových fondov spoločnosti VÚB Asset Management, fondov Generali Investments a fondov Eurizon Capital.


V katalógu fondov v ponuke VÚB banky nájdete základnú charakteristiku podielových fondov, jednotlivé trhy v detailoch, prognózy vývoja vybraných trhov a odporúčané investičné stratégie. Bližšie informácie o investičných stratégiách sú uvedené aj pri jednotlivých fondoch.

Zaujala Vás naša ponuka?

Žiadosť o nákup podielových listov VUB AM si môžete zadať na pobočkách VÚB banky.

Podielové fondy VÚB AM

Nákupom podielových listov VÚB Asset Management získate možnosť výhodne zhodnotiť svoje úspory - stačí ak si vyberiete podielový fond, ktorý najviac vyhovuje vašej investičnej stratégii. Investíciou do podielových fondov zhodnocujete svoje peniaze na svetových finančných trhoch.Pri investovaní do podielových fondov nestrácate kontrolu nad svojimi financiami a nie ste obmedzený pri disponovaní s Vašimi prostriedkami – máte totiž možnosť kedykoľvek požiadať o odkúpenie podielových listov.

Charakteristika

 • Minimálna investícia do fondov pri VÚB AM je 150 EUR.
 • Podielový list je vedený v zaknihovanej podobe, vo forme na meno.
 • Podielový list môže znieť na jeden a viac podielov.

„S účinnosťou od 28.09.2017 sú podielové listy vedené v zaknihovanej podobe v samostatnej evidencii vedenej VÚB AM a VÚB. Postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie upravuje Spoločný prevádzkový poriadok.“

Akú investičnú stratégiu preferujete?

VÚB AM Edícia Svet

Chcete vyšší výnos pri primeranom riziku

VisaCard

VÚB AM Edícia Svet

Do fondu Edícia Svet je možné vstúpiť len počas upisovacieho obdobia, a to od 28.09.2017 do 15.12.2017.

Pripravili sme pre Vás jedinečnú, časovo limitovanú ponuku z edície podielových fondov – VÚB AM EDÍCIA SVET.

Edícia Svet je vhodnou príležitosťou pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 3 roky a 5 mesiacov.

Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy. Portfólio fondu je tvorené flexibilnými a aktívne riadenými fondmi svetových správcovských spoločností.

Charakteristika:

 • otvorený zmiešaný podielový fond VÚB AM, ktorý investuje do vybraných podielových fondov renomovaných svetových správcovských spoločností
 • je pokračovateľom úspešných edícií Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia II a Magnifica Edícia III
 • je bez vstupného poplatku,
 • ponúka možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch a to s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní investičného horizontu
 • väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch a je pravidelne denne prebalansovaná
 • možnosť investovať aj v rámci Kombiproduktu v kombinácii s výhodným termínovaným vkladom

Obsah fondu:

 • podielové listy podielových fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo  ​
 • podielové listy  podielových fondov spravovaných inými svetovými správcovskými spoločnosťami

Magnifica Edícia III

Chcete vyšší výnos pri primeranom riziku

VisaCard

Magnifica Edícia III

Do fondu Magnifica Edícia III je možné vstúpiť len počas upisovacieho obdobia, a to od 13.04.2017 do 30.06.2017.

Navyše, s každou investíciou v hodnote 1 000 € ste zaradení do žrebovania o elektrobicykel!

Pripravili sme pre Vás jedinečnú, časovo limitovanú edíciu zo série podielových fondov
VÚB AM MAGNIFICA EDÍCIA III.

Magnifica Edícia III je vhodnou príležitosťou pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 3 roky a 10 mesiacov.

Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Pri výbere investícií sa kladie dôraz na aktuálny a očakávaný vývoj na finančných trhoch, ktorému sa majetok fondu dynamicky prispôsobuje. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál atraktívneho zhodnotenia investície na dlhopisovom a akciovom trhu s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní investičného horizontu.

Charakteristika:

 • flexibilný zmiešaný podielový fond VÚB AM, ktorý investuje do vybraných podielových fondov spoločnosti Eurizon Capital SA a fondov ďalších renomovaných správcovských spoločností
 • ​je pokračovateľom úspešných edícií Magnifica I. a Magnifica II.,
 • je bez vstupného poplatku,
 • ponúka možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch,
 • väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch
 • možnosť investovať aj v rámci Kombiproduktu

Obsah fondu:

 • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy, ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo,
 • ​podielové listy iných fondov spravovaných VÚB AM,
 • nástroje peňažného trhu

Magnifica Edícia II

Chcete vyšší výnos pri primeranom riziku

VisaCard

Magnifica Edícia II

Do fondu Magnifica Edícia II už nie je možné realizovať investíciu, ku 15.12.2016 skončilo upisovacie obdobie.

Chcete vyšší výnos pri nižšom strednom riziku?

Fond je vhodnou alternatívou pre konzervatívnejších investorov, ktorí chcú dosiahnuť výnosy na akciovom a dlhopisovom trhu s menšou volatilitou ako pri podobných investíciách a to vďaka tomu, že fond využíva aktívnu správu portfólia pri obmedzenej miere celkového rizika fondu. Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej strednej miere rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je tak vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 3 roky a 5 mesiacov.

Charakteristika:

• Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorý chcú svoje peňažné prostriedky zhodnocovať období minimálne 3 a pol roka pri nižšej strednej miere rizika

• Investičná stratégia fondu založená na precízne vybraných stratégiách fondov zo skupiny EURIZON CAPITAL, ktoré sú orientované na hľadanie dodatočného výnosu pri nižšej miere rizika v porovnaní s trhom.

Obsah fondu:

• podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy, ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo,

•podielové listy iných fondov spravovaných VÚB AM,

• nástroje peňažného trh

 

VÚB AM Edícia Svet

Do fondu Edícia Svet je možné vstúpiť len počas upisovacieho obdobia, a to od 28.09.2017 do 15.12.2017.

Pripravili sme pre Vás jedinečnú, časovo limitovanú ponuku z edície podielových fondov – VÚB AM EDÍCIA SVET.

Edícia Svet je vhodnou príležitosťou pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 3 roky a 5 mesiacov.

Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy. Portfólio fondu je tvorené flexibilnými a aktívne riadenými fondmi svetových správcovských spoločností.

Charakteristika:

 • otvorený zmiešaný podielový fond VÚB AM, ktorý investuje do vybraných podielových fondov renomovaných svetových správcovských spoločností
 • je pokračovateľom úspešných edícií Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia II a Magnifica Edícia III
 • je bez vstupného poplatku,
 • ponúka možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch a to s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní investičného horizontu
 • väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch a je pravidelne denne prebalansovaná
 • možnosť investovať aj v rámci Kombiproduktu v kombinácii s výhodným termínovaným vkladom

Obsah fondu:

 • podielové listy podielových fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo  ​
 • podielové listy  podielových fondov spravovaných inými svetovými správcovskými spoločnosťami

Magnifica Edícia III

Do fondu Magnifica Edícia III je možné vstúpiť len počas upisovacieho obdobia, a to od 13.04.2017 do 30.06.2017.

Navyše, s každou investíciou v hodnote 1 000 € ste zaradení do žrebovania o elektrobicykel!

Pripravili sme pre Vás jedinečnú, časovo limitovanú edíciu zo série podielových fondov
VÚB AM MAGNIFICA EDÍCIA III.

Magnifica Edícia III je vhodnou príležitosťou pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 3 roky a 10 mesiacov.

Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Pri výbere investícií sa kladie dôraz na aktuálny a očakávaný vývoj na finančných trhoch, ktorému sa majetok fondu dynamicky prispôsobuje. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál atraktívneho zhodnotenia investície na dlhopisovom a akciovom trhu s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní investičného horizontu.

Charakteristika:

 • flexibilný zmiešaný podielový fond VÚB AM, ktorý investuje do vybraných podielových fondov spoločnosti Eurizon Capital SA a fondov ďalších renomovaných správcovských spoločností
 • ​je pokračovateľom úspešných edícií Magnifica I. a Magnifica II.,
 • je bez vstupného poplatku,
 • ponúka možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch,
 • väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch
 • možnosť investovať aj v rámci Kombiproduktu

Obsah fondu:

 • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy, ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo,
 • ​podielové listy iných fondov spravovaných VÚB AM,
 • nástroje peňažného trhu

Magnifica Edícia II

Do fondu Magnifica Edícia II už nie je možné realizovať investíciu, ku 15.12.2016 skončilo upisovacie obdobie.

Chcete vyšší výnos pri nižšom strednom riziku?

Fond je vhodnou alternatívou pre konzervatívnejších investorov, ktorí chcú dosiahnuť výnosy na akciovom a dlhopisovom trhu s menšou volatilitou ako pri podobných investíciách a to vďaka tomu, že fond využíva aktívnu správu portfólia pri obmedzenej miere celkového rizika fondu. Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej strednej miere rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je tak vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 3 roky a 5 mesiacov.

Charakteristika:

• Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorý chcú svoje peňažné prostriedky zhodnocovať období minimálne 3 a pol roka pri nižšej strednej miere rizika

• Investičná stratégia fondu založená na precízne vybraných stratégiách fondov zo skupiny EURIZON CAPITAL, ktoré sú orientované na hľadanie dodatočného výnosu pri nižšej miere rizika v porovnaní s trhom.

Obsah fondu:

• podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy, ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo,

•podielové listy iných fondov spravovaných VÚB AM,

• nástroje peňažného trh

 

Magnifica Edícia I

Chcete vyšší výnos pri primeranom riziku

VisaCard

Magnifica Edícia I

Do fondu Magnifica Edícia I už nie možné realizovať investíciu, ku 30.06.2016 skončilo upisovacie obdobie.

Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť atraktívne výnosy na akciovom a dlhopisovom trhu s menšou volatilitou ako pri podobných investíciách a to vďaka tomu, že fond využíva aktívnu správu portfólia pri obmedzenej miere celkového rizika fondu. Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je tak vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov.

 

Charakteristika:

 • Fond vyberá z fondov skupiny Eurizon Capital, kde dva z vybraných fondov majú 5* rating od prestížnej agentúry Morningstar*
 • Fond obsahuje akciovú zložku až do výšky 50%, kde vyberá 120 akcií veľkých stabilných spoločností s nadpriemernou dividendou (60 Európa, 60 USA)
 • Nakupuje akcie keď sú podhodnotené (lacné) a znižuje expozíciu na akcie, keď sú drahé (nadhodnotené)
 • Fond môže byť zaujímavou alternatívou pre klientov, ktorí chcú investovať na obdobie min. 5 rokov s cieľom vyššieho zhodnotenia peňazí

*http://www.eurizoncapital.lu

Obsah fondu:

 • Podielové listy iných podielových fondov zameraných na peňažné, dlhopisové alebo akciové trhy, a verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré môžu zahŕňať podielové fondy (európske fondy) spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo
 • Podielové listy iných fondov spravovaných VÚB AM
 • Dlhové cenné papiere
 • Menové, úrokové a akciové finančné deriváty, vklady na bežných a terminovaných účtoch

 

Flexibilný konzervatívny fond

Chcete vyšší výnos pri primeranom riziku

VisaCard

Flexibilný konzervatívny fond

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách, prípadne dolároch, a to v horizonte minimálne 4 rokov pri strednej miere rizika s očakávaním dosiahnutia atraktívnejšieho výnosu, ako v prípade termínovaných vkladov, peňažných alebo dlhopisových fondov.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika s investičným horizontom minimálne 4 roky
 • Fond je orientovaný na investície do podielových listov podielových fondov dlhopisového, akciového alebo zmiešaného typu, pričom väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. jeho štruktúra sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel investícií zameraných na akciové trhy nemôže prekročiť 20% hodnoty majetku podielového fondu

Obsah fondu:

 • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy, a verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo
 • podielové listy iných fondov spravovaných VÚB AM
 • menové, úrokové a akciové finančné deriváty
 • nástroje peňažného trhu

Flexible Magnifica

Chcete vyšší výnos pri primeranom riziku

VisaCard

Flexible Magnifica

Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť atraktívne výnosy na akciovom, dlhopisovom, prípadne komoditnom trhu s menšou volatilitou ako pri podobných investíciách a to vďaka tomu, že fond využíva aktívnu správu portfólia pri obmedzenej miere celkového rizika fondu. Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je tak vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 4 roky
 • Zmiešaný fond, orientovaný na investície do štátnych dlhopisov, podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové, akciové alebo komoditné trhy, pričom 90% majetku vo fonde je aktívne riadených, t.j. ich štruktúra sa dynamicky mení na základe aktuálneho vývoja na finančných trhoch. Podiel investícií zameraných na komoditné trhy nemôže prekročiť 20% hodnoty majetku podielového fondu a v prípade akciových trhov nemôže prekročiť 50% hodnoty majetku.

Obsah fondu:

 • štátne dlhové cenné papiere so zameraním na Európu,
 • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové, akciové alebo komoditné trhy, a verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo,
 • podielové listy iných fondov spravovaných VÚB AM,
 • menové, úrokové a akciové finančné deriváty,
 • nástroje peňažného trhu.

Magnifica Edícia I

Do fondu Magnifica Edícia I už nie možné realizovať investíciu, ku 30.06.2016 skončilo upisovacie obdobie.

Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť atraktívne výnosy na akciovom a dlhopisovom trhu s menšou volatilitou ako pri podobných investíciách a to vďaka tomu, že fond využíva aktívnu správu portfólia pri obmedzenej miere celkového rizika fondu. Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je tak vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov.

 

Charakteristika:

 • Fond vyberá z fondov skupiny Eurizon Capital, kde dva z vybraných fondov majú 5* rating od prestížnej agentúry Morningstar*
 • Fond obsahuje akciovú zložku až do výšky 50%, kde vyberá 120 akcií veľkých stabilných spoločností s nadpriemernou dividendou (60 Európa, 60 USA)
 • Nakupuje akcie keď sú podhodnotené (lacné) a znižuje expozíciu na akcie, keď sú drahé (nadhodnotené)
 • Fond môže byť zaujímavou alternatívou pre klientov, ktorí chcú investovať na obdobie min. 5 rokov s cieľom vyššieho zhodnotenia peňazí

*http://www.eurizoncapital.lu

Obsah fondu:

 • Podielové listy iných podielových fondov zameraných na peňažné, dlhopisové alebo akciové trhy, a verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré môžu zahŕňať podielové fondy (európske fondy) spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo
 • Podielové listy iných fondov spravovaných VÚB AM
 • Dlhové cenné papiere
 • Menové, úrokové a akciové finančné deriváty, vklady na bežných a terminovaných účtoch

 

Flexibilný konzervatívny fond

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách, prípadne dolároch, a to v horizonte minimálne 4 rokov pri strednej miere rizika s očakávaním dosiahnutia atraktívnejšieho výnosu, ako v prípade termínovaných vkladov, peňažných alebo dlhopisových fondov.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika s investičným horizontom minimálne 4 roky
 • Fond je orientovaný na investície do podielových listov podielových fondov dlhopisového, akciového alebo zmiešaného typu, pričom väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. jeho štruktúra sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel investícií zameraných na akciové trhy nemôže prekročiť 20% hodnoty majetku podielového fondu

Obsah fondu:

 • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy, a verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo
 • podielové listy iných fondov spravovaných VÚB AM
 • menové, úrokové a akciové finančné deriváty
 • nástroje peňažného trhu

Flexible Magnifica

Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť atraktívne výnosy na akciovom, dlhopisovom, prípadne komoditnom trhu s menšou volatilitou ako pri podobných investíciách a to vďaka tomu, že fond využíva aktívnu správu portfólia pri obmedzenej miere celkového rizika fondu. Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je tak vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 5 rokov.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 4 roky
 • Zmiešaný fond, orientovaný na investície do štátnych dlhopisov, podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové, akciové alebo komoditné trhy, pričom 90% majetku vo fonde je aktívne riadených, t.j. ich štruktúra sa dynamicky mení na základe aktuálneho vývoja na finančných trhoch. Podiel investícií zameraných na komoditné trhy nemôže prekročiť 20% hodnoty majetku podielového fondu a v prípade akciových trhov nemôže prekročiť 50% hodnoty majetku.

Obsah fondu:

 • štátne dlhové cenné papiere so zameraním na Európu,
 • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové, akciové alebo komoditné trhy, a verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo,
 • podielové listy iných fondov spravovaných VÚB AM,
 • menové, úrokové a akciové finančné deriváty,
 • nástroje peňažného trhu.

Active Magnifica

Chcete vyšší výnos pri primeranom riziku

VisaCard

Active Magnifica

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Majetok fondu je investovaný do dlhopisových, akciových a komoditných aktív, pričom ich štruktúra sa dynamicky mení na základe vývoja finančných trhov. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí uprednostňujú aktívnu správu, ich optimálny investičný horizont sú 4 roky a očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 4 roky
 • Fond fondov, ktorý pri riadení investícií využíva aktívnu správu portfólia, pričom portfólio bude obsahovať dynamicky sa meniacu štruktúru dlhopisových, akciových a komoditných investícií. Jednotlivé zložky aktív sa na základe výsledkov modelu dynamicky menia a prispôsobujú sa momentálnej situácii na finančných trhoch.
 • prostredníctvom podielového fondu VÚB AM Active Magnifica môžete sporiť v rámci programu pravidelného investovania VÚB AM Prémiové Sporenie.

Vyvážený Rastový fond

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície, pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky investovaním do akcií významných svetových spoločností denominovaných v rôznych svetových menách.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • vysoká miera rizika v investičnom horizonte najmenej 5 rokov
 • Zmiešaný fond, orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy vhodný pre skúseného investora, ktorý uprednostňuje dlhodobé zhodnocovanie svojej investície v USD pri vyššej úrovni rizika.

Dynamické portfólio

Chcete vyšší výnos pri primeranom riziku

VisaCard

Dynamické portfólio

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR a USD investovaním do akciových fondov denominovaných v rôznych svetových menách. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • stredná až vyššia miera rizika v investičnom horizonte najmenej 5 rokov
 • zmiešaný fond, tvorený podielovými listami otvorených podielových fondov, konzervatívnymi dlhovými cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu, akciami a finančnými derivátmi. Celková hodnota investícií do podielových listov zmiešaných a akciových podkladových fondov neprekračuje 70% celkovej hodnoty majetku fondu.

Active Magnifica

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri strednej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Majetok fondu je investovaný do dlhopisových, akciových a komoditných aktív, pričom ich štruktúra sa dynamicky mení na základe vývoja finančných trhov. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí uprednostňujú aktívnu správu, ich optimálny investičný horizont sú 4 roky a očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 4 roky
 • Fond fondov, ktorý pri riadení investícií využíva aktívnu správu portfólia, pričom portfólio bude obsahovať dynamicky sa meniacu štruktúru dlhopisových, akciových a komoditných investícií. Jednotlivé zložky aktív sa na základe výsledkov modelu dynamicky menia a prispôsobujú sa momentálnej situácii na finančných trhoch.
 • prostredníctvom podielového fondu VÚB AM Active Magnifica môžete sporiť v rámci programu pravidelného investovania VÚB AM Prémiové Sporenie.

Vyvážený Rastový fond

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície, pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky investovaním do akcií významných svetových spoločností denominovaných v rôznych svetových menách.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • vysoká miera rizika v investičnom horizonte najmenej 5 rokov
 • Zmiešaný fond, orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy vhodný pre skúseného investora, ktorý uprednostňuje dlhodobé zhodnocovanie svojej investície v USD pri vyššej úrovni rizika.

Dynamické portfólio

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR a USD investovaním do akciových fondov denominovaných v rôznych svetových menách. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • stredná až vyššia miera rizika v investičnom horizonte najmenej 5 rokov
 • zmiešaný fond, tvorený podielovými listami otvorených podielových fondov, konzervatívnymi dlhovými cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu, akciami a finančnými derivátmi. Celková hodnota investícií do podielových listov zmiešaných a akciových podkladových fondov neprekračuje 70% celkovej hodnoty majetku fondu.

Active Bond Fund

Chcete vyšší výnos pri primeranom riziku

VisaCard

Active Bond Fund

ABF je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri nižšej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície v období nízkych úrokových sadzieb. Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do vybraných podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové investície, ktoré prinášajú nadpriemerné zhodnotenie v danej triede aktív. Fond je tak vhodnou alternatívou pre dlhopisových investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 4 roky.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 4 roky
 • celková hodnota investícií do podielových listov zmiešaných a akciových podkladových fondov neprekračuje 10% celkovej hodnoty majetku fondu.

Obsah fondu:

 • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové trhy, vrátane podielových fondov (európskych fondov) spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo a verejne obchodovaných fondov (ETF),
 • podielové listy iných fondov spravovaných VÚB AM,
 • vklady na bežných a termínovaných účtoch,
 • dlhové cenné papiere,
 • nástroje peňažného trhu,
 • menové a úrokové finančné deriváty vrátane dlhopisových futures.zmiešaný fond, tvorený podielovými listami otvorených podielových fondov, konzervatívnymi dlhovými cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu a finančnými derivátmi.

Konzervatívne portfólio

Chcete vyšší výnos pri primeranom riziku

VisaCard

Konzervatívne portfólio

Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerný a bezpečný rast investície. Je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je vhodnou alternatívou pre Vás, ktorí máte záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne 2-4 rokov a očakávate vyšší výnos ako v prípade bežných účtov a krátkodobých termínovaných vkladov v eurách.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 2 roky
 • zmiešaný fond, tvorený podielovými listami otvorených podielových fondov, konzervatívnymi dlhovými cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu a finančnými derivátmi. Celková hodnota investícií do podielových listov zmiešaných a akciových podkladových fondov neprekračuje 10% celkovej hodnoty majetku fondu.
 • prostredníctvom podielového fondu VÚB AM Konzervatívne portfólio môžete sporiť v rámci programu pravidelného investovania VÚB AM Prémiové Sporenie.

Oznam

VÚB AM plánuje vykonať zlúčenie podielového fondu CP Zaistený fond I. do podielového fondu Konzervatívne portfólio. K navrhovanému zlúčeniu VÚB vypracovala Správu depozitára o overení kritérií prijatých na ocenenie majetku a záväzkov v podielovom fonde k dátumu pre výpočet výmenného pomeru a metódy výpočtu výmenného pomeru.

Dlhopisový Konvergentný fond

Chcete vyšší výnos pri primeranom riziku

VisaCard

Dlhopisový Konvergentný fond

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerný dlhodobý rast svojej investície. Je vhodný predovšetkým pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v EUR a pre investorov, ktorí majú záujem využiť vyššie úrokové sadzby v krajinách pripravujúcich sa na vstup do EMU a chcú tak profitovať na úrokových rozdieloch a na výmenných kurzoch v prípade posilnenia lokálnej meny voči euru.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • nízka až stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 2 roky
 • tvorený hlavne dlhopismi krajín vstupujúcich do Európskej únie v lokálnej mene, vhodný pre konzervatívneho investora s cieľom dosiahnuť vyšší výnos ako pri termínovaných vkladoch v EUR

Active Bond Fund

ABF je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri nižšej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície v období nízkych úrokových sadzieb. Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do vybraných podielových listov iných podielových fondov zameraných na dlhopisové investície, ktoré prinášajú nadpriemerné zhodnotenie v danej triede aktív. Fond je tak vhodnou alternatívou pre dlhopisových investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 4 roky.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 4 roky
 • celková hodnota investícií do podielových listov zmiešaných a akciových podkladových fondov neprekračuje 10% celkovej hodnoty majetku fondu.

Obsah fondu:

 • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové trhy, vrátane podielových fondov (európskych fondov) spravovaných správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo a verejne obchodovaných fondov (ETF),
 • podielové listy iných fondov spravovaných VÚB AM,
 • vklady na bežných a termínovaných účtoch,
 • dlhové cenné papiere,
 • nástroje peňažného trhu,
 • menové a úrokové finančné deriváty vrátane dlhopisových futures.zmiešaný fond, tvorený podielovými listami otvorených podielových fondov, konzervatívnymi dlhovými cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu a finančnými derivátmi.

Konzervatívne portfólio

Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerný a bezpečný rast investície. Je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je vhodnou alternatívou pre Vás, ktorí máte záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne 2-4 rokov a očakávate vyšší výnos ako v prípade bežných účtov a krátkodobých termínovaných vkladov v eurách.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 2 roky
 • zmiešaný fond, tvorený podielovými listami otvorených podielových fondov, konzervatívnymi dlhovými cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu a finančnými derivátmi. Celková hodnota investícií do podielových listov zmiešaných a akciových podkladových fondov neprekračuje 10% celkovej hodnoty majetku fondu.
 • prostredníctvom podielového fondu VÚB AM Konzervatívne portfólio môžete sporiť v rámci programu pravidelného investovania VÚB AM Prémiové Sporenie.

Oznam

VÚB AM plánuje vykonať zlúčenie podielového fondu CP Zaistený fond I. do podielového fondu Konzervatívne portfólio. K navrhovanému zlúčeniu VÚB vypracovala Správu depozitára o overení kritérií prijatých na ocenenie majetku a záväzkov v podielovom fonde k dátumu pre výpočet výmenného pomeru a metódy výpočtu výmenného pomeru.

Dlhopisový Konvergentný fond

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerný dlhodobý rast svojej investície. Je vhodný predovšetkým pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v EUR a pre investorov, ktorí majú záujem využiť vyššie úrokové sadzby v krajinách pripravujúcich sa na vstup do EMU a chcú tak profitovať na úrokových rozdieloch a na výmenných kurzoch v prípade posilnenia lokálnej meny voči euru.

Charakteristika:

 • referenčná mena EUR
 • nízka až stredná miera rizika v investičnom horizonte najmenej 2 roky
 • tvorený hlavne dlhopismi krajín vstupujúcich do Európskej únie v lokálnej mene, vhodný pre konzervatívneho investora s cieľom dosiahnuť vyšší výnos ako pri termínovaných vkladoch v EUR

Fond Bankových vkladov

Ste konzervatívny a nerád riskujete

VisaCard

Fond Bankových vkladov

Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerné a bezpečné krátkodobé investície. Je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí majú záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie do 6 mesiacov a očakávajú vyšší výnos ako v prípade bežných účtov a krátkodobých termínovaných vkladov v eurách.

Charakteristika:

 • zameranie predovšetkým na bežné a termínované vklady VÚB banky a iných slovenských bánk
 • podielové listy fondov krátkodobých investícií spravovaných spoločnosťou VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
 • nástroje peňažného trhu
 • dlhové cenné papiere emitované predovšetkým VÚB bankou a inými slovenskými bankovými inštitúciami

Fond Bankových vkladov

Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú rovnomerné a bezpečné krátkodobé investície. Je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v eurách. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí majú záujem uložiť svoje peňažné prostriedky na obdobie do 6 mesiacov a očakávajú vyšší výnos ako v prípade bežných účtov a krátkodobých termínovaných vkladov v eurách.

Charakteristika:

 • zameranie predovšetkým na bežné a termínované vklady VÚB banky a iných slovenských bánk
 • podielové listy fondov krátkodobých investícií spravovaných spoločnosťou VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
 • nástroje peňažného trhu
 • dlhové cenné papiere emitované predovšetkým VÚB bankou a inými slovenskými bankovými inštitúciami

Okrem jednorazovej investície do podielových fondov VÚB AM môžete investovať aj v pravidelných mesačných intervaloch za zvýhodnených podmienok prostredníctvom VÚB AM Prémiového sporenia (do fondov VÚB AM Konzervatívne Portfolio, VÚB AM Dynamické Portfólio a VÚB AM Active Magnifica). Sporiť si môžete už od 15 EUR mesačne.

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. VÚB, a.s., ani VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM), neposkytujú investičné poradenstvo. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB, a.s., ani VÚB AM nezodpovedajú za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať svoje peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v súvislosti s týmto dokumentom. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB AM s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na  www.vubam.sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku. Oficiálne názvy podielových fondov, ktorých sa týka tento dokument, sú VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM FLEXIBLE MAGNIFICA, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM ACTIVE BOND FUND, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM ACTIVE MAGNIFICA, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB AM a EDÍCIA SVET, otvorený podielový fond VÚB AM. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Tento materiál predstavuje reklamný dokument, resp. marketingové oznámenie. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii o-banke/misia-hodnoty/Ochrana investora.

Prémiové sporenie VÚB AM

Myslite na svoju budúcnosť už dnes. VÚB AM Prémiové Sporenie je program pravidelného investovania do podielových fondov VÚB AM Konzervatívne portfólioVÚB AM Dynamické Portfólio a VÚB AM Vyvážený Rastový fond. Zriadením VÚB AM Prémiového sporenia má klient možnosť podieľať sa na vývoji globálneho finančného trhu. Mesačným investovaním znižuje riziko nesprávneho načasovania jednorazovej investície. Klient môže sporiť vo vybranom podielovom fonde bez vstupných poplatkov, navyše pri dodržaní minimálnej doby sporenia aj bez výstupných poplatkov.

Charakteristika

 • Pravidelná mesačná investícia od 15 eur do 1 000 eur.
 • Možnosť mimoriadnej investície až do výšky 1000 eur mesačne (vrátane pravidelnej investície),
 • Bez vstupného poplatku
 • Výstupný poplatok po uplynutí min. doby sporenia 0 %, inak 3% z aktuálnej ceny podielových listov.
 • Flexibilita VÚB AM Prémiového sporenia umožňuje zmenu investičnej stratégie a  mesačnej sumy sporenia.

Obchodné Podmienky nového prémiového sporenie platné od 13.04.2017. Viac informácií o VÚB AM Sporení. Okrem pravidelných investícií do podielových fondov VÚB AM prostredníctvom VÚB AM Prémiového sporenia môžete investovať aj jednorazovo do jednotlivých VÚB AM podielových fondov.

Od 01.11.2017 do 31.12.2017 sme pre Vás pripravili predajnú kampaň na podporu VÚB AM Prémiového sporenia. Viac informácií o predajnej kampani "Aktívne sporenie" nájdete v priloženom štatúte.

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM) sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vubam.sk.

V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu.

V súčasnosti je možné realizovať transakcie s podielovými listami podielových fondov v ponuke VÚB banky len prostredníctvom predajných miest VÚB a.s.

Fondy Generali Investments a Eurizon Capital

Fondy Generali Investments

Od 01.02.2018 rušíme predaj fondov investičnej spoločnosti Generali Investments SICAV.

Dokumenty a všetky ostatné informácie týkajúce sa fondov Generali Investments SICAV nájdete na stránke správcovskej spoločnosti Generali Investments SICAV, Luxemburg,.

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám doplňujúce informácie ochotne poskytnú zamestnanci na ktorejkoľvek pobočke VÚB, a. s. alebo na telefónnom čísle Kontaktného centra 0850 123 000.

Fondy Eurizon Capital

Od 01.02.2018 Vám opäť ponúkame možnosť investovať do troch fondov správcovskej spoločnosti Eurizon Capital SA., ktoré vhodne dopĺňajú aktuálne portfólio fondov spoločnosti VÚB Asset Management. Investíciou do fondov Eurizon Capital SA. zhodnocujete svoje peniaze na svetových finančných trhoch - stačí ak si vyberiete fond, ktorý najviac vyhovuje vašej investičnej stratégii.

Pri investovaní do fondov Eurizon Capital SA. nestrácate kontrolu nad svojimi financiami a nie ste obmedzený pri disponovaní s Vašimi prostriedkami – máte totiž možnosť kedykoľvek požiadať o predaj Vami vlastnených podielových fondov.

Podmienky

Minimálna investícia do fondov Eurizon Capital je 500 EUR
Vstupné poplatky už od 2,00% (bližšie info v cenníku)
Výstupné poplatky 0%

Akú investičnú stratégiu preferujete?

 

EEF Emerging Equity Market Smart Volatility

Vhodné riešenie pre investorov, ktorí chcú v dlhšom období profitovať na raste akcií spoločností pôsobiacich na rozvíjajúcich sa finančných trhoch, predovšetkým v Číne, Kórei, Taiwane a Indii.

Charakteristika:

 • akciový fond
 • referenčná mena EUR
 • vyššia miera rizika
 • investičný horizont najmenej 5 rokov

 

EEF Emerging World Smart Volatility

Fond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky do kvalitných svetových akcií na dlhšie časové obdobie. Investuje predovšetkým do akcií spoločností kótovaných na burzách v USA.

Charakteristika:

 • akciový fond
 • referenčná mena EUR
 • vyššia miera rizika
 • investičný horizont najmenej 5 rokov

EEF Bond High Yield

Tento dlhopisový fond je vhodný pre konzervatívnejších klientov, ktorí preferujú menej rizikové investície a chcú dosiahnuť výnos v strednodobom časovom horizonte. Jeho investície smerujú najmä do podnikových dlhopisoch v neinvestičnom pásme s pevným výnosom denominované v EUR.

Charakteristika:

 • dlhopisový fond
 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika
 • investičný horizont najmenej 3 roky

 

EEF Emerging Equity Market Smart Volatility

Vhodné riešenie pre investorov, ktorí chcú v dlhšom období profitovať na raste akcií spoločností pôsobiacich na rozvíjajúcich sa finančných trhoch, predovšetkým v Číne, Kórei, Taiwane a Indii.

Charakteristika:

 • akciový fond
 • referenčná mena EUR
 • vyššia miera rizika
 • investičný horizont najmenej 5 rokov

 

EEF Emerging World Smart Volatility

Fond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky do kvalitných svetových akcií na dlhšie časové obdobie. Investuje predovšetkým do akcií spoločností kótovaných na burzách v USA.

Charakteristika:

 • akciový fond
 • referenčná mena EUR
 • vyššia miera rizika
 • investičný horizont najmenej 5 rokov

EEF Bond High Yield

Tento dlhopisový fond je vhodný pre konzervatívnejších klientov, ktorí preferujú menej rizikové investície a chcú dosiahnuť výnos v strednodobom časovom horizonte. Jeho investície smerujú najmä do podnikových dlhopisoch v neinvestičnom pásme s pevným výnosom denominované v EUR.

Charakteristika:

 • dlhopisový fond
 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika
 • investičný horizont najmenej 3 roky

 

 

 

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Produktové karty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov Eurizon Capital SA sú k dispozícii v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk.

V súčasnosti je možné realizovať transakcie s podielovými listami podielových fondov v ponuke VÚB banky len prostredníctvom predajných miest VÚB a.s., a  služby Non-Stop banking.

 

Výkonnosti fondov

Vyberte fond

Vyberte obdobie pre zobrazenie
od:  
do:  

Výkonnosť fondu Equity Emerging Markets Smart Volatility v období od  do  je - %. Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).


Archív mesačných správ


 
 

 

Najčastejšie kladené otázky

Aká je minimálna suma, ktorú sa oplatí investovať?

Minimálna suma pri jednorazovom investovaní do podielových fondov VÚB Asset Management je 150 eur alebo ekvivalent v cudzej mene. Rozhodnutie, či vložíte viac, záleží iba na vás, v závislosti od vašej finančnej situácie.

VÚB AM Sporenie umožňuje sporiť a investovať do podielových fondov v pravidelných mesačných intervaloch za zvýhodnených podmienok – už od 15 eur. Pravidelným sporením do fondov si navyše optimalizujete nákupnú cenu podielových listov.

Aké je optimálne obdobie investovania?

Je individuálne, závisí od vášho rozhodnutia a cieľa, ktorý si stanovíte. Pamätajte však na to, že vaša investícia do fondov môže rásť, stagnovať, ale aj klesať. Dlhodobo investovať sa oplatí a čím dlhší investičný horizont si stanovíte, tým menej vplýva riziko krátkodobého poklesu na hodnotu vašej investície.

Je možné investovať aj v cudzích menách?

VÚB banka ponúka klientom cudzomenové termínované vklady. S ich otvorením a vedením nie sú spojené žiadne poplatky. Do vybraných fondov VÚB Asset Management je možné investovať aj v mene USD. Majte na pamäti, že je rozumné investovať v mene, v ktorej plánujete realizovať svoje budúce výdavky.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem